Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CAPITAL SAFETY GROUP - Banská Bystrica, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.04.2015
31.12.2015
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
16 461 622€ 15 879 521€ 14 055 788€ 15 099 656€ 15 362 304€ 17 375 012€ 11 991 937€ 10 284 538€ 7 215 859€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
19 366 229 € 18 282 945 € 15 758 896 € 17 302 286 € 16 880 484 € 18 897 771 € 12 481 601 € 7 517 202 € 10 139 251 € 7 230 853 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
16 089 490€ 15 494 271€ 13 696 997€ 14 713 704€ 14 948 243€ 16 858 749€ 11 458 576€ 6 660 788€ 8 955 946€ 6 905 470€
05
III.
Tržby z predaja služieb
372 132€ 385 250€ 358 791€ 385 952€ 414 061€ 516 263€ 533 361€ 444 755€ 580 507€ 219 486€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
42 045€ -81 616€ -170 068€ -188 750€ 230 175€ 19 617€ -262 594€ -157 873€ -145 285€ 14 994€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 795 662€ 2 441 770€ 1 793 615€ 2 318 847€ 1 282 515€ 1 374 021€ 631 255€ 478 395€ 608 896€ 74 093€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
66 900€ 43 270€ 79 561€ 72 533€ 5 490€ 129 121€ 121 003€ 91 137€ 139 187€ 16 810€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
13 843 824 € 13 486 591 € 10 737 582 € 11 999 864 € 11 603 283 € 12 343 180 € 10 926 899 € 8 024 854 € 9 091 598 € 6 517 263 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
31 994€ 41 670€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
8 492 402€ 8 672 192€ 6 486 222€ 7 459 466€ 7 753 778€ 8 255 106€ 7 592 096€ 4 847 706€ 5 949 752€ 4 265 330€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-2 053€ 101 736€ 154 173€ -15 956€ 63 781€ 77 285€ 257 233€ 102 263€
14
D.
Služby
1 156 481€ 1 079 387€ 816 538€ 897 131€ 867 245€ 952 340€ 1 024 316€ 863 885€ 1 093 121€ 751 289€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 955 025 € 1 827 366 € 1 789 768 € 1 749 700 € 1 516 262 € 1 524 878 € 1 359 385 € 1 618 877 € 1 303 949 € 1 192 621 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 343 021€ 1 244 457€ 1 243 619€ 1 226 303€ 1 063 502€ 1 090 447€ 987 182€ 1 322 664€ 944 280€ 870 918€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
499 785€ 488 784€ 450 722€ 448 706€ 392 477€ 384 347€ 318 028€ 250 018€ 312 640€ 278 878€
19
E.4.
Sociálne náklady
112 219€ 94 125€ 95 427€ 74 691€ 60 283€ 50 084€ 54 175€ 46 195€ 47 029€ 42 825€
20
F.
Dane a poplatky
359€ 30€ 524€ 3 054€ 965€ 756€ 2 425€ 441€ 453€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
115 912€ 144 075€ 182 415€ 179 694€ 155 725€ 164 539€ 133 329€ 131 670€ 247 891€ 236 569€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
115 912€ 144 345€ 182 415€ 179 694€ 155 725€ 164 539€ 133 329€ 131 670€ 236 617€ 236 569€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-270€ 11 274€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 799 342€ 1 537 419€ 1 134 805€ 1 573 812€ 1 223 752€ 1 312 683€ 542 402€ 449 235€ 478 972€ 52 060€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
998€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
326 356€ 92 392€ 131 467€ 152 963€ 21 775€ 55 593€ 14 715€ 11 218€ 17 472€ 18 941€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
5 522 405 € 4 796 354 € 5 021 314 € 5 302 422 € 5 277 201 € 6 554 591 € 1 554 702 € -507 652 € 1 047 653 € 713 590 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
6 856 837 € 5 912 596 € 6 387 117 € 6 570 265 € 6 907 675 € 8 109 898 € 2 855 698 € 1 133 816 € 2 348 295 € 2 123 331 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
73 913 € 23 339 € 73 656 € 15 647 € 37 155 € 75 848 € 151 051 € 94 692 € 20 362 € 30 488 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
32 188 € 50 € 55 € 58 € 34 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
32 188€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
50€ 55€ 58€ 34€
42
XII.
Kurzové zisky
41 725€ 23 339€ 73 656€ 15 647€ 37 155€ 75 848€ 151 001€ 94 637€ 20 304€ 30 454€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
199 115 € 175 456 € 44 164 € 93 737 € 87 618 € 64 663 € 171 967 € 192 700 € 381 819 € 104 955 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
-5 015 € 15 113 € 49 014 € 74 066 € 70 432 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
-5 015€ 15 113€ 49 014€ 74 066€ 70 432€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
193 060€ 168 347€ 37 728€ 86 172€ 79 668€ 55 069€ 140 620€ 131 165€ 293 879€ 27 128€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 055€ 7 109€ 6 436€ 7 565€ 7 950€ 14 609€ 16 234€ 12 521€ 13 874€ 7 395€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-125 202 € -152 117 € 29 492 € -78 090 € -50 463 € 11 185 € -20 916 € -98 008 € -361 457 € -74 467 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
5 397 203 € 4 644 237 € 5 050 806 € 5 224 332 € 5 226 738 € 6 565 776 € 1 533 786 € -605 660 € 686 196 € 639 123 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 208 991 € 1 015 407 € 1 110 583 € 1 130 025 € 1 098 007 € 1 374 748 € 404 353 € -70 839 € 220 133 € 61 557 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 189 099€ 1 008 460€ 1 148 479€ 1 135 707€ 1 075 828€ 1 398 200€ 417 887€ 2 181€ 195 902€ 132 657€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
19 892€ 6 947€ -37 896€ -5 682€ 22 179€ -23 452€ -13 534€ -73 020€ 24 231€ -71 100€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
4 188 212 € 3 628 830 € 3 940 223 € 4 094 307 € 4 128 731 € 5 191 028 € 1 129 433 € -534 821 € 466 063 € 577 566 €