Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
177 658 € 153 141 € 199 588 € 622 910 € 993 328 € 1 026 534 € 812 488 € 757 118 € 683 567 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
143 926 € 120 734 € 144 777 € 499 162 € 799 229 € 924 165 € 675 210 € 629 221 € 560 301 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
33 732 € 32 407 € 54 811 € 123 748 € 194 099 € 102 369 € 137 278 € 127 897 € 123 266 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
7 031 388 € 8 128 353 € 6 011 325 € 7 902 946 € 7 307 300 € 6 694 462 € 8 485 772 € 6 486 354 € 4 751 149 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
7 204 289 € 8 007 104 € 6 233 464 € 7 852 873 € 7 113 130 € 6 495 975 € 9 251 553 € 5 719 896 € 4 595 562 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-172 901 € 121 249 € -222 139 € 50 073 € 194 170 € 195 970 € -765 781 € 766 458 € 155 587 €
07
II.3
Aktivácia
2 517 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
4 493 225 € 5 692 028 € 3 818 133 € 5 521 521 € 4 536 408 € 4 238 361 € 4 824 941 € 4 198 888 € 3 305 873 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 912 579 € 5 104 490 € 3 145 840 € 4 842 455 € 3 806 596 € 3 745 589 € 4 308 753 € 3 780 153 € 2 909 108 €
10
B.2
Služby
580 646 € 587 538 € 672 293 € 679 066 € 729 812 € 492 772 € 516 188 € 418 735 € 396 765 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 571 895 € 2 468 732 € 2 248 003 € 2 505 173 € 2 964 991 € 2 558 470 € 3 798 109 € 2 415 363 € 1 568 542 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 095 688 € 2 108 708 € 1 807 589 € 1 930 880 € 1 716 278 € 1 618 690 € 1 546 592 € 1 276 086 € 1 074 651 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 481 082 € 1 492 099 € 1 282 467 € 1 379 299 € 1 236 774 € 1 185 045 € 1 144 499 € 946 430 € 790 626 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
543 821 € 550 292 € 470 491 € 496 941 € 427 478 € 387 006 € 357 778 € 290 844 € 248 486 €
16
C.4
Sociálne náklady
70 785 € 66 317 € 54 631 € 54 640 € 52 026 € 46 639 € 44 315 € 38 812 € 35 539 €
17
D
Dane a poplatky
14 355 € 13 238 € 13 500 € 12 822 € 13 349 € 12 173 € 12 046 € 10 191 € 9 837 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
122 521 € 133 002 € 150 038 € 122 960 € 177 682 € 194 117 € 234 532 € 294 932 € 376 891 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
6 744 € 6 897 € 8 399 € 45 633 € 3 678 € 6 409 € 15 549 € 4 050 € 14 627 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
35 126 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
364 € 42 547 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 442 € 1 177 € 6 162 € 17 803 € 37 035 € 2 897 € 10 414 € 9 249 € 7 458 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
26 744 € 17 985 € 16 326 € 22 470 € 20 288 € 16 675 € 21 240 € 5 180 € 1 655 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
323 773 € 203 873 € 275 111 € 479 477 € 1 078 107 € 726 121 € 2 009 298 € 842 273 € 49 920 €
38
X.
Výnosové úroky
6 802 € 2 923 € 12 498 € 12 760 € 7 653 € 6 507 € 9 416 € 9 019 € 2 951 €
39
N
Nákladové úroky
1 578 € 1 237 € 628 € 9 € 350 € 22 846 € 6 312 € 6 520 €
40
XI.
Kurzové zisky
33 223 € 2 948 € 31 512 € 91 722 € 81 436 € 8 175 € 8 469 € 4 821 € 22 666 €
41
O
Kurzové straty
30 916 € 42 310 € 91 247 € 14 490 € 6 065 € 33 801 € 21 954 € 397 € 2 583 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 849 € 7 386 € 8 325 € 10 773 € 5 350 € 4 614 € 4 307 € 25 642 € 20 792 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
3 682 € -45 062 € -56 190 € 79 219 € 77 665 € -24 083 € -31 222 € -18 511 € -4 278 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
327 455 € 158 811 € 218 921 € 558 696 € 1 155 772 € 702 038 € 1 978 076 € 823 762 € 45 642 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
72 356 € 35 839 € 48 031 € 123 279 € 254 646 € 160 874 € 380 207 € 157 247 € 10 980 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
72 242 € 37 252 € 49 845 € 133 290 € 270 263 € 175 062 € 386 149 € 169 243 € 26 922 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
114 € -1 413 € -1 814 € -10 011 € -15 617 € -14 188 € -5 942 € -11 996 € -15 942 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
255 099 € 122 972 € 170 890 € 435 417 € 901 126 € 541 164 € 1 597 869 € 666 515 € 34 662 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
327 455 € 158 811 € 218 921 € 558 696 € 1 155 772 € 702 038 € 1 978 076 € 823 762 € 45 642 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
255 099 € 122 972 € 170 890 € 435 417 € 901 126 € 541 164 € 1 597 869 € 666 515 € 34 662 €