Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 051 242€ 3 993 123€ 3 528 686€ 3 422 348€ 3 713 793€ 3 377 146€ 3 509 743€ 3 510 562€ 3 811 039€ 3 301 699€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 063 861 € 3 997 403 € 3 554 183 € 3 455 831 € 3 726 338 € 3 378 597 € 3 525 074 € 3 528 268 € 3 814 458 € 3 301 681 € 3 038 929 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
4 037 803€ 3 982 687€ 3 526 082€ 3 408 939€ 3 705 715€ 3 375 893€ 3 506 270€ 3 501 172€ 3 804 065€ 3 241 955€ 3 020 275€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 253€ 0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
13 439€ 10 436€ 2 604€ 13 409€ 8 078€ 3 472€ 9 391€ 6 974€ 16 605€ 2 975€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
8 917€ 2 700€ 7 434€ 18 548€ 9 708€ 11 215€ 16 577€ 52€ 2 780€ 10 568€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 702€ 1 580€ 18 063€ 14 935€ 2 837€ 1 451€ 4 117€ 1 128€ 3 367€ 40 341€ 5 111€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 801 706 € 3 854 872 € 3 351 801 € 3 254 908 € 3 416 588 € 3 117 535 € 3 189 088 € 3 209 765 € 3 459 401 € 2 998 216 € 2 802 163 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 788 367€ 2 842 173€ 2 549 477€ 2 398 727€ 2 517 774€ 2 315 455€ 2 438 573€ 2 431 255€ 2 601 441€ 2 223 519€ 2 058 427€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
74 807€ 75 316€ 49 553€ 50 367€ 40 008€ 46 783€ 48 618€ 45 470€ 47 675€ 54 765€ 49 967€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-6 810€ 11 415€ 11 323€ 32 462€ 7 331€ 37 669€ -35 388€ -16 216€ 32 047€ -4 489€ -2 928€
14
D.
Služby
389 695€ 427 053€ 343 969€ 341 308€ 387 044€ 349 074€ 366 037€ 356 383€ 374 604€ 325 239€ 362 402€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
501 864 € 448 754 € 356 937 € 394 012 € 414 879 € 327 329 € 348 091 € 330 716 € 364 880 € 318 531 € 279 392 €
16
E.1.
Mzdové náklady
368 321€ 317 461€ 255 733€ 289 236€ 300 316€ 239 611€ 256 805€ 245 892€ 277 427€ 239 140€ 207 101€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
119 881€ 114 566€ 91 852€ 94 882€ 103 564€ 80 130€ 85 031€ 78 730€ 81 130€ 73 682€ 66 737€
19
E.4.
Sociálne náklady
13 662€ 16 727€ 9 352€ 9 894€ 10 999€ 7 588€ 6 255€ 6 094€ 6 323€ 5 709€ 5 554€
20
F.
Dane a poplatky
2 079€ 2 190€ 1 679€ 2 183€ 1 607€ 1 488€ 1 945€ 1 807€ 3 106€ 2 685€ 3 594€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
34 114€ 31 905€ 26 194€ 19 958€ 31 960€ 30 310€ 25 787€ 31 698€ 22 172€ 35 511€ 27 643€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
34 114€ 31 905€ 26 194€ 19 958€ 31 960€ 30 310€ 25 787€ 31 698€ 22 172€ 35 511€ 27 643€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 3 759€ 10 513€ 0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
761€ -1 652€ 3 545€ -5 938€ 5 525€ -422€ -14 949€ 15 676€ -6 313€ 4 607€ 6 687€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
16 829€ 13 959€ 9 124€ 11 316€ 10 460€ 9 849€ 10 374€ 12 976€ 19 789€ 37 848€ 16 979€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
262 155 € 142 531 € 202 382 € 200 923 € 309 750 € 261 062 € 335 986 € 318 503 € 355 057 € 303 465 € 236 766 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
805 183 € 637 166 € 574 364 € 599 484 € 761 636 € 628 165 € 691 902 € 693 671 € 755 272 € 659 526 € 555 382 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 € 3 € 3 € 2 € 29 € 27 € 18 € 22 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 € 3 € 3 € 2 € 29 € 27 € 18 € 22 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3€ 3€ 3€ 2€ 29€ 27€ 18€ 22€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 388 € 634 € 591 € 433 € 619 € 769 € 1 136 € 940 € 958 € 896 € 738 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€ 0€
52
O.
Kurzové straty
0€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 388€ 634€ 591€ 433€ 619€ 769€ 1 136€ 940€ 958€ 896€ 738€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 385 € -631 € -588 € -431 € -619 € -769 € -1 136 € -911 € -931 € -878 € -716 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
260 770 € 141 900 € 201 794 € 200 492 € 309 131 € 260 293 € 334 850 € 317 592 € 354 126 € 302 587 € 236 050 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
62 589 € 33 406 € 48 465 € 43 855 € 79 173 € 52 739 € 86 855 € 74 417 € 90 648 € 70 156 € 75 950 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
60 581€ 42 717€ 40 402€ 56 159€ 85 340€ 58 034€ 76 846€ 66 858€ 104 000€ 74 307€ 77 322€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
2 008€ -9 311€ 8 063€ -12 304€ -6 167€ -5 295€ 10 009€ 7 559€ -13 352€ -4 151€ -1 372€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
198 181 € 108 494 € 153 329 € 156 637 € 229 958 € 207 554 € 247 995 € 243 175 € 263 478 € 232 431 € 160 100 €