Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
46 611 307€ 44 536 725€ 44 722 627€ 47 255 718€ 47 581 214€ 45 120 762€ 44 946 090€ 44 409 749€ 45 289 155€ 45 930 195€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
49 031 914 € 46 730 471 € 47 028 094 € 49 680 630 € 50 538 740 € 48 826 265 € 48 542 456 € 47 813 039 € 48 435 977 € 49 449 513 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
93 518€ 83 879€ 56 134€ 59 006€ 50 816€ 73 533€ 120 991€ 160 052€ 164 846€ 248 171€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
46 517 789€ 44 452 846€ 44 666 493€ 47 196 712€ 47 530 398€ 45 047 229€ 44 825 099€ 44 249 697€ 45 124 309€ 45 682 024€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
1 132 074€ 1 042 596€ 980 190€ 1 325 506€ 1 495 405€ 2 151 863€ 2 158 406€ 1 899 138€ 995 169€ 1 543 566€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
45 549€ 39 331€ 88 222€ 36 628€ 291 616€ 134 216€ 405 913€ 87 741€ 111 325€ 68 964€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 242 984€ 1 111 819€ 1 237 055€ 1 062 778€ 1 170 505€ 1 419 424€ 1 032 047€ 1 416 411€ 2 040 328€ 1 906 788€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
50 447 666 € 47 414 670 € 47 449 043 € 46 076 278 € 43 271 819 € 43 882 321 € 37 079 609 € 35 736 322 € 33 095 449 € 38 985 595 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
43 813€ 42 261€ 31 280€ 22 110€ 20 708€ 38 251€ 46 885€ 77 650€ 77 196€ 94 578€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
4 628 417€ 2 219 240€ 2 271 123€ 2 715 357€ 2 471 061€ 3 516 195€ 3 403 658€ 3 214 052€ 2 348 939€ 2 755 494€
13
C.
Opravné položky k zásobám
4 979€ 142 942€ 209 943€ 149 718€ 145 994€ 21 480€ 54 115€ -67 774€ 40 174€ -7 385€
14
D.
Služby
24 602 750€ 23 184 787€ 23 385 742€ 22 011 877€ 21 619 708€ 24 414 552€ 19 111 105€ 18 202 518€ 15 459 807€ 20 034 522€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
9 703 563 € 8 730 811 € 9 217 512 € 9 296 379 € 8 435 806 € 6 351 999 € 6 239 872 € 5 936 115 € 5 520 748 € 5 346 175 €
16
E.1.
Mzdové náklady
7 145 523€ 6 447 956€ 6 867 430€ 6 696 997€ 6 088 988€ 4 622 274€ 4 747 599€ 4 430 962€ 4 120 641€ 3 979 833€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 349 836€ 2 067 019€ 2 200 242€ 2 266 524€ 2 092 669€ 1 572 755€ 1 351 520€ 1 355 478€ 1 249 718€ 1 227 858€
19
E.4.
Sociálne náklady
208 204€ 215 836€ 149 840€ 332 858€ 254 149€ 156 970€ 140 753€ 149 675€ 150 389€ 138 484€
20
F.
Dane a poplatky
218 187€ 1 093 740€ 128 499€ 134 625€ 157 482€ 265 450€ 272 756€ 277 873€ 309 548€ 340 441€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 670 542€ 11 011 772€ 11 248 591€ 10 821 977€ 9 210 205€ 8 591 283€ 7 891 285€ 7 149 265€ 7 772 381€ 9 041 345€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 670 542€ 11 011 772€ 11 248 591€ 10 821 977€ 9 210 205€ 8 650 228€ 7 887 142€ 7 141 328€ 7 755 623€ 9 042 404€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-58 945€ 4 143€ 7 937€ 16 758€ -1 059€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
24 181€ 29 829€ 62 046€ 90 934€ 538 664€ 404 451€ 469 049€ 250 806€ 47 674€ 54 755€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
178 322€ 225 740€ 169 128€ 69 147€ 228 529€ 81 243€ 117 449€ -174 572€ 543 979€ 353 422€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 372 912€ 733 548€ 725 179€ 764 154€ 443 662€ 197 417€ -526 565€ 870 389€ 975 003€ 972 248€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-1 415 752 € -684 199 € -420 949 € 3 604 352 € 7 266 921 € 4 943 944 € 11 462 847 € 12 076 717 € 15 340 528 € 10 463 918 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
18 463 422 € 19 990 091 € 19 804 729 € 23 682 162 € 24 819 148 € 19 282 147 € 24 488 733 € 24 882 441 € 28 358 208 € 24 596 552 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 241 € -29 639 € 17 246 € 26 947 443 € 9 602 € 23 104 € 7 662 € 9 908 € 1 361 € 980 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € -32 717 € 7 868 € 26 940 475 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
-32 717€ 7 868€ 26 940 475€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 € 1 369 € 23 € 50 € 67 € 68 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 369€ 23€ 50€ 67€ 68€
42
XII.
Kurzové zisky
4 241€ 3 078€ 9 378€ 5 599€ 9 602€ 23 104€ 7 639€ 9 858€ 1 294€ 912€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 915 236 € 12 315 030 € 12 260 806 € 12 086 343 € 13 323 057 € 12 069 458 € 11 434 384 € 11 469 485 € 11 724 365 € 12 443 590 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 836 053 € 12 273 770 € 12 225 079 € 11 993 693 € 13 272 107 € 12 032 247 € 11 346 244 € 11 319 059 € 11 590 778 € 12 325 177 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
2 691 859€ 12 132 682€ 12 083 110€ 11 845 357€ 13 100 662€ 11 880 969€ 11 333 408€ 11 310 305€ 11 585 262€ 12 320 705€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
144 194€ 141 088€ 141 969€ 148 336€ 171 445€ 151 278€ 12 836€ 8 754€ 5 516€ 4 472€
52
O.
Kurzové straty
28 832€ 3 379€ 3 249€ 6 689€ 19 424€ 5 604€ 11 454€ 29 259€ 11 655€ 1 022€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
50 351€ 37 881€ 32 478€ 85 961€ 31 526€ 31 607€ 76 686€ 121 167€ 121 932€ 117 391€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 910 995 € -12 344 669 € -12 243 560 € 14 861 100 € -13 313 455 € -12 046 354 € -11 426 722 € -11 459 577 € -11 723 004 € -12 442 610 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-4 326 747 € -13 028 868 € -12 664 509 € 18 465 452 € -6 046 534 € -7 102 410 € 36 125 € 617 140 € 3 617 524 € -1 978 692 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
5 667 344 € -540 436 € -491 262 € -1 223 410 € 601 546 € 313 209 € 974 692 € 1 735 467 € 904 556 € 715 302 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 157 629€ 21 378€ 1 492 884€ 1 433 358€ 347 567€ 13€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
5 667 344€ -540 436€ -491 262€ -1 223 410€ -556 083€ 291 831€ -518 192€ 302 109€ 556 989€ 715 289€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-9 994 091 € -12 488 432 € -12 173 247 € 19 688 862 € -6 648 080 € -7 415 619 € -938 567 € -1 118 327 € 2 712 968 € -2 693 994 €