Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PROTECT, súkromá bezpečnostná agentúra spol. s r.o.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 4K/63/2013
  • Spisová značka 4K/63/2013
  • Prvý a posledný záznam 18.12.2013 - 21.10.2019

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
21.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
6.9.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
6.8.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
9.2.2018
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Zuzana Betáková Krkošková Bratislava Bratislavský
9.2.2018
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Zuzana Betáková Krkošková Bratislava Bratislavský
5.9.2017
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Zuzana Betáková Krkošková Bratislava Bratislavský
5.9.2017
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Zuzana Betáková Krkošková Bratislava Bratislavský
5.9.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Zuzana Betáková Krkošková Bratislava Bratislavský
25.10.2016
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu JUDr. Zuzana Betáková Krkošková Bratislava Bratislavský
29.7.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Zuzana Betáková Krkošková Bratislava Bratislavský
19.4.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Zuzana Betáková Krkošková Bratislava Bratislavský
8.4.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Zuzana Betáková Krkošková Bratislava Bratislavský
18.3.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Zuzana Betáková Krkošková Bratislava Bratislavský
11.12.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Zuzana Betáková Krkošková Bratislava Bratislavský
10.8.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Zuzana Betáková Krkošková Bratislava Bratislavský
20.7.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
17.6.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
14.5.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Zuzana Betáková Krkošková Bratislava Bratislavský
2.4.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Zuzana Betáková Krkošková Bratislava Bratislavský
13.10.2014
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Zuzana Betáková Krkošková Bratislava Bratislavský
22.8.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
22.8.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
7.8.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Zuzana Betáková Krkošková Bratislava Bratislavský
30.7.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Zuzana Betáková Krkošková Bratislava Bratislavský
5.6.2014
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Zuzana Betáková Krkošková Bratislava Bratislavský
5.6.2014
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu Zuzana Betáková Krkošková Bratislava Bratislavský
16.5.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Zuzana Betáková Krkošková Bratislava Bratislavský
16.5.2014
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Zuzana Betáková Krkošková Bratislava Bratislavský
13.5.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
16.4.2014
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Zuzana Betáková Krkošková Bratislava Bratislavský
10.4.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
21.2.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
11.2.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský

Podania z Obchodného vestníka nezaradené ku konaniam

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
19.2.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Zuzana Betáková Krkošková Bratislava Bratislavský
21.1.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Zuzana Betáková Krkošková Bratislava Bratislavský