Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ALBEDO, a.s. [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti ALBEDO, a.s. [zrušená]

 • Názov ALBEDO, a.s. [zrušená]
 • IČO 35776528
 • DIČ 2021471122
 • Sídlo Kolárska 8, 811 06 Bratislava
 • Dátum vzniku 27. októbra 1999, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2303/B
 • Základné imanie Podľa účtovnej závierky: 33 200 €
 • Historické sídlo Nám.SNP 13, 811 06 Bratislava
  (platné do 2. apríla 2004)
  Kapitulská 16, 811 01 Bratislava
  (platné do 12. decembra 2001)
  Špitálska 47, 811 08 Bratislava
  (platné do 18. januára 2000)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 3.marca 2016
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz
 • Spoločnosť zrušená od 16. februára 2016
 • Právny dôvod zrušenia rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti
Akcionár
platné do výmazu zo dňa 3.3.2016
Osoba Funkcia Adresa Obdobie
THORKELL HOLDINGS LIMITED Akcionár Evripidou 28, P.C. 6036 Larnaca, Cyprus
Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 27.10.1999
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 27.10.1999
reklamná a propagačná činnosť 27.10.1999
sprostredkovateľská činnosť 27.10.1999
vydavateľská činnosť (v rozsahu voľnej živnosti) 27.10.1999
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností 27.10.1999
leasing strojov a zariadení 27.10.1999
prieskum trhu 27.10.1999
prípravné práce pre stavbu 27.10.1999
požičiavanie motorových vozidiel 27.10.1999
organizačné zabezpečenie výstav, galérií a aukcií 27.10.1999
komisionálny predaj 27.10.1999
poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania 27.10.1999
obchod so starožitnosťami 27.10.1999
Iné právne skutočnosti
1. Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 33CbR/332/2014 zo dňa 19.01.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.02.2016 bola obchodná spoločnosť ALBEDO, a.s., so sídlom Kolárska 8, 811 06 Bratislava, IČO: 35776528 zrušená bez likvidácie.
Obchodná spoločnosť ALBEDO, a.s., so sídlom Kolárska 8, 811 06 Bratislava, IČO: 35776528 zapísaná v obchodnom registri v odd.: Sa vo vložke č. 2303/B sa v y m a z á v a z obchodného registra.
História zmien a podania
 • 2016
 • 7.3. 2016
  Výmaz číslo R107057
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zrušenie základného imania 33 200 € (splatené 33 200 €)
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a v právnych úkonoch súvisiacich s prevádzkou spoločnosti i prokurista. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať ktorýkoľvek člen predstavenstva a na podpisovanie je oprávnený predseda a podpredseda predstavenstva samostatne, alebo aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti podpisujúci pripoja svoj podpis s uvedením mena a funkcie.
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   • reklamná a propagačná činnosť
   • sprostredkovateľská činnosť
   • vydavateľská činnosť (v rozsahu voľnej živnosti)
   • sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   • leasing strojov a zariadení
   • prieskum trhu
   • prípravné práce pre stavbu
   • požičiavanie motorových vozidiel
   • organizačné zabezpečenie výstav, galérií a aukcií
   • komisionálny predaj
   • poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   • obchod so starožitnosťami
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 33CbR/332/2014 zo dňa 19.01.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.02.2016 bola obchodná spoločnosť ALBEDO, a.s., so sídlom Kolárska 8, 811 06 Bratislava, IČO: 35776528 zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť ALBEDO, a.s., so sídlom Kolárska 8, 811 06 Bratislava, IČO: 35776528 zapísaná v obchodnom registri v odd.: Sa vo vložke č. 2303/B sa v y m a z á v a z obchodného registra.
 • 3.3. 2016
 • 2014
 • 30.6. 2014
  Zmena zápisu číslo R779789
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2013
 • 19.3. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R475377
  • účtovná závierka 2011, rozhodnutie jediného akcionára
 • 19.3. 2013
 • 2012
 • 30.10. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R353577
  • Účtovná závierka za rok 2010
 • 19.3. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R230732
  • účtovná závierka za rok 2009
 • 2009
 • 7.7. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 33 200 € (splatené 33 200 €) z hodnoty 33 194 €

 • 2008
 • 29.10. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 27.6. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 2007
 • 7.7. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2004
 • 12.8. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2.4. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2003
 • 28.11. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a v právnych úkonoch súvisiacich s prevádzkou spoločnosti i prokurista. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať ktorýkoľvek člen predstavenstva a na podpisovanie je oprávnený predseda a podpredseda predstavenstva samostatne, alebo aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti podpisujúci pripoja svoj podpis s uvedením mena a funkcie.
   pôvodne
   Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č. N 131/03, Nz 46083/03 zo dňa 10.6.2003, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti.
 • 2001
 • 12.12. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Nám.SNP 13, 811 06 Bratislava z Kapitulská 16, 811 01 Bratislava
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 13.11.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 413/2001, Nz 365/2001 spísanou notárským kandidátom JUDr.Máriou Kucharovičovou na základe poverenia notára.
 • 2000
 • 18.1. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Kapitulská 16, 811 01 Bratislava z Špitálska 47, 811 08 Bratislava
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 21.12.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 358/99 Nz 279/99
 • 1999
 • 27.10. 1999
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy ALBEDO, a.s.
  • novú adresu firmy Špitálska 47, 811 08 Bratislava
  • nové základne imanie 33 194 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   • reklamná a propagačná činnosť
   • sprostredkovateľská činnosť
   • vydavateľská činnosť (v rozsahu voľnej živnosti)
   • sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   • leasing strojov a zariadení
   • prieskum trhu
   • prípravné práce pre stavbu
   • požičiavanie motorových vozidiel
   • organizačné zabezpečenie výstav, galérií a aukcií
   • komisionálny predaj
   • poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   • obchod so starožitnosťami
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Akciová spoločnosť bola založena bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov spísaným dňa 30.4.1999 do notárskej zápisnice č. N 178/99, Nz 146/99 v znení dodatku zo dňa 8.10.1999 spísaným do notárskej zápisnice č. N 206/99, Nz 131/99 v zmysle §§ 56 - 75 a §§ 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov.