Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

 • Názov Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 • IČO 35829141
 • DIČ 2020261342
 • IČ DPH SK2020261342 podľa §4
 • Sídlo Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
 • Dátum vzniku 21. januára 2002, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2906/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 105 000 000 € / splatené 105 000 000 €
  Podľa účtovnej závierky: 105 000 000 €
 • Historické sídlo Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava
  (platné do 19. decembra 2007)
  Miletičova 5, 824 84 Bratislava
  (platné do 6. apríla 2006)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Michal Pokorný Člen predstavenstva Klinčeková 3062/24, 949 01 Nitra 1. januára 2017
Ing. Jaroslav Vach, MBA Predseda predstavenstva Šumavská 530/33, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 17. apríla 2020
Martin Riegel Podpredseda predstavenstva Suchá 3005/9, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 17. apríla 2020
 • Konanie menom spoločnosti [od 15. mája 2020] Vo veciach, ktorých hodnota plnenia predstavuje 330 000 EUR a viac sú za spoločnosť oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva. V ostatných veciach sú oprávnení konať a podpisovať predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva. Predstavenstvo môže formou podpisových oprávnení delegovať podpisovanie vybraných dokumentov na nižšie úrovne riadenia. Podpisové oprávnenia sú podrobne upravené vnútornými predpismi spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Dušan Chvíľa Člen dozornej rady Hôrky 257, 010 04 Žilina 20. februára 2016
JUDr. Eva Murínová Člen dozornej rady Námestie sv. Ignáca 15/30, 920 41 Leopoldov 20. februára 2020
Ing. Marek Šimlaštík Člen dozornej rady Kataríny Franklovej 5413/3, 902 01 Pezinok 20. februára 2020
Ing. Miroslav Bartoš Predseda dozornej rady F. Kostku 3291/1, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 17. apríla 2020
Marek Kaľavský Člen dozornej rady Mateja Bela 845/6, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré mesto 17. apríla 2020
Róbert Király Člen dozornej rady Jilemnického 643/12, 031 01 Liptovský Mikuláš 17. apríla 2020
Ing. Ľuboš Jančík, PhD. Člen dozornej rady Studenohorská 2065/33, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač 17. apríla 2020
Ing. Marcel Klimek Podpredseda dozornej rady Magurská 3488/5A, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 15. mája 2020
Michal Sokoli Podpredseda dozornej rady SNP 820/31, 078 01 Sečovce 27. februára 2020
Akcionár
Osoba Funkcia Adresa Obdobie
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky Akcionár Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Predmety podnikania
Názov Vznik
prenos elektriny 6.4.2006
filtrácia izolačných olejov z výroby a ich úprava v transformátoroch 21.1.2002
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti diagnostiky energetického zariadenia 21.1.2002
výkon investorských činností v príprave a realizácii investičnej výstavby 21.1.2002
projektovanie, montáž, vykonávanie revízií, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky 23.2.2011
informatívne meranie fyzikálnych veličín 23.2.2011
informatívne chemické a mikrobiologické analýzy 23.2.2011
diagnostika a meranie na energetických zariadeniach okrem vyhradených zariadení 23.2.2011
vykonávanie kalibračnej služby s výnimkou overovania určených výrobkov 23.2.2011
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi inými ako nebezpečnými odpadmi 23.2.2011
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 23.2.2011
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 23.2.2011
prenájom hnuteľných vecí 23.2.2011
administratívne služby 23.2.2011
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 23.2.2011
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 23.2.2011
verejné obstarávanie 23.2.2011
technik požiarnej služby 23.2.2011
bezpečnostnotechnické služby 23.2.2011
správa registratúry 23.2.2011
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v
rozsahu voľnej živnosti
15.5.2020
Poradenská činnosť v oblasti energetiky v rozsahu
voľnej živnosti
15.5.2020
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení
slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
15.5.2020
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických,
spoločenských a humanitných vied
15.5.2020
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným
odpadom
15.5.2020
Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení 25.9.2019
Inžiniersko-investorská činnosť v investičnej výstavbe-
obstarávateľská činnosť v stavebníctve a v energetike
15.5.2020
Prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových
priestorov spojený s doplnkovými službami -
obstarávateľská činnosť
15.5.2020
Poskytovanie elektronickej komunikačnej siete a
poskytovanie elektronických komunikačných služieb
15.5.2020
Iné právne skutočnosti
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.12.2001 v zmysle ust. §§ 154-220 Obchodného zákonníka v dôsledku rozdelenia Slovenské elektrárne, a.s. na Slovenské elektrárne, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Tepláreň Košice, a.s. na základe Uznesenia vlády SR č. č. 758 z 27.9.2000, v zmysle ust. § 69 ods. 4 Obchodného zákonníka.
2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.03.2003.
Deň zániku funkcie členov dozornej rady -
Branislav Ďurajka: 28.03.2003
Ing. Ivan Demovič: 28.03.2003
prof. Ing. František Janíček, PhDr.: 28.03.2003
Ing. Michal Merga: 28.03.2003
Ing. Dagmar Repčeková: 28.03.2003
Ing. Jozef Urmín: 28.03.2003
RNDr. Dušan Jurčák: 28.03.2003
3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2003.
Deň zániku funkcie členov predstavenstva -
Ing. Karol Česnek: 30.06.2003
Ing. Alexander Kšiňan: 30.06.2003
Ing. Ivan Maník: 30.06.2003
Ing. Alena Šalamonová: 30.06.2003
Deň zániku funkcie člena dozornej rady -
Ing. Roman Krasňanský : 30.06.2003.
4. Rozhodnutie jediného akcionára z 24.10.2003.
5. Zmeny stanov vykonané rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 28.11.2003 osvedčené notárskou zápisnicou N 2720/2003, Nz 111682/2003 spísanou Mgr. Tomášom Leškovským, notárskym kandidátom notára JUDr. Ľubomíra Vlhu.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.6.2004.
Funkcia člena predstavenstva Ing. Š. Bugára sa končí dňom 21.6.2004.
Funkcia člena dozornej rady Ing. V. Černáka sa končí dňom 21.6.2004.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.11.2004 vo forme notárskej zápisnice N 865/2004, Nz 81890/2004 spísanej Mgr. Tomášom Leškovským, notárskym kandidátom.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.10.2006.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2007 spísané vo forme notárskej zápisnice N 326/2007, Nz 50585/2007
10. Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady zamestnancami spoločnosti zo dňa 20.2.2008.
11. Notárska zápisnica č. N 14/2009, Nz 3848/2009, NCRls 3879/2009 zo dňa 10.02.2009.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.10.2009.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.09.2010.
14. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 19/2011, Nz 3941/2011 zo dňa 04.02.2011
15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.05.2011.
16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.04.2012.
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.06.2012.
18. Oznámenie o odstúpení z funkcie zo dňa 30.07.2012.
19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.09.2012.
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.05.2013.
21. Notárska zápisnica č. N 436/2015, Nz 26163/2015, NCRls 26747/2015 zo dňa 28.07.2015.
22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.03.2019.
História zmien a podania