Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Foxconn Slovakia, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.04.2010
31.12.2010
01.04.2009
31.03.2010
01.04.2008
31.03.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 205 095 000 € 1 199 463 000 € 1 169 773 000 € 1 044 657 000 € 629 854 000 € 1 042 270 000 € 1 426 743 000 € 1 237 562 000 € 1 429 331 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 205 095 000€ 1 199 463 000€ 1 169 773 000€ 1 044 657 000€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 150 874 000 € 1 161 355 000 € 1 133 205 000 € 999 859 000 € 616 979 000 € 1 030 100 000 € 1 422 826 000 € 1 198 987 000 € 1 389 076 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 139 768 000€ 1 148 047 000€ 1 132 834 000€ 999 539 000€
10
B.2
Služby
11 106 000€ 13 308 000€ 371 000€ 320 000€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
54 221 000 € 38 108 000 € 36 568 000 € 44 798 000 € 12 875 000 € 12 170 000 € 3 917 000 € 38 575 000 € 40 255 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
33 273 000 € 29 365 000 € 16 506 000 € 11 569 000 €
17
D
Dane a poplatky
510 000€ 473 000€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 731 000€ 8 416 000€ 4 405 000€ 4 824 000€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 318 000€ 20 299 000€ 25 654 000€ 7 241 000€ 12 574 000€ 21 758 000€ 22 838 000€ 11 786 000€ 8 751 000€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 733 000€ 6 374 000€ 29 262 000€ 23 145 000€ 19 948 000€ 20 510 000€ 16 444 000€ 44 003 000€ 43 258 000€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
18 292 000 € 13 779 000 € 12 049 000 € 12 501 000 € 5 501 000 € 13 418 000 € 10 311 000 € 6 358 000 € 5 748 000 €
38
X.
Výnosové úroky
39
N
Nákladové úroky
1 112 000€ 1 091 000€ 973 000€ 828 000€
40
XI.
Kurzové zisky
1 748 000€ 4 187 000€ 4 119 000€ 1 224 000€
41
O
Kurzové straty
2 180 000€ 4 881 000€ 2 718 000€ 1 875 000€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 22 000€ 839 000€ 3 181 000€ 3 126 000€ 7 794 000€ 5 594 000€ 67 668 000€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
982 000€ 802 000€ 932 000€ 752 000€ 5 709 000€ 12 760 000€ 11 224 000€ 9 471 000€ 61 836 000€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-2 526 000 € -2 565 000 € 335 000 € -2 231 000 € -2 528 000 € -9 634 000 € -3 430 000 € -3 877 000 € 5 832 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
15 766 000 € 11 214 000 € 12 384 000 € 10 270 000 € 2 973 000 € 3 784 000 € 6 881 000 € 2 481 000 € 11 580 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 403 000 € 2 558 000 € 2 786 000 € 2 733 000 € 2 427 000 € 1 154 000 € 3 033 000 € -11 095 000 € 756 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 571 000€ 349 000€ 4 496 000€ 1 889 000€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
832 000€ 2 209 000€ -1 710 000€ 844 000€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
12 363 000 € 8 656 000 € 9 598 000 € 7 537 000 € 546 000 € 2 630 000 € 3 848 000 € 13 576 000 € 10 824 000 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
15 765 000 € 11 214 000 € 12 384 000 € 10 270 000 € 2 973 000 € 3 784 000 € 6 881 000 € 2 481 000 € 11 580 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
12 362 000 € 8 656 000 € 9 598 000 € 7 537 000 € 546 000 € 2 630 000 € 3 848 000 € 13 576 000 € 10 824 000 €