Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.03.2020
28.02.2021
01.03.2019
29.02.2020
01.03.2018
28.02.2019
01.03.2017
28.02.2018
01.03.2016
28.02.2017
01.03.2015
29.02.2016
01.03.2014
28.02.2015
01.03.2013
28.02.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
44 515 665 € 35 919 245 € 50 586 807 € 48 429 868 € 50 759 731 € 51 374 517 € 48 437 163 € 42 356 974 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
9 712 303 € 9 340 449 € 17 111 180 € 11 338 735 € 12 300 067 € 14 046 626 € 13 760 328 € 14 571 213 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 181 €
005
A.I.2
Software
0€ 181€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 740 900 € 2 133 699 € 9 908 680 € 11 338 735 € 12 300 067 € 14 046 626 € 13 760 328 € 14 571 032 €
013
A.II.2
Stavby
1 059 615€ 1 317 840€ 5 776 753€ 6 792 681€ 7 290 246€ 8 497 377€ 8 655 673€ 9 295 223€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
671 839€ 815 859€ 4 098 064€ 4 506 980€ 4 968 864€ 5 395 749€ 5 045 330€ 5 271 809€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
9 446€ 33 863€ 25 861€ 40 957€ 153 500€ 59 325€ 4 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
13 213€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
7 971 403 € 7 206 750 € 7 202 500 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
7 971 403€ 7 206 750€ 7 202 500€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
34 497 285 € 26 361 990 € 33 329 959 € 36 920 424 € 38 201 093 € 37 142 316 € 34 481 598 € 27 295 903 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
12 955 760 € 16 945 631 € 26 733 579 € 18 714 914 € 21 424 772 € 24 685 316 € 20 884 709 € 19 613 783 €
039
B.I.5
Tovar
12 955 760€ 16 945 631€ 26 733 579€ 18 714 914€ 21 424 772€ 24 685 316€ 20 884 709€ 19 613 783€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
428 209 € 448 775 €
051
B.II.7
Iné pohľadávky
448 775€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
428 209€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
20 660 878 € 8 672 087 € 6 007 445 € 17 702 071 € 16 051 084 € 11 888 059 € 13 211 987 € 7 245 317 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
6 587 318 € 7 172 990 € 3 571 293 € 4 749 511 € 9 435 079 € 3 020 106 € 3 987 203 € 511 322 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
6 493 019€ 7 062 048€ 3 293 017€ 4 645 485€ 9 331 046€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
94 299€ 110 942€ 278 276€ 104 026€ 104 033€ 3 020 106€ 3 987 203€ 511 322€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
13 253 005€ 200 772€ 2 176 395€ 12 943 368€ 6 605 870€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
8 109 219€ 9 219 816€ 6 607 871€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
820 555€ 1 298 017€ 256 520€ 153€ 735 205€ 120 302€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
308€ 3 237€ 9 192€ 9 982€ 23 529€ 4 968€ 5 822€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
452 438 € 295 497 € 588 935 € 503 439 € 725 237 € 568 941 € 384 902 € 436 803 €
072
B.V.1.
Peniaze
139 041€ 133 997€ 135 300€ 142 536€ 169 195€ 181 569€ 143 166€ 144 250€
073
B.V.2.
Účty v bankách
313 397€ 161 500€ 453 635€ 360 903€ 556 042€ 387 372€ 241 736€ 292 553€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
306 077 € 216 806 € 145 668 € 170 709 € 258 571 € 185 575 € 195 237 € 489 858 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
5 967€ 7 962€ 9 277€ 10 865€ 7 591€ 3 609€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
227 867€ 159 668€ 125 124€ 146 493€ 145 478€ 169 187€ 190 183€ 183 431€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
72 243€ 49 176€ 11 267€ 13 351€ 105 502€ 16 388€ 5 054€ 302 818€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
44 515 665 € 35 919 245 € 50 586 807 € 48 429 868 € 50 759 731 € 51 374 517 € 48 437 163 € 42 356 974 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
9 435 937 € 3 930 312 € 9 132 935 € 10 459 817 € 7 587 685 € 7 128 103 € 10 199 294 € 9 911 456 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 095 400 € 1 095 400 € 1 095 400 € 1 095 400 € 1 095 400 € 1 095 400 € 1 095 400 € 1 095 400 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 095 400€ 1 095 400€ 1 095 400€ 1 095 400€ 1 095 400€ 1 095 400€ 1 095 400€ 1 095 400€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
9 000 383€ 383€ 383€ 383€ 383€ 383€ 383€ 383€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 456 350 € 2 456 350 € 2 456 350 € 2 456 350 € 2 456 350 € 2 456 350 € 2 456 350 € 2 456 350 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 456 350€ 2 456 350€ 2 456 350€ 2 456 350€ 2 456 350€ 2 456 350€ 2 456 350€ 2 456 350€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
378 179 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
378 179€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-3 494 375 € 378 179 € 5 580 802 € 6 907 684 € 4 035 552 € 3 575 970 € 6 647 161 € 6 359 323 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
34 940 650 € 31 807 952 € 41 230 986 € 37 651 738 € 42 749 279 € 43 536 502 € 37 459 957 € 31 900 106 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
746 € 2 155 € 106 404 € 231 288 € 4 286 235 € 10 481 440 € 14 629 384 € 14 655 092 €
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
4 000 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
10 000 000€ 14 000 000€ 14 000 000€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
746€ 2 155€ 16 817€ 4 175€ 4 677€ 4 256€ 4 328€ 12 669€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
89 587€ 227 113€ 281 558€ 477 184€ 625 056€ 642 423€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
243 840 € 230 599 € 217 358 € 198 036 € 125 884 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
243 840€ 230 599€ 217 358€ 198 036€ 125 884€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
34 503 794 € 31 118 486 € 39 920 431 € 36 430 947 € 37 794 296 € 32 599 832 € 22 205 234 € 16 583 260 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
33 598 104 € 30 917 869 € 39 314 705 € 35 371 888 € 27 214 922 € 28 231 352 € 21 754 588 € 16 127 882 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
29 662 635€ 28 261 973€ 36 817 052€ 32 651 372€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 935 469€ 2 655 896€ 2 497 653€ 2 720 516€ 27 214 922€ 28 231 352€ 21 754 588€ 16 127 882€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
774 170€ 10 000 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
4 000 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
154€ 154€ 154€ 154€ 154€ 154€ 154€ 154€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
66 407€ 106 435€ 357 049€ 239 847€ 186 818€ 206 444€ 176 209€ 182 482€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
38 943€ 52 979€ 205 969€ 132 815€ 114 577€ 112 729€ 104 308€ 105 961€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
37 750€ 670 062€ 214 196€ 36 171€ 113 564€ 108 541€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
26 016€ 41 049€ 4 804€ 16 181€ 63 629€ 12 982€ 56 411€ 58 240€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
192 270 € 456 712 € 986 793 € 791 467 € 542 864 € 455 230 € 625 339 € 661 754 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
24 445€ 37 824€ 120 678€ 69 330€ 53 113€ 313 971€ 485 450€ 543 915€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
167 825€ 418 888€ 866 115€ 722 137€ 489 751€ 141 259€ 139 889€ 117 839€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
139 078 € 180 981 € 222 886 € 318 313 € 422 767 € 709 912 € 777 912 € 545 412 €
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
97 174€ 139 077€ 180 983€ 205 476€ 354 767€ 637 745€ 705 745€ 505 412€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
41 904€ 41 904€ 41 903€ 112 837€ 68 000€ 72 167€ 72 167€ 40 000€