Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MSK 21 s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
41 189€ 73 502€ 102 780€ 100 533€ 94 805€ 107 490€ 120 741€ 214 790€ 211 432€ 319 279€ 96 167€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
32 803€ 62 508€ 83 329€ 83 142€ 78 438€ 91 865€ 161 663€ 232 382€ 172 633€ 272 005€ 85 184€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
8 386 € 10 994 € 19 451 € 17 391 € 16 367 € 15 625 € -40 922 € -17 592 € 38 799 € 47 274 € 10 983 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
4 975 012 € 8 658 093 € 12 164 776 € 11 660 022 € 11 007 754 € 11 150 377 € 9 889 609 € 8 764 255 € 8 107 487 € 6 317 257 € 4 887 307 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
4 975 012€ 8 658 093€ 12 164 776€ 11 660 022€ 11 007 754€ 11 150 377€ 9 889 609€ 8 764 255€ 8 107 487€ 6 317 257€ 4 887 307€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
250 989 € 3 109 930 € 4 285 386 € 4 967 203 € 5 350 418 € 5 316 834 € 5 953 238 € 5 275 076 € 4 661 069 € 3 980 283 € 2 390 358 € 2 290 394 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 188€ 262 957€ 411 156€ 362 036€ 325 653€ 389 251€ 493 535€ 432 311€ 452 661€ 475 300€ 380 460€ 280 609€
10
B.2
Služby
246 801€ 2 846 973€ 3 874 230€ 4 605 167€ 5 024 765€ 4 927 583€ 5 459 703€ 4 881 633€ 4 208 408€ 3 504 983€ 2 009 898€ 2 009 785€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-250 989 € 1 873 468 € 4 383 701 € 7 217 024 € 6 326 995 € 5 707 287 € 5 212 764 € 4 573 611 € 4 085 594 € 4 166 003 € 3 974 173 € 2 607 896 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
38 025 € 2 088 500 € 1 625 234 € 1 709 273 € 1 592 806 € 1 509 815 € 1 455 190 € 1 210 088 € 1 121 208 € 989 642 € 931 620 € 750 140 €
13
C.1
Mzdové náklady
50 399€ 1 528 668€ 1 173 611€ 1 233 432€ 1 155 150€ 1 116 713€ 1 070 580€ 883 076€ 825 187€ 736 983€ 687 931€ 550 282€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
-16 347€ 513 697€ 397 592€ 426 113€ 392 660€ 351 632€ 343 553€ 290 673€ 263 530€ 223 065€ 216 449€ 175 665€
16
C.4
Sociálne náklady
3 973€ 46 135€ 54 031€ 49 728€ 44 996€ 41 470€ 41 057€ 36 339€ 32 491€ 29 594€ 27 240€ 24 193€
17
D
Dane a poplatky
-32 059€ 1 563 110€ 1 810 022€ 1 807 231€ 1 564 285€ 1 379 709€ 1 342 409€ 1 351 337€ 1 208 576€ 1 228 636€ 814 670€ 859 143€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-1 155 875€ 1 326 526€ 532 589€ 408 638€ 817 423€ 489 470€ 1 176 268€ 839 317€ 851 232€ 862 492€ 744 628€ 672 688€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
246 385€ 6 600€ 9 800€ 2 100€ 3 400€ 30 000€ 17 166€ 40 659€ 226 961€ 111 680€ 4 846€ 65 581€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 305 340€ 13 148€ 4 192€ 15 529€ 44 216€ 81 511€ 159 937€ 253 494€ 142 058€ 7 134€ 104 920€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-930€ -61 871€ -94 374€ 29 140€ 216 916€ 33 620€ 10 114€ 10 289€ 20 554€ 7 251€ 14 442€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
71 480€ 264 643€ 106 883€ 105 935€ 88 758€ 251 385€ 4 855€ 108 341€ 101€ 5 849€ 2 854€ 65 705€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
122 655€ 487 740€ 663 897€ 692 150€ 582 800€ 731 112€ 555 691€ 574 049€ 499 590€ 324 297€ 465 966€ 444 082€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-211 210 € -3 320 235 € -82 635 € 2 797 949 € 1 817 170 € 1 617 434 € 590 096 € 577 769 € 368 267 € 715 853 € 1 010 604 € -106 233 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
191€ 154€ 108€ 266€ 655€ 572€ 392€
39
N
Nákladové úroky
5 989€ 22 902€ 43 352€ 154 260€ 275 594€ 266 115€ 282 570€ 294 115€ 271 624€
40
XI.
Kurzové zisky
383€ 7€ -2€ 2€ 2 259€ 37€ 945€ 250€
41
O
Kurzové straty
55€ 883€ 899€ 950€ 1 161€ 731€ 1 241€ 611€ 1 086€ 1 511€ 5 540€ 28 726€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 475€ 10 249€ 8 907€ 40 504€ 35 475€ 31 479€ 30 704€ 19 281€ 20 077€ 14 208€ 14 303€ 24 173€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-4 530 € -10 749 € -9 799 € -47 443 € -59 538 € -75 371 € -186 053 € -295 376 € -284 753 € -297 597 € -312 441 € -323 881 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-215 740 € -3 330 984 € -92 434 € 2 750 506 € 1 757 632 € 1 542 063 € 404 043 € 282 393 € 83 514 € 418 256 € 698 163 € -430 114 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
46 659 € 644 860 € 528 823 € 453 029 € 192 750 € 139 705 € 79 636 € 75 019 € -24 594 € 24 435 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
46 659€ 644 860€ 528 823€ 453 029€ 192 750€ 141 323€ 82 315€ 79 967€ 311€ 3€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-1 618€ -2 679€ -4 948€ -24 905€ 24 432€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-215 740 € -3 330 984 € -139 093 € 2 105 646 € 1 228 809 € 1 089 034 € 211 293 € 142 688 € 3 878 € 343 237 € 722 757 € -454 549 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-215 740 € -3 330 984 € -92 434 € 2 750 506 € 1 757 632 € 1 542 063 € 404 043 € 282 393 € 83 514 € 418 256 € 698 163 € -430 114 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-215 740 € -3 330 984 € -139 093 € 2 105 646 € 1 228 809 € 1 089 034 € 211 293 € 142 688 € 3 878 € 343 237 € 722 757 € -454 549 €