Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GO4, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 661 970€ 1 478 934€ 1 410 560€ 1 366 711€ 1 342 561€ 1 032 471€ 820 777€ 898 955€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 661 841 € 1 478 926 € 1 410 535 € 1 366 705 € 1 342 478 € 1 032 404 € 850 728 € 898 934 € 749 291 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
60 804€ 40 432€ 5 118€ 16 821€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 572 677€ 1 387 456€ 1 337 891€ 1 281 655€ 1 204 105€ 1 026 143€ 820 777€ 890 057€ 741 917€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 989€ 23 649€ 19 425€ 2 320€ 2 296€ 751€ 5 455€ 1 300€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
25 371€ 27 389€ 48 101€ 65 909€ 136 077€ 5 510€ 24 496€ 8 877€ 6 074€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 626 707 € 1 403 931 € 1 355 187 € 1 288 598 € 1 271 335 € 988 367 € 825 143 € 833 712 € 688 257 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
53 995€ 44 129€ 7 714€ 11 180€ 988€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
100 724€ 97 504€ 104 884€ 84 802€ 93 388€ 58 162€ 68 804€ 68 641€ 58 420€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 354 928€ 1 145 481€ 1 087 866€ 1 101 217€ 1 063 650€ 825 097€ 654 508€ 682 616€ 558 240€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
43 092 € 50 009 € 76 086 € 45 215 € 65 897 € 76 852 € 62 000 € 52 555 € 44 661 €
16
E.1.
Mzdové náklady
31 742€ 36 537€ 55 446€ 35 268€ 52 143€ 59 476€ 45 065€ 37 244€ 31 844€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
11 173€ 12 936€ 19 516€ 9 720€ 13 397€ 16 175€ 14 402€ 13 017€ 10 936€
19
E.4.
Sociálne náklady
177€ 536€ 1 124€ 227€ 357€ 1 201€ 2 533€ 2 294€ 1 881€
20
F.
Dane a poplatky
3 307€ 3 331€ 2 605€ 2 448€ 2 166€ 1 819€ 1 677€ 1 960€ 2 597€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
53 912€ 51 551€ 55 168€ 33 967€ 27 451€ 21 001€ 24 199€ 24 439€ 20 912€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
53 912€ 51 551€ 55 168€ 33 967€ 27 451€ 21 001€ 24 199€ 24 439€ 20 912€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 221€ 1 463€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 217€ 570€ -1 979€ 7 259€ -46€ 3 117€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 311€ 11 356€ 20 864€ 11 748€ 10 536€ 5 482€ 9 375€ 3 501€ 3 427€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
35 134 € 74 995 € 55 348 € 78 107 € 71 143 € 44 037 € 25 585 € 65 222 € 61 034 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
123 834 € 140 774 € 142 545 € 101 277 € 46 079 € 142 884 € 97 465 € 138 800 € 125 257 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
129 € 8 € 25 € 47 € 83 € 72 € 24 € 56 € 202 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
41 € 4 € 6 € 7 € 134 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
41€ 4€ 6€ 7€ 134€
42
XII.
Kurzové zisky
129€ 8€ 25€ 6€ 83€ 68€ 18€ 68€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
49€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 153 € 2 942 € 4 378 € 4 559 € 3 012 € 3 320 € 4 469 € 8 632 € 11 503 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
656 € 1 465 € 2 578 € 2 471 € 850 € 569 € 1 280 € 1 687 € 2 173 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
656€ 1 465€ 2 578€ 2 471€ 850€ 569€ 1 280€ 1 687€ 2 173€
52
O.
Kurzové straty
12€ 93€ 28€ 169€ 26€ 46€ 53€ 355€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 485€ 1 384€ 1 772€ 1 919€ 2 136€ 2 705€ 3 136€ 6 590€ 9 330€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-5 024 € -2 934 € -4 353 € -4 512 € -2 929 € -3 248 € -4 445 € -8 576 € -11 301 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
30 110 € 72 061 € 50 995 € 73 595 € 68 214 € 40 789 € 21 140 € 56 646 € 49 733 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
7 491 € 15 765 € 10 929 € 17 631 € 16 185 € 8 613 € 7 928 € 13 219 € 11 735 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
7 491€ 15 765€ 10 929€ 17 631€ 16 185€ 8 613€ 7 928€ 13 219€ 11 735€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
22 619 € 56 296 € 40 066 € 55 964 € 52 029 € 32 176 € 13 212 € 43 427 € 37 998 €