Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Accenture, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.09.2019
31.08.2020
01.09.2018
31.08.2019
01.09.2017
31.08.2018
01.09.2016
31.08.2017
01.09.2015
31.08.2016
01.09.2014
31.08.2015
01.09.2013
31.08.2014
01.09.2012
31.08.2013
01.09.2011
31.08.2012
01.09.2010
31.08.2011
01.09.2009
31.08.2010
01.09.2008
31.08.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
40 316 498 € 47 965 359 € 50 010 857 € 49 401 235 € 47 846 267 € 44 140 078 € 49 591 748 € 50 197 105 € 46 046 560 € 40 719 292 € 33 793 971 € 43 154 303 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
40 316 498€ 47 965 359€ 50 010 857€ 49 401 235€ 47 846 267€ 44 140 078€ 49 591 748€ 50 197 105€ 46 046 560€ 40 719 292€ 36 037 927€ 42 844 392€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 756 044€ 309 911€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
15 288 286 € 23 327 511 € 22 371 335 € 19 984 220 € 18 099 074 € 17 392 871 € 21 350 558 € 21 356 733 € 20 045 048 € 18 481 660 € 19 552 364 € 23 110 652 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
375 795€ 552 121€ 564 096€ 577 313€ 638 786€ 717 709€ 664 289€ 655 622€ 525 875€ 472 466€ 418 977€ 546 902€
10
B.2
Služby
14 912 491€ 22 775 390€ 21 807 239€ 19 406 907€ 17 460 288€ 16 675 162€ 20 686 269€ 20 701 111€ 19 519 173€ 18 009 194€ 19 133 387€ 22 563 750€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
25 028 212 € 24 637 848 € 27 639 522 € 29 417 015 € 29 747 193 € 26 747 207 € 28 241 190 € 28 840 372 € 26 001 512 € 22 237 632 € 18 241 607 € 200 143 651 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
21 651 058 € 21 674 231 € 24 473 580 € 25 279 303 € 25 196 629 € 22 949 994 € 23 300 466 € 20 936 358 € 19 089 968 € 18 169 601 € 16 812 083 € 18 784 035 €
13
C.1
Mzdové náklady
14 870 714€ 15 284 332€ 17 485 655€ 18 335 663€ 18 348 636€ 16 770 292€ 17 164 011€ 15 652 160€ 14 426 597€ 13 889 343€ 12 676 434€ 13 946 894€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
5 505 960€ 5 513 783€ 6 148 924€ 6 274 714€ 6 196 227€ 5 559 225€ 5 483 888€ 4 700 758€ 4 121 381€ 3 712 306€ 3 465 572€ 3 897 629€
16
C.4
Sociálne náklady
1 274 384€ 876 116€ 839 001€ 668 926€ 651 766€ 620 477€ 652 567€ 583 440€ 541 990€ 567 952€ 670 077€ 939 512€
17
D
Dane a poplatky
5 793€ 33€ 628€ 2 127€ 5 571€ 18 510€ 9 650€ 7 588€ 3 648€ 6 485€ 1 355€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 153 150€ 1 202 073€ 1 040 465€ 868 250€ 903 450€ 686 247€ 549 815€ 569 277€ 632 462€ 501 866€ 491 034€ 730 419€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
671€ 9 212€ 33 833€ 20 416€ 33 979€ 19 883€ 12 768€ 8 236€ 26 214€ 474€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
34 307€ 2 773€ 7 985€ 1 157€ 37 090€ 2 280€ 2 846€ 856€ 897€ 31 056€ 149 981€ 107 311€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-7 799€ -5 257€ 23 879€ -6 521€ -14 116€ -23 870€ 19 538€ -939 038€ 677 797€ 188 451€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
481 841€ 500 561€ 448 945€ 368 367€ 359 056€ 321 960€ 227 172€ 283 915€ 220 992€ 174 652€ 221 824€ 1 359€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
167 724€ 279 645€ 358 591€ 203 679€ 329 466€ 432 328€ 217 381€ 313 900€ 112 032€ 164 460€ 130 599€ 207 275€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
2 498 021 € 1 980 358 € 2 224 824 € 3 471 455 € 3 634 024 € 3 033 247 € 4 413 343 € 7 330 884 € 6 368 255 € 4 506 905 € 195 452 € 26 638 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
0€ 40€ 42€ 71€ 71€ 3 060€ 328€ 19 217€ 17 774€ 316€ 17 851€
39
N
Nákladové úroky
1 638€ 3 407€ 961€ 595€ 1€ 1 675€ 270€ 130€ 12 418€ 30 066€ 182 496€
40
XI.
Kurzové zisky
224 866€ 210 902€ 250 141€ 128 564€ 342 988€ 562 163€ 350 266€ 553 600€ 860 911€ 756 579€ 1 521 984€ 1 971 484€
41
O
Kurzové straty
280 778€ 152 427€ 257 203€ 267 034€ 306 627€ 275 777€ 334 743€ 530 485€ 688 335€ 994 833€ 824 446€ 1 865 996€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 089€ 4 748€ 6 145€ 6 770€ 6 729€ 6 054€ 7 562€ 8 731€ 7 280€ 9 043€ 10 149€ 11 672€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-61 639 € 50 320 € -14 128 € -145 793 € 29 702 € 278 728 € 11 021 € 14 442 € 184 383 € -241 941 € 657 639 € -70 829 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 436 382 € 2 030 678 € 2 210 696 € 3 325 662 € 3 663 726 € 3 311 975 € 4 424 364 € 7 345 326 € 6 552 638 € 4 264 964 € 853 091 € -44 191 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
621 231 € 578 844 € 614 483 € 918 026 € 1 031 531 € 900 668 € 1 175 143 € 1 642 019 € 1 466 379 € 954 694 € 252 371 € -78 592 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
514 376€ 697 961€ 785 011€ 920 167€ 1 257 415€ 787 561€ 1 209 221€ 1 796 587€ 1 457 126€ 1 025 803€ 391 769€ -10 733€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
106 855€ -119 117€ -170 528€ -2 141€ -225 884€ 113 107€ -34 078€ -154 568€ 9 253€ -71 109€ -139 398€ -67 859€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 815 151 € 1 451 834 € 1 596 213 € 2 407 636 € 2 632 195 € 2 411 307 € 3 249 221 € 5 703 307 € 5 086 259 € 3 310 270 € 600 720 € 34 401 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 436 382 € 2 030 678 € 2 210 696 € 3 325 662 € 3 663 726 € 3 311 975 € 4 424 364 € 7 345 326 € 6 552 638 € 4 264 964 € 853 091 € -44 191 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 815 151 € 1 451 834 € 1 596 213 € 2 407 636 € 2 632 195 € 2 411 307 € 3 249 221 € 5 703 307 € 5 086 259 € 3 310 270 € 600 720 € 34 401 €