Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 957 533 € 4 319 754 € 5 694 296 € 5 446 153 € 5 581 188 € 5 237 571 € 5 098 848 € 4 458 231 € 4 563 524 € 2 841 763 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
430 640 € 431 714 € 474 223 € 544 304 € 519 196 € 462 782 € 369 221 € 529 361 € 676 423 € 722 577 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
133 808 € 60 734 € 88 159 € 88 628 € 112 382 € 44 627 € 16 854 € 7 755 € 5 847 € 20 796 €
005
A.I.2
Software
126 462 € 49 555 € 81 395 € 22 658 € 76 682 € 44 627 € 16 854 € 7 755 € 5 847 € 20 796 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
7 346 € 11 179 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
6 764 € 65 970 € 35 700 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
296 832 € 370 980 € 386 064 € 455 676 € 406 814 € 418 155 € 352 367 € 521 606 € 670 576 € 701 781 €
012
A.II.1
Pozemky
39 392 € 39 392 € 39 392 € 39 392 € 33 559 € 33 559 € 33 559 € 33 559 € 33 559 € 33 559 €
013
A.II.2
Stavby
147 584 € 177 469 € 207 354 € 237 339 € 267 332 € 137 621 € 154 979 € 171 339 € 184 144 € 210 392 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
109 856 € 154 119 € 139 318 € 178 945 € 105 923 € 145 563 € 163 829 € 316 708 € 452 873 € 457 830 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
101 412 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 949 968 € 3 675 119 € 5 163 075 € 4 880 244 € 4 963 983 € 4 738 081 € 4 696 011 € 3 919 816 € 3 874 103 € 2 110 216 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
378 321 € 468 969 € 639 584 € 506 467 € 730 047 € 679 373 € 489 563 € 318 812 € 1 125 510 € 298 199 €
032
B.I.1
Materiál
24 064 € 67 176 € 61 506 € 52 136 € 52 705 € 40 095 € 55 985 € 27 428 € 116 764 € 42 945 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
342 152 € 383 583 € 556 485 € 435 236 € 657 366 € 607 334 € 413 143 € 217 173 € 982 954 € 216 491 €
034
B.I.3
Výrobky
036
B.I.5
Tovar
12 105 € 18 210 € 21 593 € 19 095 € 19 976 € 31 944 € 20 435 € 74 211 € 25 792 € 38 763 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
6 685 € 11 313 € 11 427 € 10 013 € 8 199 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
6 685 € 11 313 € 11 427 € 10 013 € 8 199 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 743 886 € 1 569 057 € 1 389 613 € 1 547 260 € 1 580 051 € 1 983 027 € 1 656 574 € 1 517 615 € 1 285 886 € 1 408 090 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 405 783 € 1 415 144 € 1 128 142 € 1 343 435 € 1 257 144 € 1 813 690 € 1 306 965 € 1 473 589 € 1 052 471 € 1 337 762 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
335 871 € 152 785 € 259 362 € 199 601 € 320 783 € 155 441 € 345 752 € 36 644 € 230 980 € 66 344 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 232 € 1 128 € 2 109 € 4 224 € 2 124 € 13 896 € 3 857 € 7 382 € 2 435 € 3 984 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 821 076 € 1 625 780 € 3 122 451 € 2 816 504 € 2 645 686 € 2 075 681 € 2 549 874 € 2 083 389 € 1 462 707 € 403 927 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 767 € 2 599 € 2 035 € 2 701 € 1 775 € 5 251 € 2 100 € 3 005 € 17 € 19 748 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 818 309 € 1 623 181 € 3 120 416 € 2 813 803 € 2 643 911 € 2 070 430 € 2 547 774 € 2 080 384 € 1 462 690 € 384 179 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
576 925 € 212 921 € 56 998 € 21 605 € 98 009 € 36 708 € 33 616 € 9 054 € 12 998 € 8 970 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 316 € 522 € 1 761 € 1 896 € 4 256 € 384 € 1 846 € 177 € 328 € 430 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
24 023 € 25 429 € 23 146 € 17 993 € 22 603 € 19 313 € 27 782 € 8 794 € 9 378 € 8 882 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
550 586 € 186 970 € 32 091 € 1 716 € 71 150 € 17 011 € 3 988 € 83 € 3 292 € -342 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 957 533 € 4 319 754 € 5 694 296 € 5 446 153 € 5 581 188 € 5 237 571 € 5 098 848 € 4 458 231 € 4 563 524 € 2 841 763 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 535 949 € 3 196 349 € 3 941 250 € 4 578 278 € 4 736 076 € 4 300 659 € 4 199 533 € 3 658 369 € 2 589 552 € 1 923 038 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 196 € 33 196 € 33 196 € 33 196 € 33 196 € 33 196 € 33 196 € 33 196 € 33 196 € 33 196 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 196 € 33 196 € 33 196 € 33 196 € 33 196 € 33 196 € 33 196 € 33 196 € 33 196 € 33 196 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 928 € 1 928 € 1 928 € 1 928 € 1 928 € 1 928 € 1 928 € 1 928 € 1 928 € 1 928 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 928 € 1 928 € 1 928 € 1 928 € 1 928 € 1 928 € 1 928 € 1 928 € 1 928 € 1 928 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
3 157 906 € 2 902 807 € 3 779 835 € 4 368 945 € 4 262 216 € 3 361 090 € 3 619 926 € 2 022 057 € 1 884 594 € 1 849 933 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 157 906 € 2 902 807 € 3 779 835 € 4 368 945 € 4 262 216 € 3 361 090 € 3 619 926 € 2 022 057 € 1 884 594 € 1 849 933 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
339 600 € 255 099 € 122 972 € 170 890 € 435 417 € 901 126 € 541 164 € 1 597 869 € 666 515 € 34 662 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 421 353 € 1 123 239 € 1 752 911 € 865 084 € 845 058 € 936 846 € 899 171 € 799 732 € 1 970 937 € 918 529 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
63 596 € 95 781 € 128 614 € 83 537 € 88 573 € 53 135 € 58 355 € 81 109 € 47 058 € 47 933 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
39 237 € 47 050 € 78 600 € 45 846 € 48 100 € 53 135 € 58 355 € 81 109 € 47 058 € 47 933 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
24 359 € 48 731 € 50 014 € 37 691 € 40 473 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
56 315 € 73 045 € 49 853 € 48 067 € 36 365 € 37 991 € 51 490 € 63 390 € 64 340 € 72 215 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
31 914 € 31 843 € 33 759 € 36 238 € 36 365 € 36 179 € 34 061 € 31 773 € 26 780 € 22 660 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
24 401 € 41 202 € 16 094 € 11 829 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 812 € 17 429 € 31 617 € 37 560 € 49 555 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 301 442 € 954 413 € 1 574 444 € 733 480 € 720 120 € 845 720 € 789 326 € 635 733 € 798 627 € 608 321 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
930 546 € 551 136 € 1 152 834 € 444 947 € 367 394 € 423 107 € 490 194 € 135 117 € 433 432 € 401 670 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
29 770 € 7 135 € 16 703 € 10 592 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
35 953 € 48 762 € 55 435 € 41 171 € 52 453 € 50 130 € 56 268 € 61 907 € 51 082 € 30 500 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
138 330 € 134 911 € 157 443 € 109 887 € 138 525 € 124 028 € 101 081 € 109 936 € 77 272 € 73 997 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
122 086 € 121 576 € 142 098 € 93 463 € 115 108 € 103 565 € 76 049 € 72 059 € 54 029 € 50 052 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
57 675 € 78 740 € 53 342 € 35 651 € 46 640 € 144 890 € 35 964 € 250 565 € 167 095 € 41 178 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
16 852 € 19 288 € 13 292 € 8 361 € -986 € -986 € 332 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
19 500 € 1 060 912 € 190 060 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
19 500 € 94 300 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
19 500 € 1 041 412 € 95 760 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
231 € 166 € 135 € 2 791 € 54 € 66 € 144 € 130 € 3 035 € 196 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
231 € 166 € 135 € 2 791 € 54 € 66 € 144 € 130 € 3 035 € 196 €