Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EAA -OIL SLOVENSKO s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 008 421€ 3 279 824€ 2 706 455€ 2 786 711€ 2 088 006€ 2 119 501€ 2 243 286€ 2 150 923€ 2 004 335€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 007 851 € 3 280 629 € 2 708 820 € 2 786 710 € 2 089 830 € 2 127 156 € 2 243 759 € 2 151 417 € 2 004 335 € 1 926 977 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
3 999 558€ 3 267 683€ 2 704 165€ 2 786 710€ 2 081 752€ 2 116 634€ 2 202 184€ 2 139 840€ 1 991 629€ 1 908 733€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
4€ 2 867€ 41 100€ 1 000€ 5 745€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 000€ 11 917€ 3 333€ 6 250€ 7 067€ 10 083€ 12 669€ 8 167€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 293€ 1 029€ 1 322€ 1 824€ 588€ 475€ 494€ 37€ 4 332€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 836 372 € 3 140 655 € 2 645 685 € 2 714 170 € 2 034 611 € 2 072 842 € 2 215 984 € 2 112 539 € 1 986 284 € 1 908 742 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 995 888€ 2 367 888€ 1 993 089€ 1 991 908€ 1 573 114€ 1 640 024€ 1 759 270€ 1 669 807€ 1 569 592€ 1 490 448€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
61 925€ 52 592€ 34 050€ 38 484€ 31 733€ 22 945€ 30 566€ 33 341€ 30 577€ 31 197€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
497 361€ 465 358€ 379 870€ 481 460€ 277 250€ 283 690€ 287 008€ 280 049€ 253 736€ 267 884€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
235 637 € 200 197 € 198 546 € 160 341 € 116 358 € 89 266 € 96 182 € 98 323 € 99 628 € 81 504 €
16
E.1.
Mzdové náklady
172 240€ 146 070€ 143 759€ 116 330€ 84 183€ 64 227€ 70 014€ 72 114€ 72 015€ 58 980€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
59 727€ 50 163€ 50 600€ 40 946€ 29 631€ 22 607€ 24 643€ 24 560€ 25 829€ 20 778€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 670€ 3 964€ 4 187€ 3 065€ 2 544€ 2 432€ 1 525€ 1 649€ 1 784€ 1 746€
20
F.
Dane a poplatky
1 284€ 1 294€ 1 146€ 1 036€ 1 003€ 692€ 4 778€ 5 719€ 935€ 1 305€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
29 169€ 32 648€ 28 036€ 30 886€ 21 080€ 16 236€ 24 403€ 21 132€ 22 093€ 11 486€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
29 169€ 32 648€ 28 036€ 30 886€ 21 080€ 16 236€ 24 403€ 21 132€ 22 093€ 11 486€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 746€ 5 657€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
3 417€ 4 293€ 1 062€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 691€ 16 385€ 9 886€ 10 055€ 9 327€ 19 989€ 13 777€ 4 168€ 4 066€ 24 918€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
171 479 € 139 974 € 63 135 € 72 540 € 55 219 € 54 314 € 27 775 € 38 878 € 18 051 € 18 235 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
444 384 € 381 845 € 297 156 € 274 858 € 199 659 € 172 842 € 166 440 € 157 643 € 137 724 € 124 949 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
570 € 224 € 2 289 € 2 € 241 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 241 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 241€
42
XII.
Kurzové zisky
570€ 224€ 2 289€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 619 € 3 515 € 3 811 € 3 792 € 3 009 € 2 399 € 2 676 € 4 551 € 6 886 € 8 067 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 077 € 1 030 € 1 641 € 1 550 € 1 918 € 1 665 € 2 150 € 3 252 € 4 571 € 6 526 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 077€ 1 030€ 1 641€ 1 550€ 1 918€ 1 665€ 2 150€ 3 252€ 4 571€ 6 526€
52
O.
Kurzové straty
602€ 814€ 669€ 1 104€ 140€ 53€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 940€ 1 671€ 1 501€ 1 138€ 951€ 734€ 526€ 1 299€ 2 262€ 1 541€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 049 € -3 291 € -1 522 € -3 792 € -3 009 € -2 399 € -2 674 € -4 551 € -6 886 € -7 826 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
168 430 € 136 683 € 61 613 € 68 748 € 52 210 € 51 915 € 25 101 € 34 327 € 11 165 € 10 409 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
36 709 € 30 042 € 10 935 € 18 607 € 12 311 € 26 088 € 9 298 € 9 157 € 4 359 € 5 095 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
36 709€ 30 042€ 10 935€ 18 607€ 12 311€ 26 088€ 9 298€ 9 157€ 4 359€ 5 095€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
131 721 € 106 641 € 50 678 € 50 141 € 39 899 € 25 827 € 15 803 € 25 170 € 6 806 € 5 314 €