Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
463 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
463 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
9 878 € 46 145 € 13 348 € 13 489 € 25 640 € 9 970 € 12 740 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
9 878 € 46 145 € 13 348 € 13 489 € 25 640 € 9 970 € 12 740 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0 € 0 €
07
II.3
Aktivácia
0 € 0 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
7 778 € 3 593 € 7 002 € 1 653 € 12 427 € 1 933 € 2 884 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 546 € 1 932 € 3 021 € 4 174 € 229 € 199 €
10
B.2
Služby
5 232 € 1 661 € 3 981 € 1 653 € 8 253 € 1 704 € 2 685 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 100 € 42 552 € 6 346 € 11 836 € 13 676 € 8 037 € 9 856 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
16 150 € 7 332 € 10 617 €
13
C.1
Mzdové náklady
6 120 € 10 507 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0 € 0 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 212 € 110 €
16
C.4
Sociálne náklady
0 € 0 €
17
D
Dane a poplatky
157 € 236 € 42 € 758 € 0 € 0 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 271 € 9 271 € 6 953 € 2 056 € 0 € 0 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
7 417 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
10 062 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 422 € 776 € 6 € 125 € 0 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
377 € 9 984 € 216 €
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-4 283 € 33 045 € -9 857 € 11 842 € -13 339 € 830 € -761 €
38
X.
Výnosové úroky
1 € 1 € 8 € 30 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
149 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 422 € 1 483 € 1 440 € 173 € 264 € 137 € 190 €
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 422 € -1 483 € -1 439 € -23 € -264 € -129 € -160 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-5 705 € 31 562 € -11 296 € 11 819 € -13 603 € 701 € -921 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
850 € 5 529 € 960 € 1 204 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
850 € 5 529 € 960 € 1 204 € 960 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-6 555 € 26 033 € -12 256 € 10 615 € -14 563 € 701 € -921 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-5 705 € 31 562 € -11 296 € 11 819 € -13 603 € 701 € -921 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-6 555 € 26 033 € -12 256 € 10 615 € -14 563 € 701 € -921 €