Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AT ABOV, spol. s r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 531 055€ 2 703 620€ 4 083 777€ 1 584 980€ 1 400 030€ 1 511 648€ 1 562 865€ 1 648 171€ 1 637 434€ 1 531 176€ 1 210 906€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 548 303 € 3 753 618 € 3 598 866 € 2 211 916 € 2 045 271 € 2 233 486 € 2 010 228 € 2 598 527 € 1 771 623 € 2 228 233 € 2 294 073 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 475 385€ 606 814€ 59 991€ 70 135€ 49 201€ 0€ 130€ 501 405€ 0€ 0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 871 745€ 1 827 205€ 3 956 609€ 1 466 888€ 1 286 119€ 1 440 458€ 1 465 182€ 1 090 829€ 1 155 925€ 1 445 102€ 996 503€
05
III.
Tržby z predaja služieb
165 659€ 255 068€ 35 640€ 38 252€ 49 523€ 62 876€ 89 120€ 45 348€ 52 297€ 80 812€ 211 506€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-1 049€ 164 556€ -1 359 777€ -32 766€ -54 657€ -79 263€ -287 508€ 127 098€ -108 660€ -216 964€ 435 287€
07
V.
Aktivácia
30 977€ 70 710€ 5 040€ 24 807€ 3 134€ 40 703€ 25 414€ 51 205€ 53 029€ 81 933€ 55 517€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
417 999€ 231 102€ 269 614€ 136 343€ 52 749€ 97 741€ 11 185€ 220 454€ 104 476€ 188 112€ 73 190€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
587 587€ 598 163€ 631 749€ 508 257€ 659 202€ 670 971€ 706 705€ 562 188€ 514 556€ 649 238€ 522 070€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 349 403 € 3 699 855 € 3 344 241 € 2 109 487 € 2 472 368 € 2 290 212 € 2 041 867 € 2 457 716 € 2 148 778 € 2 141 555 € 2 198 906 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 065 386€ 414 623€ 33 720€ 63 321€ 45 182€ 0€ 130€ 373 618€ 0€ 0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 383 486€ 1 433 807€ 1 336 940€ 854 759€ 941 072€ 1 016 633€ 869 143€ 955 524€ 971 608€ 995 060€ 1 094 556€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
14
D.
Služby
441 554€ 404 539€ 672 977€ 323 271€ 598 435€ 373 813€ 279 780€ 220 731€ 203 100€ 204 234€ 216 486€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
740 694 € 795 094 € 754 681 € 510 429 € 508 237 € 462 809 € 454 545 € 446 212 € 410 532 € 419 918 € 394 323 €
16
E.1.
Mzdové náklady
527 413€ 564 724€ 533 651€ 366 883€ 362 967€ 332 993€ 325 307€ 319 059€ 293 302€ 297 539€ 282 021€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
184 506€ 196 530€ 188 501€ 126 516€ 125 872€ 114 328€ 113 103€ 109 022€ 101 279€ 103 721€ 98 278€
19
E.4.
Sociálne náklady
28 775€ 33 840€ 32 529€ 17 030€ 19 398€ 15 488€ 16 135€ 18 131€ 15 951€ 18 658€ 14 024€
20
F.
Dane a poplatky
36 438€ 35 861€ 35 036€ 32 003€ 25 523€ 37 265€ 36 888€ 38 946€ 35 359€ 35 424€ 36 001€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
466 056€ 428 248€ 385 036€ 281 638€ 300 949€ 304 263€ 391 052€ 410 948€ 356 793€ 457 708€ 440 572€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
466 056€ 428 248€ 385 036€ 281 638€ 300 949€ 304 263€ 391 052€ 410 948€ 356 793€ 457 708€ 440 572€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
169 022€ 139 737€ 77 780€ 14 759€ 23 628€ 88 104€ 15 327€ 21 233€ 115 527€ 26 628€ 15 593€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€ 0€ 6 489€ 5 501€ 3 984€ -9 235€ -11 527€ 53 894€ 848€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
46 767€ 47 946€ 48 071€ 22 818€ 23 841€ 3 341€ 4 237€ 2 031€ 1 965€ 1 735€ 1 375€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
198 900 € 53 763 € 254 625 € 102 429 € -427 097 € -56 726 € -31 639 € 140 811 € -377 155 € 86 678 € 95 167 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
652 291 € 671 384 € 653 866 € 325 965 € -251 369 € 74 328 € 143 285 € 266 012 € -22 117 € 191 589 € 387 771 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 0 € 0 € 1 296 253 € 1 377 445 € 134 442 € 299 022 € 1 € 1 € 8 € 5 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 1 282 761€ 1 270 061€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 € 13 492 € 107 384 € 134 442 € 282 429 € 0 € 0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 13 492€ 107 384€ 134 442€ 282 429€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 830 € 1 € 1 € 8 € 5 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 830€ 1€ 1€ 8€ 5€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 763€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
70 902 € 47 453 € 47 867 € 283 549 € 286 894 € 74 281 € 70 809 € 84 021 € 69 981 € 74 651 € 87 060 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 247 639€ 247 639€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
69 630 € 46 082 € 44 792 € 31 109 € 34 419 € 50 700 € 51 042 € 61 064 € 37 707 € 45 014 € 55 475 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 745€ 0€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
69 630€ 46 082€ 44 792€ 31 109€ 34 419€ 50 700€ 51 042€ 43 319€ 37 707€ 45 014€ 55 475€
52
O.
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 272€ 1 371€ 3 075€ 4 801€ 4 836€ 23 581€ 19 767€ 22 957€ 32 274€ 29 637€ 31 585€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-70 902 € -47 453 € -47 867 € 1 012 704 € 1 090 551 € 60 161 € 228 213 € -84 020 € -69 980 € -74 643 € -87 055 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
127 998 € 6 310 € 206 758 € 1 115 133 € 663 454 € 3 435 € 196 574 € 56 791 € -447 135 € 12 035 € 8 112 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
0 € 182 € 30 750 € 246 € 49 324 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 3 909 € 3 264 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
0€ 182€ 30 750€ 246€ 49 324€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 3 909€ 3 264€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
127 998 € 6 128 € 176 008 € 1 114 887 € 614 130 € 555 € 193 694 € 53 911 € -450 015 € 8 126 € 4 848 €