Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BAZÉNSERVIS, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
998 771€ 1 396 677€ 1 221 560€ 1 023 777€ 993 713€ 1 248 084€ 1 055 917€ 805 381€ 838 415€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 357 563 € 1 454 530 € 1 234 540 € 1 036 703 € 1 010 048 € 1 248 753 € 1 058 951 € 861 026 € 982 012 € 800 540 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
316 843€ 837 174€ 953 855€ 850 086€ 791 361€ 1 042 805€ 831 220€ 805 381€ 838 415€ 706 356€
05
III.
Tržby z predaja služieb
681 928€ 559 503€ 267 705€ 173 691€ 202 352€ 205 279€ 224 697€ 49 639€ 125 886€ 93 626€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
342 026€ 24 701€ 10 000€ 14 750€ 7 500€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
16 766€ 33 152€ 12 980€ 2 926€ 1 585€ 669€ 3 034€ 6 006€ 10 211€ 558€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 224 537 € 1 349 206 € 1 172 653 € 996 692 € 1 008 741 € 1 195 859 € 1 004 952 € 838 101 € 1 045 003 € 756 071 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
671 433€ 869 087€ 798 559€ 607 966€ 585 681€ 818 584€ 697 621€ 555 772€ 588 667€ 452 064€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
162 506€ 197 755€ 126 175€ 157 797€ 216 542€ 193 442€ 120 857€ 101 688€ 268 265€ 120 947€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
223 803 € 201 884 € 169 635 € 170 359 € 158 174 € 150 402 € 142 884 € 143 637 € 138 624 € 121 641 €
16
E.1.
Mzdové náklady
162 800€ 146 933€ 123 394€ 123 307€ 114 838€ 109 453€ 103 911€ 103 922€ 101 352€ 88 372€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
57 036€ 51 537€ 43 382€ 43 351€ 40 364€ 38 249€ 36 375€ 37 467€ 34 638€ 31 184€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 967€ 3 414€ 2 859€ 3 701€ 2 972€ 2 700€ 2 598€ 2 248€ 2 634€ 2 085€
20
F.
Dane a poplatky
5 991€ 5 059€ 5 019€ 4 705€ 4 730€ 2 120€ 1 978€ 1 766€ 2 351€ 4 115€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
43 952€ 55 305€ 52 901€ 41 040€ 32 906€ 21 824€ 15 881€ 25 065€ 33 312€ 37 768€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
43 952€ 55 305€ 52 901€ 41 040€ 32 906€ 21 824€ 15 881€ 25 065€ 33 312€ 37 768€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
101 381€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
553€ 8 613€ -7 925€ 4 830€ 12 361€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
15 471€ 19 563€ 11 751€ 14 825€ 10 708€ 9 487€ 33 656€ 10 173€ 8 954€ 7 175€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
133 026 € 105 324 € 61 887 € 40 011 € 1 307 € 52 894 € 53 999 € 22 925 € -62 991 € 44 469 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
164 832 € 329 835 € 296 826 € 258 014 € 191 490 € 236 058 € 237 439 € 197 560 € 107 369 € 226 971 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
73 € 120 € 5 € 56 € 45 € 123 € 4 € 49 € 8 € 7 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
4 € 6 € 8 € 6 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
4€ 6€ 8€ 6€
42
XII.
Kurzové zisky
70€ 119€ 27€ 123€ 43€ 1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3€ 1€ 5€ 29€ 45€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 728 € 2 837 € 2 407 € 922 € 556 € 631 € 1 011 € 1 439 € 2 512 € 3 381 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
927 € 1 325 € 1 347 € 11 € 398 € 917 € 1 781 € 1 467 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
927€ 1 325€ 1 347€ 11€ 398€ 917€ 1 781€ 1 467€
52
O.
Kurzové straty
195€ 85€ 251€ 28€ 24€ 70€ 28€ 36€ 172€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 606€ 1 512€ 975€ 671€ 528€ 596€ 543€ 494€ 695€ 1 742€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 655 € -2 717 € -2 402 € -866 € -511 € -508 € -1 007 € -1 390 € -2 504 € -3 374 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
130 371 € 102 607 € 59 485 € 39 145 € 796 € 52 386 € 52 992 € 21 535 € -65 495 € 41 095 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
30 765 € 22 794 € 12 706 € 8 961 € -105 € 7 843 € 3 631 € 2 465 € 3 254 € -79 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
29 331€ 22 914€ 12 964€ 9 138€ 7 918€ 3 541€ 2 881€ 2 881€ 1€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 434€ -120€ -258€ -177€ -105€ -75€ 90€ -416€ 373€ -80€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
99 606 € 79 813 € 46 779 € 30 184 € 901 € 44 543 € 49 361 € 19 070 € -68 749 € 41 174 €