Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum pre deti a rodiny Púchov

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
96 305€ 90 511€ 88 316€ 72 847€ 77 610€ 76 077€ 58 837€ 65 029€ 64 128€ 77 742€ 101 580€ 101 316€
02
501
Spotreba materiálu
56 911€ 56 943€ 53 735€ 38 652€ 41 553€ 41 135€ 21 014€ 27 033€ 28 097€ 37 736€ 55 669€ 52 210€
03
502
Spotreba energie
39 394€ 33 568€ 34 581€ 34 195€ 36 058€ 34 943€ 37 824€ 37 996€ 36 031€ 40 006€ 45 912€ 49 105€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
93 135€ 37 929€ 50 255€ 27 579€ 25 663€ 37 967€ 16 567€ 15 522€ 14 394€ 16 481€ 21 006€ 21 526€
07
511
Opravy a udržiavanie
70 680€ 17 592€ 31 103€ 8 452€ 9 781€ 21 924€ 1 903€ 3 039€ 3 011€ 6 224€ 7 476€ 5 180€
08
512
Cestovné
1 831€ 1 785€ 2 440€ 2 194€ 2 281€ 1 870€ 1 475€ 705€ 396€ 745€ 603€ 538€
09
513
Náklady na reprezentáciu
100€ 31€ 20€ 85€ 88€ 63€ 87€ 95€ 109€ 56€ 24€ 73€
10
518
Ostatné služby
20 525€ 18 522€ 16 692€ 16 848€ 13 513€ 14 111€ 13 101€ 11 684€ 10 877€ 9 456€ 12 904€ 15 735€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
708 085€ 562 830€ 474 913€ 395 375€ 338 545€ 312 888€ 297 488€ 297 355€ 313 582€ 375 587€ 417 513€ 387 717€
12
521
Mzdové náklady
510 451€ 405 130€ 340 632€ 286 830€ 242 928€ 226 119€ 214 407€ 209 830€ 228 455€ 268 787€ 300 177€ 282 847€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
173 394€ 139 824€ 117 784€ 98 480€ 83 993€ 77 624€ 73 525€ 73 379€ 78 543€ 92 028€ 102 698€ 96 031€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
6 278€ 5 187€ 4 448€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
17 963€ 12 690€ 12 050€ 10 065€ 11 624€ 9 145€ 9 557€ 14 146€ 6 584€ 14 772€ 14 639€ 8 840€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
4 732€ 4 645€ 4 441€ 4 249€ 4 252€ 4 341€ 4 532€ 4 261€ 2 995€ 3 416€ 3 358€ 3 234€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
3 471€ 3 471€ 3 471€ 3 471€ 3 471€ 3 636€ 3 636€ 3 636€ 2 543€ 2 543€ 2 507€ 2 431€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 261€ 1 174€ 970€ 778€ 781€ 705€ 896€ 625€ 452€ 872€ 851€ 803€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
87 737€ 42 223€ 52 081€ 27 964€ 73 437€ 26 220€ 20 202€ 18 037€ 19 535€ 22 658€ 5 947€ 4 608€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
8€ 1€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
44 867€ 38 613€ 0€ 0€ 2 531€ 1 795€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
42 870€ 42 223€ 52 081€ 27 964€ 34 824€ 26 213€ 20 201€ 17 937€ 19 535€ 20 126€ 4 152€ 4 608€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
13 476€ 13 071€ 10 785€ 9 429€ 11 244€ 9 319€ 25 652€ 35 286€ 22 170€ 27 680€ 32 221€ 23 429€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 533€ 4 094€ 3 414€ 2 730€ 3 614€ 3 640€ 3 641€ 11 686€ 8 910€ 10 296€ 11 161€ 10 491€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
7 942€ 8 976€ 7 371€ 6 699€ 7 631€ 5 679€ 22 011€ 23 600€ 13 260€ 17 384€ 21 059€ 12 938€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
9 962€ 9 958€ 13 260€ 14 753€ 9 552€ 9 527€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
7 942€ 8 976€ 7 371€ 6 699€ 7 631€ 5 679€ 12 049€ 13 643€ 0€ 2 631€ 11 508€ 3 411€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
2 188€ 1 824€ 1 699€ 1 517€ 1 467€ 1 307€ 632€ 1 577€ 2 050€ 1 976€ 2 178€ 4€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 2€ 5€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 188€ 1 824€ 1 699€ 1 517€ 1 467€ 1 307€ 632€ 1 577€ 2 050€ 1 974€ 2 173€ 4€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
40€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
40€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
-3 950€ 13 849€ 35 537€ 12 127€ 22 411€ 27 913€ 12 669€ 13 715€ 12 899€ 22 988€ 23 275€ 24 182€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
4 547€ 7 790€ 31 563€ 11 158€ 15 224€ 19 980€ 6 207€ 5 101€ 7 993€ 15 015€ 9 823€ 12 673€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
-8 496€ 6 060€ 3 974€ 969€ 7 187€ 7 934€ 6 461€ 8 613€ 4 906€ 7 973€ 13 452€ 11 508€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
1 001 709€ 766 922€ 718 027€ 551 086€ 554 629€ 496 033€ 436 579€ 450 781€ 451 754€ 548 527€ 607 079€ 566 016€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
1 970€ 1 831€ 1 519€ 1 618€ 1 637€ 2 540€ 3 030€ 3 249€ 4 714€ 3 195€
67
602
Tržby z predaja služieb
1 970€ 1 831€ 1 519€ 1 618€ 1 637€ 2 540€ 3 030€ 3 249€ 4 714€ 3 195€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
5 031€ 21 059€ 41 457€ 17 324€ 20 383€ 26 032€ 11 448€ 12 576€ 11 896€ 20 840€ 20 269€ 25 168€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
5 031€ 21 059€ 41 457€ 17 324€ 20 383€ 26 032€ 11 448€ 12 576€ 11 896€ 20 840€ 20 269€ 25 168€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
43 829€ 1 632€ 1 348€ 1 668€ 40 507€ 11 733€ 11 064€ 14 144€ 15 560€ 13 698€ 14 079€ 16 148€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
43 829€ 1 632€ 1 348€ 1 668€ 40 507€ 11 733€ 11 064€ 14 144€ 15 560€ 13 698€ 14 079€ 16 148€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
9 962€ 9 958€ 13 260€ 14 753€ 9 552€ 9 527€ 13 935€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
43 829€ 1 632€ 1 348€ 1 668€ 40 507€ 1 771€ 1 107€ 884€ 808€ 4 146€ 4 552€ 2 213€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
948 893€ 744 608€ 674 020€ 531 359€ 483 651€ 462 230€ 399 727€ 408 085€ 422 053€ 502 138€ 555 752€ 523 946€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
940 904€ 733 904€ 648 235€ 523 998€ 470 438€ 443 862€ 395 020€ 396 382€ 412 934€ 486 859€ 543 451€ 513 455€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
5 533€ 4 094€ 3 414€ 2 730€ 3 569€ 3 591€ 3 592€ 10 380€ 4 794€ 6 224€ 7 093€ 7 402€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
371€ 445€ 675€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 084€ 6 164€ 21 697€ 4 631€ 9 599€ 14 728€ 1 066€ 17€ 208€ 4 982€ 1 140€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
45€ 49€ 49€ 1 306€ 4 116€ 4 072€ 4 068€ 3 089€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
997 753€ 767 299€ 718 796€ 552 181€ 546 060€ 501 613€ 423 876€ 437 345€ 452 539€ 539 924€ 594 815€ 568 456€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-3 956€ 377€ 769€ 1 095€ -8 569€ 5 580€ -12 702€ -13 436€ 785€ -8 603€ -12 265€ 2 440€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-3 956€ 377€ 769€ 1 095€ -8 569€ 5 580€ -12 702€ -13 436€ 785€ -8 603€ -12 265€ 2 440€