Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
10 879 778€ 11 187 226€ 11 627 321€ 11 621 298€ 10 458 108€ 9 842 067€ 9 150 133€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
10 908 811 € 11 371 980 € 12 281 383 € 11 861 349 € 10 686 898 € 10 281 725 € 9 933 442 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 529 816€ 1 370 382€ 1 379 227€ 1 186 284€ 1 088 517€ 990 114€ 740 269€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
9 310 763€ 9 760 160€ 10 215 268€ 10 393 985€ 9 328 887€ 8 796 535€ 8 350 266€
05
III.
Tržby z predaja služieb
39 200€ 56 685€ 32 826€ 41 031€ 40 704€ 55 418€ 59 598€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-109 115€ -89 853€ 227 235€ -42 907€ 13 481€ 2 947€ 233 561€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
133 796€ 253 749€ 393 337€ 240 639€ 176 826€ 396 918€ 508 535€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 351€ 20 857€ 33 490€ 42 317€ 38 483€ 39 793€ 41 213€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
10 093 010 € 10 579 235 € 11 484 387 € 11 265 024 € 10 253 267 € 10 120 035 € 9 818 726 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 239 882€ 1 153 783€ 1 177 011€ 1 017 260€ 987 226€ 952 407€ 712 899€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 344 756€ 6 782 435€ 7 631 677€ 7 852 568€ 7 481 909€ 7 286 330€ 7 067 667€
14
D.
Služby
1 097 646€ 1 169 956€ 1 119 758€ 1 143 703€ 646 911€ 604 183€ 658 037€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
1 090 009 € 1 007 522 € 929 876 € 826 199 € 768 450 € 678 544 € 652 987 €
16
E.1.
Mzdové náklady
781 069€ 724 085€ 664 973€ 591 316€ 565 716€ 485 931€ 469 490€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
273 238€ 251 237€ 234 617€ 206 479€ 177 907€ 171 149€ 164 257€
19
E.4.
Sociálne náklady
35 702€ 32 200€ 30 286€ 28 404€ 24 827€ 21 464€ 19 240€
20
F.
Dane a poplatky
13 003€ 10 805€ 13 444€ 10 912€ 11 531€ 11 021€ 10 966€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
175 520€ 221 674€ 208 132€ 173 908€ 155 366€ 168 652€ 180 132€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
175 520€ 221 674€ 208 132€ 173 908€ 155 366€ 168 652€ 180 132€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
104 021€ 206 344€ 385 168€ 223 978€ 170 499€ 395 284€ 504 359€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 387€ 14 782€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
28 173€ 25 329€ 19 321€ 16 496€ 31 375€ 23 614€ 16 897€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
815 801 € 792 745 € 796 996 € 596 325 € 433 631 € 161 690 € 114 716 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
2 088 380 € 1 991 200 € 1 926 110 € 1 564 862 € 1 355 543 € 1 002 094 € 945 091 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
469 293 € 147 € 13 € 43 € 126 510 € 138 901 € 173 €
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32+33+34]
469 208 € 110 619 € 122 605 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
110 619€ 122 605€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
469 208€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
7 € 41 € 943 € 80 € 159 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
943€ 80€ 159€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
7€ 41€
42
XII.
Kurzové zisky
85€ 147€ 6€ 2€ 14 948€ 16 216€ 14€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 571 € 3 073 € 4 820 € 8 447 € 1 577 € 1 454 € 6 320 €
52
O.
Kurzové straty
40€ 198€ 447€ 5 828€ 36€ 5 212€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 531€ 2 875€ 4 373€ 2 619€ 1 577€ 1 418€ 1 108€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
465 722 € -2 926 € -4 807 € -8 404 € 124 933 € 137 447 € -6 147 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 281 523 € 789 819 € 792 189 € 587 921 € 558 564 € 299 137 € 108 569 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
174 555 € 169 725 € 170 426 € 133 444 € 107 921 € 42 737 € 27 792 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
175 675€ 166 611€ 174 145€ 133 444€ 107 921€ 42 737€ 27 792€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1 120€ 3 114€ -3 719€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 106 968 € 620 094 € 621 763 € 454 477 € 450 643 € 256 400 € 80 777 €