Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o. [zrušená]

2010 2009
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
429 782 714€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
354 735 352€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
75 047 362 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 597 381 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 597 381€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
25 547 795 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 789 854€
10
B.2
Služby
21 757 941€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
51 096 948 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
18 070 826 €
13
C.1
Mzdové náklady
13 072 615€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
4 225 119€
16
C.4
Sociálne náklady
773 092€
17
D
Dane a poplatky
267 967€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 599 040€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 229€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
306€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-75 984€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 834 778€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 746 014€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
27 324 786 €
38
X.
Výnosové úroky
58 255€
39
N
Nákladové úroky
2 285 508€
40
XI.
Kurzové zisky
239 452€
41
O
Kurzové straty
391 915€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
104 803€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
607 821€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-2 882 734 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
24 442 052 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
5 089 945 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
4 723 355€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
366 590€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
19 352 107 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
24 442 052 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
19 352 107 €