Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BLUE PARTNERS, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 516 525 € 12 893 440 € 9 054 839 € 7 937 547 € 7 125 460 € 8 809 258 € 8 747 997 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
16 597 € 19 972 € 19 972 € 19 972 € 19 972 € 16 597 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
16 597 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
19 972 € 19 972 € 19 972 € 19 972 € 16 597 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
19 972€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
3 375€ 3 375€ 3 375€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 516 525 € 12 876 843 € 9 034 867 € 7 917 485 € 7 105 398 € 8 789 118 € 8 731 105 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
4 468 537 € 12 870 455 € 9 025 138 € 7 907 535 € 5 086 944 € 8 784 477 € 8 724 296 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
400€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
6 122€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
137€ 395€ 3 526€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
163€ 3 830€ 10 581€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4 468 400€ 12 870 060€ 9 021 612€ 7 907 372€ 5 076 992€ 8 773 896€ 8 723 896€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
47 988 € 6 388 € 9 729 € 9 950 € 2 018 454 € 4 641 € 6 809 €
056
B.IV.1
Peniaze
47 988€ 6 388€ 9 729€ 5 361€ 5 364€ 4 191€ 7 072€
057
B.IV.2
Účty v bankách
4 589€ 2 013 090€ 450€ -263€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
90 € 90 € 168 € 295 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
168€ 295€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
90€ 90€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 516 525 € 12 893 440 € 9 054 839 € 7 937 547 € 7 125 460 € 8 809 258 € 8 747 997 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-599 871 € -575 598 € -503 074 € -504 624 € -404 891 € -308 979 € -373 579 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
932 € 931 € 931 € 931 € 931 € 931 € 931 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
931€ 931€ 931€ 931€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-601 426 € -13 910 645 € -512 195 € -412 462 € -316 551 € -381 151 € -445 772 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
129 221€ 129 221€ 64 621€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-541 683€ -445 772€ -445 772€ -445 772€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-6 017 € 13 327 476 € 1 550 € -99 733 € -95 911 € 64 601 € 64 622 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
5 116 396 € 13 469 038 € 9 557 913 € 8 442 171 € 7 530 351 € 9 118 237 € 9 121 576 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
123 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
123€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
674 735 € 4 274 735 € 5 039 504 € 3 944 120 € 3 023 445 € 111 998 € 112 000 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
112 000€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
3 919 120€ 3 023 445€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
25 000€ 111 998€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
4 441 661 € 9 194 303 € 4 518 409 € 4 498 051 € 4 506 906 € 8 166 239 € 8 169 453 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
261€ 1 715€ 19 449€ 91€ 633€ 164€ 1 728€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
4 441 400€ 9 192 588€ 4 498 000€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
960€ 960€ 993€ 387€ -11 603€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
4 497 000€ 4 505 280€ 8 165 688€ 8 179 328€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
840 000 € 840 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
840 000€ 840 000€