Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovak Telekom, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

 • Názov Slovak Telekom, a.s.
 • IČO 35763469
 • DIČ 2020273893
 • IČ DPH SK2020273893 podľa §4
 • Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 • Dátum vzniku 1. apríla 1999, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2081/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 864 113 000 € / splatené 864 113 000 €
  Podľa účtovnej závierky: 864 113 000 €
 • Historický názov Slovak Telecom, a.s.
  (platné do 8. marca 2006 )
  Slovenské telekomunikácie, a.s.
  (platné do 15. januára 2004 )
 • Historické sídlo Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
  (platné do 3. júla 2013)
  Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava
  (platné do 1. júna 2007)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Daria A. Dodonova Člen predstavenstva Hauptstraße 304 /-, 53639 Königswinter, Nemecká spolková republika 10. februára 2017
Jose Severino Perdomo Lorenzo Predstavenstvo Calle Padilla 88, 28006 Madrid, Španielske kráľovstvo 1. októbra 2018
Armin Sumesgutner Predseda predstavenstva Baumannstr. 5/14, 1030 Viedeň, Rakúska republika 29. apríla 2020
 • Konanie menom spoločnosti [od 1. októbra 2018] V mene spoločnosti podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden musí byť predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Člen predstavenstva (vrátane podpredsedu alebo predsedu predstavenstva), ktorý zároveň vykonáva svoju pôsobnosť v predstavenstve pod označením generálny riaditeľ (Chief Executive Officer / CEO), je oprávnený podpisovať v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti každý podpisujúci člen predstavenstva pripojí svoj podpis a vyznačí svoje meno a funkciu.
Prokúra
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Dušan Švalek Prokúra Karpatská 1135, 900 55 Lozorno 23. júna 2015
Dipl.Ing. Branimir Marić Prokúra Rorýsová 235, 25242 Jesenice, Česká republika 1. júla 2016
Ing. Pavel Hadrbolec Prokúra Podlužanská 1880, 190 16 Praha 9, Česká republika 17. apríla 2019
Bc. Tomáš Ryšavý Prokúra Nerudova 1840, 53002 Pardubice, Česká republika 1. októbra 2019
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Konstantina Bata Dozorná rada Bonner Talweg 45, 53113 Bonn, Nemecká spolková republika 1. októbra 2015
Dr. Henning Never Dozorná rada Mühlenpfad 11, 53913 Bad Honnef, Nemecká spolková republika 1. októbra 2015
Ing. Denisa Herdová Dozorná rada Antolská 3936/6, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka 18. marca 2013
Ing. Drahoslav Letko Dozorná rada Kernova 8/4709, 036 01 Martin 18. marca 2013
Danijela Bujic Dozorná rada Kaiserwether Strasse 270, 40474 Dusseldorf, Nemecká spolková republika 1. júna 2018
Akcionár
Osoba Funkcia Adresa Obdobie
Deutsche Telekom Europe B.V. Akcionár Stationsplein 8K/-, 6221BT Maastricht, Holandské kráľovstvo
Zlúčenia
Názov Adresa Detegované
T-Mobile Slovensko, a.s. [35705019] Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava 1.7.2010
Predmety podnikania
Názov Vznik
prenos, vysielanie a príjem rozhlasových, televíznych a ostatných komunikačných signálov pre prevádzkovateľov zo zákona a pre prevádzkovateľov na základe udelených licencií 1.4.1999
zriaďovanie, prevádzkovanie, výstavba, údržba a servis telekomunikačných zariadení, sietí a informačných technológií vo vlastníctve iných subjektov v rozsahu uzatvorených zmlúv 1.4.1999
plánovanie a prognózovanie optimalizácie siete 1.4.1999
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov 1.4.1999
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky 1.4.1999
vykonávanie inžinierskych stavieb-výstavba telekomunikačných vedení a zariadení /vnútorné a vonkajšie telekomunikačné zariadenia, objektové rozvody, vonkajšie líniové stavby/ 1.4.1999
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/ 1.4.1999
vykonávanie reklamnej, propagačnej a akvizičnej činnosti 19.11.1999
služby verejných nosičov a poslov 19.11.1999
prenos všetkých druhov signálov a informácií po verejnej telekomunikačnej sieti (ďalej len VTS), s výnimkou jej častí výhradne vymedzených iným prevádzkovateľom, ako aj po prenajatých častiach neverejných sietí, vybudovaných mimo VTS, bez ohľadu na šírku prenášaného pásma, prenosovú rýchlosť a prenosové médium 30.9.2002
finančný a operatívny leasing 14.1.2004
vedenie účtovníctva 14.1.2004
skladovanie - s výnimkou prevádzkovania verejných skladov 11.8.2004
baliace činnosti, manipulácia s tovarom 27.1.2014
nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla 11.8.2004
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 27.1.2014
prieskum trhu 11.8.2004
usporadúvanie vzdelávacích a športových podujatí 11.8.2004
administratívne služby 27.1.2014
bezpečnostnotechnické služby 3.8.2005
vývoj v oblasti informačných systémov 3.8.2005
poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby prostredníctvom retransmisie rozhlasových a televíznych programov verejnou elektronickou komunikačnou sieťou 7.7.2006
poskytovanie úverov a pôžičiek z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom 7.7.2006
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti 7.7.2006
montáž a opravy telekomunikačných zariadení 7.7.2006
výkon činnosti stavebného dozoru 7.7.2006
montáž a opravy výpočtovej techniky v rozsahu bezpečného napätia 4.7.2007
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností 4.6.2008
televízne vysielanie 6.9.2008
služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov 12.6.2009
podmienený prístup k chráneným televíznym a/alebo rozhlasovým programom a doplnkovým službám v systéme DVB-S. 20.5.2010
poradenstvo v oblasti verejnej mobilnej bunkovej rádiotelefónnej siete 1.7.2010
poradenstvo v oblasti verejnej paketovej siete pre prenos dát 1.7.2010
vydavateľská činnosť 27.1.2014
ziaďovanie a prevádzkovanie verejných mobilných telekomunikačných sietí na frekvenciách pridelených Licenciou Telekomunikačného úradu SR 1.7.2010
poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby prostredníctvom mobilných verejných telekomunikačných sietí uvedených v predchádzajúcom bode 1.7.2010
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej dátovej siete s komutáciou paketov 1.7.2010
poskytovanie verejnej dátovej služby prostredníctvom verejných telekomunikačných sietí 1.7.2010
organizovanie a prevádzkovanie vedomostných súťaží 1.7.2010
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu služieb a výroby 1.7.2010
prenájom hnuteľných vecí - leasing 1.7.2010
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 1.7.2010
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností 1.7.2010
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete na frekvenciách pridelených Licenciou Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, ktorá sa označuje ako sieť tretej generácie a vyhovuje normám UMTS 1.7.2010
zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej telekomunikačnej siete za účelom prepojenia alebo pripojenia zariadení mobilnej siete tretej generácie 1.7.2010
poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby a plného rozsahu dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom mobilnej siete tretej generácie 1.7.2010
služby informačnej spoločnosti 1.7.2010
vykonávanie kalibračnej služby s výnimkou overovania určených výrobkov 28.1.2011
počítačové služby 28.1.2011
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 28.1.2011
poskytovanie služieb dátových centier 28.1.2011
poskytovanie manažovaných (riadených) hostingových služieb IKT (Informačno Komunikačných technológií) 28.1.2011
poradenská činnosť v oblasti energetiky 3.6.2011
inštalácia a opravy elektronických prístrojov v rozsahu bezpečného napätia 7.7.2014
činnosť podriadeného finančného agenta pre sektor poistenia alebo zaistenia 17.2.2015
prevádzkovanie technickej služby 1.7.2016
fff) poskytovanie platobných služieb v obmedzenom rozsahu podľa ust. § 2 ods. 1 písm. c) a písm. d) Zákona o platobných službách za podmienok podľa § 79a Zákona o platobných službách 1.7.2018
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 1.10.2018
Iné právne skutočnosti
1. Majetok zrušeného podniku Slovenské telekomunikácie š.p., všetky práva, povinnosti, pohľadávky a záväzky /i neznáme/ a práva k nehmotným statkom prechádzajú na právneho nástupcu Slovenské telekomunikácie, a.s.
Počet, druh, menovitá hodnota akcií: 20 717 920 akcií na meno, s menovitou hodnotou 1000,- Sk za jednu akciu/jedna hromadná akcia.
2. Výpis so zápisnice č. 2/9 zasadnutia predstavenstva konaného dňa 19.4.1999
3. Rozhodnutie jediného akcionára o zmene v dozornej rade zo dňa 28.4.1999
Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.5.1999 č. N 93/99, Nz 93/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
4. Živnostenský list sp. č.: ŽO - 99/09017/002/SA vydaný OÚ Bratislava 1 dňa 28.6.1999. Koncesná listina sp. č.: ŽO - 99/09017/004/SA vydaný OÚ Bratislava 1 dňa 19.7.1999. Rozhodnutie č. 47/99 zo dňa 9.6.1999 o odvolaní a menovaní člena dozornej rady.
5. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.11.1999 pod č. N 269/99, Nz 262/99.
6. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 21.3.2000 č. N 71/00, Nz 71/00 na ktorom bola schválená zmena stanov.
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 24.5.2000 pod č. N 117/00, Nz 117/00 na ktorom bola schválená zmena stanov.
7. Notárska zápisnica N 151/00, Nz 151/00 spísaná dňa 22.6.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti, personálne zmeny v dozornej rade a dodatok č. 5 k stanovám. Notárska zápisnica N 186/00, Nz 185/00 spísaná dňa 4.8.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.8.2000, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade a schválená zmena stanov spoločnosti. Notárska zápisnica N 187/00, Nz 186/00 spísaná dňa 4.8.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 4.8.2000, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.11.2000, na ktorom bol odvolaný člen predstavenstva a vymenovaný nový.
9. Preukaz - povolenie na pobyt pre cudzinca.
10. Notárska zápisnica č. N 7/01, Nz 6/01 zo dňa 11.5.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady.
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 15.6.2001 o odvolaní Ing. Jozefa Šimlaštíka z funkcie riaditeľa OZ.
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 22.6.2001 o vymenovaní Ing.Jána Hláčika do funkcie riaditeľa OZ.
Rozhodnutie Výkonného manažmenta zo dňa 26.6.2001 o zmene sídla OZ.
11. Rozhodnutie predstavenstva akciovej spoločnosti č. 6/2001 zo dňa 31. 10. 2001 o zrušení odštepného závodu Slovenské telekomunikácie, a.s., Technická ústredňa telekomunikácií, o.z. dňom 31. 12. 2001.
12. Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o udelení licencie na podnikanie v energetických odvetviach zo dňa 26. 11. 2001, licencia č. ET 0037/2001.
13. Rozhodnutie ústredia Slovenských telekomunikácií, a.s., č. 19/2002 zo dňa 31. 1. 2002, ktorým sa ruší odštepný závod Slovenské telekomunikácie, a.s., Riaditeľstvo telekomunikácií Západné Slovensko, o. z. dňom 30. 4. 2002.
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 27. 3. 2002 o odvolaní Ing. Jaroslava Mydliara z funkcie riaditeľa odštepného závodu Riaditeľstvo telekomunikácií ZS, o. z. dňom 1. 5. 2002.
14. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.5.2002, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady.
15. Notárska zápisnica č. N 665/02, Nz 627/02 zo dňa 3. 7. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 9 k stanovám a odvolanie člena predstavenstva.
16. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 31. 7. 2002, na ktorom sa rozhodlo o zmene vedúceho odštepného závodu.
Odvolací dekrét zo dňa 27. 3. 2002.
17. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 31.7.2002 o zrušení odštepných závodov v ňom uvedených.
18. Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 20.5.2002. Dodatok č. 1 a č. 2 k zmluve o predaji časti podniku zo dňa 22.10.2002.
19. Deň vzniku funkcie podpredsedu predstavenstva Ing. Štefana Bugára: 19.4.1999. Deň vzniku funkcie predsedu predstavenstva Dr. Kai Hőhmann: 22.8.2000.
20. Na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 10.4.2003 boli schválené personálne zmeny v predstavenstva a dozornej rade. Zánik funkcie predsedu predstavenstva: Dr. Kai Höhmann dňom 10.04.2003, zánik funkcie člena predstavenstva: Fridbert Gerlach dňom 10.04.2003, zánik funkcie člena predstavenstva: Ing. Jozef Pavlík dňom 10.04.2003, zánik funkcie predsedu dozornej rady: Ing. Anton Závodský dňom 10.04.2003, zánik funkcie člena dozornej rady Dr. Ralph Rentschler dňom 10.04.2003, zánik funkcie člena dozornej rady Dr. Klaus Nitschke dňom 10.04.2003. Notárska zápisnica N 265/2003, Nz 26901/2003 spísaná dňa 10.04.2003 notárom JUDr. Ivanom Macákom, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.04.2003, na ktorom bola schválená zmena stanov v predmete činnosti a úplné znenie stanov.
21. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 24.10.2003, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 231/2003, NZ 96619/2003 spísaná dňa 24.10.2003, bola schválená zmena obchodného mena a dodatok č. 11 k stanovám spoločnosti. Zmena obchodného mena z pôvodného zo Slovenské telekomunikácie, a.s. na Slovak Telecom, a.s.
22. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 5.12.2003 boli schválené personálne zmeny v dozornej rade.
Zánik funkcie člena dozornej rady: Viliam Podhorský dňom 5.12.2003.
Zánik funkcie člena dozornej rady: Eleonóra Valentová dňom 5.12.2003.
23. Zápisnica z voľby členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 19.12.2003.
Funkcia členov dozornej rady Ing. p. Kymana, Ing. Š. Genčura a J. Martinoviča sa končí dňom 19.12.2003.
24. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.4.2004.
25. Notárska zápisnica N 70/2004, Nz 36354/2004 spísaná dňa 28.4.2004 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.4.2004, na ktorom bol schválený dodatok č. 12 k stanovám spoločnosti.
26. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.06.2005.
27. Notárska zápisnica N 1/2006, Nz 666/2006, NCRls 658/2006 napísaná dňa 10.01.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena spoločnosti na Slovak Telekom, a.s.
28. Výpis zo zápisu z 3. riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 27.04.2006.
29. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.4.2006. Ing. Peter Stropko, člen predstavenstva od 4.8.2004 do 28.4.2006. Dr. Frank-Reinhard Bartsch, člen dozornej rady od 4.8.2004 do 28.4.2006.
30. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.12.2006.
31. Zápisnica z písomného hlasovania predstavenstva "per rollam" zo dňa 14.05.2007.
32. Výpis zo zápisnice z valného zhromaždenia konaného dňa 24.05.2007.
33. Výpis zo zapisnice zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 13.9.2007.
34. Výpis zo zápisu z 5. riadneho zasadnutia predstavenstva spoločnosti konaného dňa 10.10.2007.
35. Výpis zo zápisu z 5. riadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 10.10.2007.
36. Výňatok zo zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2007.
37. Zápisnica z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 28.2.2008.
38. Notárska zápisnica č. N 9/2008, Nz 19805/2008, NCRls 19609/2008 zo dňa 30.04.2008.
39. Notárska zápisnica N 48/2007, Nz 50384/2007 zo dňa 29.11.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia
40. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.9.2008.
41. Notárska zápisnica N 8/2009, Nz 14657/2009 zo dňa 28.04.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti.
42. Výňatky zo zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 27.4.2010.
Notárska zápisnica N 10/2010, Nz 14453/2010 NCRIs 14746/2010 zo dňa 27.04.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti.
43. Notárska zápisnica N 185/2010, Nz 21791/2010 zo dňa 17.06.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou T-Mobile Slovensko, a.s., Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 705 019, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sa, vložka č.: 1238/B, zrušenou bez likvidácie.
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 187/2010, Nz 21818/2010 zo dňa 17.06.2010, na základe ktorej preberá spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, ICO: 35 763 469, ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 705 019.
44. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.12.2010.
45. Notárska zápisnica N 36/2010, Nz 49259/2010 zo dňa 2.12.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia - zmena predmetu podnikania.
46. Notárska zápisnica N 11/2011, Nz 16798/2011 zo dňa 28.04.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Výňatok zo zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2011.
47. Výňatok zo zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 09.11.2011.
48. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.04.2012.
49. ..Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 17.09.2012.
50. Notárska zápisnica č. N 291/2012, Nz 32929/2012 zo dňa 17.09.2012.
51. Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 11.03.2013 - 14.03.2013.
52. Výňatok zo zápisnice z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.04.2013.
53. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia č. N 241/2013, Nz 15075/2013, NCRIs 15395/2013 zo dňa 29.04.2013 a Dodatok č. 26 k Stanovám spoločnosti Slovak Telekom, a.s. zo dňa 29.04.2013.
54. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2013 vo forme notárskej zápisnice N 241/2013, Nz 15075/2013, NCRIs 15395/2013.
Dodatok č. 26 k Stanovám spoločnosti.
55. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 249/2014, Nz 16531/2014, NCRls 16849/2014 zo dňa 30.04.2014.
56. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04. 2014.
57. Výňatok zo zápisnice z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.03.2015.
58. Výpis zo zápisu z 2.riadneho zasadnutia Predstavenstva spoločnosti Slovak Telekom, a.s. zo dňa 18.06.2015.
59. Výňatok z rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 04.08.2015.
60. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.09.2015.
61. Zápisnica z 2. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2015.
62. Zápisnica z písomného hlasovania predstavenstva zo dňa 29.02.2016.
63. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.03.2016.
64. Výpis zo zápisnice 1. zasadnutia predstavenstva v roku 2018 zo dňa 15.03.2018.
65. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 29.03.2019.
História zmien a podania
 • 2020
 • 15.7. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R334719
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2019 [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka [RUZ]
 • 8.7. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R332997
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka [RUZ]
 • 2.7. 2020
  Zmena zápisu číslo R331569

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 20.5. 2020
  Zmena zápisu číslo R323428

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 13.1. 2020
  Zmena zápisu číslo R302788

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2019
 • 26.8. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R288635
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.docx [RUZ]
 • 3.7. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R273135
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2018 [RUZ]
 • 2.7. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R272771
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
 • 20.6. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R270481
  • Podpisový vzor Ing. Pavel Hadrbolec
 • 23.4. 2019
  Zmena zápisu číslo R260352
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 29.03.2019.
 • 2018
 • 30.11. 2018
  Zmena zápisu číslo R239877
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 28.11. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R239733
  • Stanovy akciovej zo dňa 29.5.2018
  • Podpisový vzor - Ing. Peter Škodný
  • Stanov akciovej zo dňa 4.10.2018
  • Podpisový vzor - Jose Pedromo Lorenzo
 • 29.10. 2018
  Zmena zápisu číslo R238073
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden musí byť predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Člen predstavenstva (vrátane podpredsedu alebo predsedu predstavenstva), ktorý zároveň vykonáva svoju pôsobnosť v predstavenstve pod označením generálny riaditeľ (Chief Executive Officer / CEO), je oprávnený podpisovať v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti každý podpisujúci člen predstavenstva pripojí svoj podpis a vyznačí svoje meno a funkciu.
   pôvodne
   Za spoločnosť podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden musí byť predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci členovia predstavenstva pripoja svoj podpis a vyznačia svoje meno a funkciu.
 • 3.10. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R236403
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha - časť 1.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha - časť 3.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha - časť 4.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha - časť 2.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha - časť 4.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha - časť 2.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha - časť 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha - časť 3.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha - časť 2.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha - časť 1.pdf [RUZ]
 • 3.8. 2018
  Zmena zápisu číslo R230335
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • fff) poskytovanie platobných služieb v obmedzenom rozsahu podľa ust. § 2 ods. 1 písm. c) a písm. d) Zákona o platobných službách za podmienok podľa § 79a Zákona o platobných službách
   Zrušené predmety
   • poskytovanie platobných služieb v rozsahu obmedzenom výlučne na vykonávanie platobných operácií podľa ust. § 2 ods. 1 písm. f) Zákona o platobných službách za podmienok podľa § 79a Zákona o platobných službách
 • 4.7. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R225111
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 14.6. 2018
  Zmena zápisu číslo R221675

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 4.5. 2018
  Zmena zápisu číslo R216959
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis zo zápisnice 1. zasadnutia predstavenstva v roku 2018 zo dňa 15.03.2018.
 • 9.4. 2018
  Zmena zápisu číslo R208953

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 29.1. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R198636
  • Vzdanie sa funkcie - Ing. Rudolf Urbánek, Uršula Kráľová
 • 29.1. 2018
 • 15.1. 2018
  Zmena zápisu číslo R197647

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 2017
 • 10.10. 2017
  Zmena zápisu číslo R191217

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 3.10. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R190630
  • dodatok č. 4 k stanovám zo dňa 20.09.2017
  • úplné znenie stanov zo dňa 20.09.2017
 • 7.8. 2017
  Zmena zápisu číslo R184715

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 26.7. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R182171
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
 • 6.6. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R172094
  • vyhlásenie zo dňa 03.05.2017
  • splnomocnenie zo dňa 06.09.2016
 • 3.4. 2017
 • 28.2. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R150472
  • Rozhodnutie jediného akcionára
 • 20.2. 2017
  Zmena zápisu číslo R149986

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2016
 • 19.8. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R139815
  • Popdpisový vzor - Stephan Eger zo dňa 11.07.2016
  • Popdisový vzor - Ing. Milan Vašina zo dňa 21.07.2016
  • Popdpisový vzor - Ing. Rudolf Urbánek zo dňa 25.07.2016
  • Stanovy a.s. zo dňa 16.06.2016
  • Dodatok č. 3 k Stanovám spoločnosti zo dňa 16.06.2016
 • 3.8. 2016
  Zmena zápisu číslo R136259
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom prokúry:
   Prokuristi sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť vždy dvaja súčasne. Prokuristi konajú za spoločnosť takým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru, svoj podpis a meno. V prokúre je zahrnuté aj oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
   pôvodne
   Prokuristi sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť vždy dvaja súčasne. Prokuristi konajú za spoločnosť takým spôsobom, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru, svoj podpis a meno. V prokúre je zahrnuté aj oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
 • 1.8. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R135855
  • Licencia zo dňa 06.06.2016
  • Výpis zo zápisu 2 riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.06.2016
 • 6.7. 2016
  Zmena zápisu číslo R130765
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 14.6. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R127452
  • Rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby
 • 9.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R122760
  • úplné znenie stanov zo dňa 27.4.2016
  • Notárska zápisnica N 202/2016, Nz 11136/2016, zo dňa 31.3.2016
 • 4.5. 2016
  Zmena zápisu číslo R122252

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.03.2016.

 • 29.4. 2016
 • 18.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R118777
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
 • 15.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R118341
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 29.3. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R111659
  • Zápisnica z písomného hlasovania predstavenstva spoločnosti bez konania zasadnutia - per rollam - 29.2.2016
  • Podpisový vzor - Uršula Kráľová
 • 21.3. 2016
  Zmena zápisu číslo R110036
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2015
 • 2.11. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R992559
  • Zápisnica z valného zhromaždenia z 22.9.2015
  • Zápisnica z valného zhromaždenia z 22.9.2015
  • Úplné znenie stanov z 30.9.2015
 • 12.10. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R983178
  • Rozhodnutie jediného akcionára z 4.98.2015
 • 9.10. 2015
  Zmena zápisu číslo R982276
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 28.8. 2015
  Zmena zápisu číslo R967055
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 26.8. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R966305
  • podpisový vzor-Ing. Dušan Švalek zo dňa 18.06.2015
 • 14.8. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R962023
  • Podpisový vzor prokuristu - Ing. Ján Adamec, zo dňa 19.6.2015
  • Podpisový vzor prokuristu - Mgr. Petra Berecová, zo dňa 19.6.2015
  • Podpisový vzor prokuristu - Dipl. Ong. Branimír Marič, zo dňa 19.6.2015
  • Podpisový vzor prokuristu - JUDr. Ján Pitoňák, zo dňa 19.6.2015
  • Poverenie - JUDr. Michaela Žilincová, zo dňa 31.12.2015
 • 10.7. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R948472
  • Notárska zápisnica N 137/2015, Nz 4275/2015, NCRls 4422/2015 z 9.2.2015, stanovy
  • Úplné znenie stanov z 9.2.2015
  • výňatok zo zápisnice z riadneho valného zhromaždenia
 • 10.7. 2015
  Zmena zápisu číslo R948128

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 9.7. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R947891
  • Výpis zo zápisu z 2. riadneho zasadnutia predstavenstva z 18.6.2015
 • 25.6. 2015
  Zmena zápisu číslo R941290
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 4.5. 2015
 • 28.4. 2015
  Zmena zápisu číslo R914301

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Výňatok zo zápisnice z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.03.2015.

 • 17.4. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R908521
  • Vyhlásenie štatutárneho orgánu
 • 26.2. 2015
 • 17.2. 2015
  Zmena zápisu číslo R880615

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • činnosť podriadeného finančného agenta pre sektor poistenia alebo zaistenia

 • 2014
 • 4.12. 2014
 • 29.9. 2014
  Zmena zápisu číslo R818785

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 14.8. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R802405
  • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 10.10.2013
 • 8.7. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R785058
  • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 28.05.2014
 • 7.7. 2014
  Zmena zápisu číslo R783898
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • inštalácia a opravy elektronických prístrojov v rozsahu bezpečného napätia
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04. 2014.
 • 3.6. 2014
 • 29.5. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R764865
  • Rozhodnutie NBS č. ODB-1765/2014
  • úplné znenie stanov z 30.4.2014
  • Notárska zápisnica N 249/2014, Nz 16531/2014, NCRls 16849/2014 z 30.4.2014
  • Dodatok č. 27 k stanovám z 30.4.2014
  • úplné znenie stanov z 30.4.2014
 • 9.5. 2014
  Zmena zápisu číslo R753426
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poskytovanie platobných služieb v rozsahu obmedzenom výlučne na vykonávanie platobných operácií podľa ust. § 2 ods. 1 písm. f) Zákona o platobných službách za podmienok podľa § 79a Zákona o platobných službách
   Zrušené predmety
   • tvorba a aktualizácia informačnej databázy pre potreby informačných systémov odvetvia telekomunikácií
   • vydávanie, distribúcia a predaj zoznamov účastníkov jednotlivých telekomunikačných služieb /na rôznych nosičoch/
   • plánovanie, projektovanie, rozvoj, výstavba, zriaďovanie, prevádzka, údržba a opravy prostriedkov VTS na území SR a ich modernizácia
   • predaj, prenájom a pripájanie telekomunikačných zariadení a sietí na koncové body VTS
   • zabezpečenie nadväznosti vymedzenej časti VTS na medzinárodnú telekomunikačnú sieť, uzatváranie medzinárodných dohôd v oblasti telekomunikácií, súvisiacich s predmetom činnosti Slovenských telekomunikácií, navrhovanie cien a taríf za vnútroštátne a medzinárodné služby, vrátane ich fakturácie a odúčtovania
   • poskytovanie platobných služieb podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. f) zákona č 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to vykonávaním platobných operácií, pri ktorých sa súhlas platiteľa s vykonaním platobnej operácie udeľuje prostredníctvom akéhokoľvek telekomunikačného zariadenia, digitálneho zariadenia alebo zariadenia informačných technológií a platba sa vykoná prevádzkovateľovi telekomunikácií, prevádzkovateľovi systému informačných technológií alebo siete, ktorý koná iba ako sprostredkovateľ medzi používateľom platobných služieb a dodávateľom tovaru a služieb
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 249/2014, Nz 16531/2014, NCRls 16849/2014 zo dňa 30.04.2014.
 • 27.1. 2014
  Zmena zápisu číslo R693605

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  • administratívne služby
  • vydavateľská činnosť
  Zrušené predmety
  • baliaca činnosť
  • činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  • administratívne a kancelárske práce
  • vydavateľská činnosť - vydávanie odborných časopisov

 • 2013
 • 11.10. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R626306
  • Úplné znenie stanov z 29.4.2013
  • Dodatok č. 26 k Stanovám z 29.4.2013
 • 4.10. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R620879
  • Rozhodnutie zo dňa 01.02.2013
  • Dodatok č. 25 k Stanovám a.s zo dňa 17.09.2012
  • Stanovy a.s. zo dňa 17.09.2012
  • notárska zápisnica N 291/2012 Nz 32929/2012 NCRls 33700/2012 zo dňa 17.09.2012
  • Zápisnica zo dňa 28.02.2013
  • Výňatok zo zápisnice zo dňa 29.04.20013
  • Podpisový vzor - Franco Musone Crispino zo dňa 30.04.2013
 • 9.7. 2013
  Zmena zápisu číslo R563706
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • poskytovanie telekomunikačných a rádiokomunikačných služieb za úhradu /prenos, spracovanie, tvorba a sprostredkovanie informácií/ pre potreby fyzických a právnických osôb:
   • a/ hlasových
   • b/ grafických
   • c/ obrazových
   • d/ dátových
   • e/ informačných
   • f/ multimediálnych telekomunikačných služieb a všetkých ich kombinácií
   • tvorba cien a taríf za vnútroštátne služby zaradené do neregulovaných cien
   • vydávanie, distribúcia, predaj a výroba telekomunikačných tlačív a cenín
   • konzultačno-poradenská činnosť v oblasti informačných technológií /IT-počítače/
   • projekčná činnosť v oblasti IT
   • dodávateľská činnosť informačných systémov /od projektovania cez realizáciu, odskúšanie po odovzdanie/
   • automatizované spracovanie dát
   • iné služby v doprave
   • prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu pracovníkov
   • prevádzkovanie a údržba informačných systémov
   • obstarávateľské služby spojené so správou vozového parku
   • preklad nákladov
   • činnosť colného deklaranta
   • vydávanie, distribúcia, predaj a výroba tlačív a cenín
   • personálne poradenstvo (okrem personálneho leasingu)
   • školiaca a konzultačná činnosť v oblasti informačných systémov
   • integrácia informačných systémov
   • školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   • informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
   • vydávanie a spravovanie elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu podľa § 87 zákona o platobných službách
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2013 vo forme notárskej zápisnice N 241/2013, Nz 15075/2013, NCRIs 15395/2013. Dodatok č. 26 k Stanovám spoločnosti.
 • 3.7. 2013
  Zmena zápisu číslo R560348
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Bajkalská 28, 817 62 Bratislava z Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia č. N 241/2013, Nz 15075/2013, NCRIs 15395/2013 zo dňa 29.04.2013 a Dodatok č. 26 k Stanovám spoločnosti Slovak Telekom, a.s. zo dňa 29.04.2013.
 • 3.6. 2013
  Zmena zápisu číslo R537748
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 28.5. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R533563
  • Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora, vyjadrenie
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012
  • Ročná správa - 2012
 • 8.4. 2013
  Zmena zápisu číslo R490663
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2.4. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R486132
  • Úplné znenie stanov zo dňa 17.9.2012
  • Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 17.9.2012
  • Podpisové vzory 4x
 • 8.3. 2013
  Zmena zápisu číslo R465973
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poskytovanie platobných služieb podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. f) zákona č 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to vykonávaním platobných operácií, pri ktorých sa súhlas platiteľa s vykonaním platobnej operácie udeľuje prostredníctvom akéhokoľvek telekomunikačného zariadenia, digitálneho zariadenia alebo zariadenia informačných technológií a platba sa vykoná prevádzkovateľovi telekomunikácií, prevádzkovateľovi systému informačných technológií alebo siete, ktorý koná iba ako sprostredkovateľ medzi používateľom platobných služieb a dodávateľom tovaru a služieb
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č. N 291/2012, Nz 32929/2012 zo dňa 17.09.2012.
 • 4.2. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R437418
  • Ročná správa za rok 2011, Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2011, Správa audítora, Vyhlásenie predstavenstva
 • 2012
 • 8.11. 2012
  Zmena zápisu číslo R357669

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2.11. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R355133
  • Ročná správa za rok 2010, vyhlásenie
  • Stanovy a.s.
  • Podpisový vzor - Dr. Robert Hauber
 • 17.10. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R347299
  • Stanovy z 2.12.2010
  • Podpisové vzory - Ing. Martin Mác, Ing. Róbert Sándor
 • 2.10. 2012
  Zmena zápisu číslo R337285
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 13.7. 2012
  Zmena zápisu číslo R295524

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.04.2012.

 • 2011
 • 29.12. 2011
  Zbierka listín - nový zápis číslo R189900
  • podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Juraj Beňo, Ing. Miloš Šujanský, pros. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
  • podpisový vzor dozornej rady Ing. Slávka Jánošíková, PhD,k Ing. Vincent Straka, Ing. Jaroslav Volf
 • 29.11. 2011
  Zmena zápisu číslo R174334
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výňatok zo zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 09.11.2011.
 • 14.10. 2011
  Zbierka listín - nový zápis číslo R152194
  • Notárska zápisnica N 36/2010, Nz 49259/2010, NCRls 49972/2010 z 02.12.2010
  • Potvrdenie na účely konania o zápis činnosti spoločnosti z 15.12.2010
  • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 17.01.2011
  • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 17.05.2011
  • Výňatok zo zápisnica z valného zhromaždenia z 28.04.2011, listina prítomných akocionárov
  • Notárska zápisnica N 11/2011, Nz 16798/2011, NCRls 17234/2011 z 28.04.2011
  • Plnomocenstvo z 28.04.2011 a 27.04.2011
  • Plnomocenstvo z 23.03.2011
 • 19.9. 2011
  Zmena zápisu číslo R137480

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 3.6. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poradenská činnosť v oblasti energetiky
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 11/2011, Nz 16798/2011 zo dňa 28.04.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Výňatok zo zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2011.
 • 28.1. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vykonávanie kalibračnej služby s výnimkou overovania určených výrobkov
   • počítačové služby
   • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   • poskytovanie služieb dátových centier
   • poskytovanie manažovaných (riadených) hostingových služieb IKT (Informačno Komunikačných technológií)
   • poskytovanie spotrebiteľských úverov
   Zrušené predmety
   • poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   • reklamná a propagačná činnosť
   • montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
   • kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností
   • prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   • prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   • zhotovovanie www stránok v rozsahu voľnej živnosti
   • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   • poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
   • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   • prenájom strojov a prístrojov - leasingová činnosť
   • prenájom motorových vozidiel
   • požičovňa motorových vozidiel
   • poskytovanie software
   • prenájom nehnuteľností
   • výkon činností súvisiacich s prípravou a plnením úloh v mimoriadnych situáciách a brannej pohotovosti štátu podľa príkazov oprávnených orgánov
   • udržovanie etalónov a normálov pre ciachovú a kalibračnú činnosť v telekomunikáciách
   • výkon funkcie ochraňovateľskej organizácie štátnych hmotných rezerv a štátnych mobilizačných rezerv v rozsahu uzavretých zmlúv
   • signatárska činnosť v medzinárodných organizáciách
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 36/2010, Nz 49259/2010 zo dňa 2.12.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia - zmena predmetu podnikania.
 • 2010
 • 30.12. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 14.7. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • vydávanie a spravovanie elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu podľa § 87 zákona o platobných službách

 • 1.7. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poradenstvo v oblasti verejnej mobilnej bunkovej rádiotelefónnej siete
   • poradenstvo v oblasti verejnej paketovej siete pre prenos dát
   • ziaďovanie a prevádzkovanie verejných mobilných telekomunikačných sietí na frekvenciách pridelených Licenciou Telekomunikačného úradu SR
   • poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby prostredníctvom mobilných verejných telekomunikačných sietí uvedených v predchádzajúcom bode
   • zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej dátovej siete s komutáciou paketov
   • poskytovanie verejnej dátovej služby prostredníctvom verejných telekomunikačných sietí
   • organizovanie a prevádzkovanie vedomostných súťaží
   • vydavateľská činnosť - vydávanie odborných časopisov
   • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu služieb a výroby
   • prenájom hnuteľných vecí - leasing
   • prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   • sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   • zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete na frekvenciách pridelených Licenciou Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, ktorá sa označuje ako sieť tretej generácie a vyhovuje normám UMTS
   • poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   • zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej telekomunikačnej siete za účelom prepojenia alebo pripojenia zariadení mobilnej siete tretej generácie
   • poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby a plného rozsahu dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom mobilnej siete tretej generácie
   • reklamná a propagačná činnosť
   • služby informačnej spoločnosti
   • montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
   • kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 185/2010, Nz 21791/2010 zo dňa 17.06.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou T-Mobile Slovensko, a.s., Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 705 019, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sa, vložka č.: 1238/B, zrušenou bez likvidácie. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 187/2010, Nz 21818/2010 zo dňa 17.06.2010, na základe ktorej preberá spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, ICO: 35 763 469, ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 705 019.
 • 20.5. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2009
 • 12.6. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 8/2009, Nz 14657/2009 zo dňa 28.04.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti.
 • 16.1. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 864 113 000 € (splatené 864 113 000 €) z hodnoty 863 954 723 €

 • 2008
 • 21.10. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 6.9. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • televízne vysielanie
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 48/2007, Nz 50384/2007 zo dňa 29.11.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia
 • 4.6. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
   • informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
   Zrušené predmety
   • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   • výroba a rozvod tepla
   • revízia vyhradených elektrických zariadení
   • pohostinská činnosť
   • projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektronickej požiarnej signalizácie
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č. N 9/2008, Nz 19805/2008, NCRls 19609/2008 zo dňa 30.04.2008.
 • 14.3. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2007
 • 21.12. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1.11. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Výpis zo zápisu z 5. riadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 10.10.2007.

 • 25.10. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Výpis zo zápisu z 5. riadneho zasadnutia predstavenstva spoločnosti konaného dňa 10.10.2007.

 • 10.10. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis zo zapisnice zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 13.9.2007.
 • 4.7. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • montáž a opravy výpočtovej techniky v rozsahu bezpečného napätia
 • 14.6. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1.6. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu adresy Karadžičova 10, 825 13 Bratislava z Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava

 • 22.5. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zápisnica z písomného hlasovania predstavenstva "per rollam" zo dňa 14.05.2007.

 • 13.1. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2006
 • 30.9. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 7.7. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby prostredníctvom retransmisie rozhlasových a televíznych programov verejnou elektronickou komunikačnou sieťou
  • poskytovanie úverov a pôžičiek z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  • faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  • montáž a opravy telekomunikačných zariadení
  • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  • výkon činnosti stavebného dozoru
  • výroba a rozvod tepla
  • školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  Zrušené predmety
  • montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo VTS
  • montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k VTS
  • výkon činnosti stavbyvedúceho
  • výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach
  • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky

 • 2.6. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 15.5. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Výpis zo zápisu z 3. riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 27.04.2006.

 • 8.3. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu Slovak Telekom, a.s. z Slovak Telecom, a.s.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 1/2006, Nz 666/2006, NCRls 658/2006 napísaná dňa 10.01.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena spoločnosti na Slovak Telekom, a.s.
 • 2005
 • 3.8. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • bezpečnostnotechnické služby
  • vývoj v oblasti informačných systémov
  • administratívne a kancelárske práce
  • personálne poradenstvo (okrem personálneho leasingu)
  • školiaca a konzultačná činnosť v oblasti informačných systémov
  • integrácia informačných systémov
  • prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  • prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  • zhotovovanie www stránok v rozsahu voľnej živnosti

 • 23.6. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.06.2005.

 • 25.5. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 15.1. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2004
 • 11.8. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • skladovanie - s výnimkou prevádzkovania verejných skladov
   • nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla
   • prieskum trhu
   • usporadúvanie vzdelávacích a športových podujatí
   • baliaca činnosť
   • činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   • obstarávateľské služby spojené so správou vozového parku
   • preklad nákladov
   • činnosť colného deklaranta
   • vydávanie, distribúcia, predaj a výroba tlačív a cenín
   • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   • poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
   • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   • prenájom strojov a prístrojov - leasingová činnosť
   • prenájom motorových vozidiel
   • požičovňa motorových vozidiel
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 70/2004, Nz 36354/2004 spísaná dňa 28.4.2004 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.4.2004, na ktorom bol schválený dodatok č. 12 k stanovám spoločnosti.
 • 4.8. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 6.2. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 5.2. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 15.1. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu Slovak Telecom, a.s. z Slovenské telekomunikácie, a.s.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 24.10.2003, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 231/2003, NZ 96619/2003 spísaná dňa 24.10.2003, bola schválená zmena obchodného mena a dodatok č. 11 k stanovám spoločnosti. Zmena obchodného mena z pôvodného zo Slovenské telekomunikácie, a.s. na Slovak Telecom, a.s.
 • 14.1. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 13.1. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2002
 • 11.11. 2002
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 20.5.2002. Dodatok č. 1 a č. 2 k zmluve o predaji časti podniku zo dňa 22.10.2002.

 • 15.10. 2002
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 31.7.2002 o zrušení odštepných závodov v ňom uvedených.

 • 1.10. 2002
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 31. 7. 2002, na ktorom sa rozhodlo o zmene vedúceho odštepného závodu. Odvolací dekrét zo dňa 27. 3. 2002.

 • 30.9. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prenos všetkých druhov signálov a informácií po verejnej telekomunikačnej sieti (ďalej len VTS), s výnimkou jej častí výhradne vymedzených iným prevádzkovateľom, ako aj po prenajatých častiach neverejných sietí, vybudovaných mimo VTS, bez ohľadu na šírku prenášaného pásma, prenosovú rýchlosť a prenosové médium
   • plánovanie, projektovanie, rozvoj, výstavba, zriaďovanie, prevádzka, údržba a opravy prostriedkov VTS na území SR a ich modernizácia
   • predaj, prenájom a pripájanie telekomunikačných zariadení a sietí na koncové body VTS
   • zabezpečenie nadväznosti vymedzenej časti VTS na medzinárodnú telekomunikačnú sieť, uzatváranie medzinárodných dohôd v oblasti telekomunikácií, súvisiacich s predmetom činnosti Slovenských telekomunikácií, navrhovanie cien a taríf za vnútroštátne a medzinárodné služby, vrátane ich fakturácie a odúčtovania
   • montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo VTS
   • montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k VTS
   Zrušené predmety
   • prenos všetkých druhov signálov a informácií po jednotnej telekomunikačnej sieti /ďalej len JTS/, s výnimkou jej častí výhradne vymedzených iným prevádzkovateľom, ako aj po prenajatých častiach neverejných sietí, vybudovaných mimo JTS, bez ohľadu na šírku prenášaného pásma, prenosovú rýchlosť a prenosové médium
   • montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo JTS
   • montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k JTS
   • plánovanie, projektovanie, rozvoj, výstavba, zriaďovanie, prevádzka, údržba a opravy prostriedkov JTS na území SR a ich modernizácia
   • predaj, prenájom a pripájanie telekomunikačných zariadení a sietí na koncové body JTS
   • zabezpečenie nadväznosti vymedzenej časti JTS na medzinárodnú telekomunikačnú sieť, uzatváranie medzinárodných dohôd v oblasti telekomunikácií, súvisiacich s predmetom činnosti Slovenských telekomunikácií, navrhovanie cien a taríf za vnútroštátne a medzinárodné služby, vrátane ich fakturácie a odúčtovania
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č. N 665/02, Nz 627/02 zo dňa 3. 7. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 9 k stanovám a odvolanie člena predstavenstva.
 • 6.9. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 15.7. 2002
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie ústredia Slovenských telekomunikácií, a.s., č. 19/2002 zo dňa 31. 1. 2002, ktorým sa ruší odštepný závod Slovenské telekomunikácie, a.s., Riaditeľstvo telekomunikácií Západné Slovensko, o. z. dňom 30. 4. 2002. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 27. 3. 2002 o odvolaní Ing. Jaroslava Mydliara z funkcie riaditeľa odštepného závodu Riaditeľstvo telekomunikácií ZS, o. z. dňom 1. 5. 2002.

 • 11.6. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o udelení licencie na podnikanie v energetických odvetviach zo dňa 26. 11. 2001, licencia č. ET 0037/2001.
 • 10.6. 2002
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie predstavenstva akciovej spoločnosti č. 6/2001 zo dňa 31. 10. 2001 o zrušení odštepného závodu Slovenské telekomunikácie, a.s., Technická ústredňa telekomunikácií, o.z. dňom 31. 12. 2001.

 • 4.3. 2002
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 2001
 • 1.8. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 11.1. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2000
 • 18.12. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.11.2000, na ktorom bol odvolaný člen predstavenstva a vymenovaný nový.
 • 26.9. 2000
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 6.9. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 863 954 723 € z hodnoty 687 708 956 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za spoločnosť podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden musí byť predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci členovia predstavenstva pripoja svoj podpis a vyznačia svoje meno a funkciu.
   pôvodne
   Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť konajú súčasne najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci členovia predstavenstva pripoja svoj podpis.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 151/00, Nz 151/00 spísaná dňa 22.6.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti, personálne zmeny v dozornej rade a dodatok č. 5 k stanovám. Notárska zápisnica N 186/00, Nz 185/00 spísaná dňa 4.8.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.8.2000, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade a schválená zmena stanov spoločnosti. Notárska zápisnica N 187/00, Nz 186/00 spísaná dňa 4.8.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 4.8.2000, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti.
 • 7.7. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť konajú súčasne najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci členovia predstavenstva pripoja svoj podpis.
   pôvodne
   Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú súčasne dvaja členovia predstavenstva, z nich najmenej jeden musí byť predsedom predstavenstva alebo podpredsedom. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci členovia predstavenstva pripoja svoj podpis.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 21.3.2000 č. N 71/00, Nz 71/00 na ktorom bola schválená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 24.5.2000 pod č. N 117/00, Nz 117/00 na ktorom bola schválená zmena stanov.
 • 18.1. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1999
 • 19.11. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vykonávanie reklamnej, propagačnej a akvizičnej činnosti
   • služby verejných nosičov a poslov
   • prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu pracovníkov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Živnostenský list sp. č.: ŽO - 99/09017/002/SA vydaný OÚ Bratislava 1 dňa 28.6.1999. Koncesná listina sp. č.: ŽO - 99/09017/004/SA vydaný OÚ Bratislava 1 dňa 19.7.1999. Rozhodnutie č. 47/99 zo dňa 9.6.1999 o odvolaní a menovaní člena dozornej rady.
 • 13.9. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného akcionára o zmene v dozornej rade zo dňa 28.4.1999 Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.5.1999 č. N 93/99, Nz 93/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
 • 1.6. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis so zápisnice č. 2/9 zasadnutia predstavenstva konaného dňa 19.4.1999
 • 1.4. 1999
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy Slovenské telekomunikácie, a.s.
  • novú adresu firmy Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava
  • nové základne imanie 687 708 956 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú súčasne dvaja členovia predstavenstva, z nich najmenej jeden musí byť predsedom predstavenstva alebo podpredsedom. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci členovia predstavenstva pripoja svoj podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prenos, vysielanie a príjem rozhlasových, televíznych a ostatných komunikačných signálov pre prevádzkovateľov zo zákona a pre prevádzkovateľov na základe udelených licencií
   • zriaďovanie, prevádzkovanie, výstavba, údržba a servis telekomunikačných zariadení, sietí a informačných technológií vo vlastníctve iných subjektov v rozsahu uzatvorených zmlúv
   • poskytovanie telekomunikačných a rádiokomunikačných služieb za úhradu /prenos, spracovanie, tvorba a sprostredkovanie informácií/ pre potreby fyzických a právnických osôb:
   • plánovanie a prognózovanie optimalizácie siete
   • a/ hlasových
   • tvorba a aktualizácia informačnej databázy pre potreby informačných systémov odvetvia telekomunikácií
   • výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   • b/ grafických
   • vydávanie, distribúcia a predaj zoznamov účastníkov jednotlivých telekomunikačných služieb /na rôznych nosičoch/
   • montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   • c/ obrazových
   • vykonávanie inžinierskych stavieb-výstavba telekomunikačných vedení a zariadení /vnútorné a vonkajšie telekomunikačné zariadenia, objektové rozvody, vonkajšie líniové stavby/
   • d/ dátových
   • kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   • e/ informačných
   • f/ multimediálnych telekomunikačných služieb a všetkých ich kombinácií
   • prenos všetkých druhov signálov a informácií po jednotnej telekomunikačnej sieti /ďalej len JTS/, s výnimkou jej častí výhradne vymedzených iným prevádzkovateľom, ako aj po prenajatých častiach neverejných sietí, vybudovaných mimo JTS, bez ohľadu na šírku prenášaného pásma, prenosovú rýchlosť a prenosové médium
   • tvorba cien a taríf za vnútroštátne služby zaradené do neregulovaných cien
   • montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo JTS
   • vydávanie, distribúcia, predaj a výroba telekomunikačných tlačív a cenín
   • montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k JTS
   • konzultačno-poradenská činnosť v oblasti informačných technológií /IT-počítače/
   • projekčná činnosť v oblasti IT
   • dodávateľská činnosť informačných systémov /od projektovania cez realizáciu, odskúšanie po odovzdanie/
   • kúrenárske práce
   • automatizované spracovanie dát
   • iné služby v doprave
   • komunálne služby /práčovňa/, upratovacie služby
   • elektroinštalácie
   • projektová činnosť v investičnej výstavbe
   • kovoobrábanie
   • klampiarstvo
   • stolárstvo
   • kníhtlač
   • sieťotlač, ofsetová tlač, plánografia
   • murárstvo
   • plánovanie, projektovanie, rozvoj, výstavba, zriaďovanie, prevádzka, údržba a opravy prostriedkov JTS na území SR a ich modernizácia
   • vodoinštalatérstvo
   • predaj, prenájom a pripájanie telekomunikačných zariadení a sietí na koncové body JTS
   • zámočníctvo
   • zabezpečenie nadväznosti vymedzenej časti JTS na medzinárodnú telekomunikačnú sieť, uzatváranie medzinárodných dohôd v oblasti telekomunikácií, súvisiacich s predmetom činnosti Slovenských telekomunikácií, navrhovanie cien a taríf za vnútroštátne a medzinárodné služby, vrátane ich fakturácie a odúčtovania
   • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach
   • revízia vyhradených elektrických zariadení
   • pohostinská činnosť
   • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   • projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektronickej požiarnej signalizácie
   • poskytovanie software
   • prenájom nehnuteľností
   • výkon činností súvisiacich s prípravou a plnením úloh v mimoriadnych situáciách a brannej pohotovosti štátu podľa príkazov oprávnených orgánov
   • udržovanie etalónov a normálov pre ciachovú a kalibračnú činnosť v telekomunikáciách
   • výkon funkcie ochraňovateľskej organizácie štátnych hmotných rezerv a štátnych mobilizačných rezerv v rozsahu uzavretých zmlúv
   • signatárska činnosť v medzinárodných organizáciách
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Majetok zrušeného podniku Slovenské telekomunikácie š.p., všetky práva, povinnosti, pohľadávky a záväzky /i neznáme/ a práva k nehmotným statkom prechádzajú na právneho nástupcu Slovenské telekomunikácie, a.s. Počet, druh, menovitá hodnota akcií: 20 717 920 akcií na meno, s menovitou hodnotou 1000,- Sk za jednu akciu/jedna hromadná akcia.