Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
I.
Tržby z predaja tovaru
154 915€ 23 286€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
22 927€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
154 915 € 359 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
199 084 € 348 044 € 104 830 € 169 433 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
199 084€ 348 044€ 104 830€ 169 433€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
129 055 € 250 650 € 48 357 € 46 806 € 77 123 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
36 602€ 27 659€ 7 886€ 6 596€ 15 006€
10
B.2
Služby
92 453€ 222 991€ 40 471€ 40 210€ 62 117€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
70 029 € 97 394 € 106 558 € 58 024 € 92 669 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
53 690 € 52 197 € 58 937 € 47 113 € 40 682 €
13
C.1
Mzdové náklady
38 494€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
13 493€
16
C.4
Sociálne náklady
210€
17
D
Dane a poplatky
396€ 384€ 519€ 693€ 783€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
10 762€ 27 639€ 27 452€ 27 452€ 21 663€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
100€ 2 500€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 665€ 1 842€ 34 032€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 257€ 4 883€ 2 620€ 1 078€ 2 593€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
9 589 € 14 133 € 17 130 € 18 220 € 26 948 €
39
N
Nákladové úroky
5 891€ 6 189€ 8 213€ 10 733€ 8 289€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 711€ 1 205€ 3 339€ 829€ 1 109€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-7 602 € -7 394 € -11 552 € -11 562 € -9 398 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 987 € 6 739 € 5 578 € 6 658 € 17 550 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
680 € 2 479 € 1 973 € 1 599 € 4 064 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
680€ 2 479€ 1 973€ 1 599€ 4 064€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 307 € 4 260 € 3 605 € 5 059 € 13 486 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 987 € 6 739 € 5 578 € 6 658 € 17 550 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 307 € 4 260 € 3 605 € 5 059 € 13 486 € 0 €