Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2012 2011 2010
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
1 935 € 25 565 €
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
1 935 € 25 565 €
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
1 935 € 25 565 €
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
129 801 € 29 409 € 79 058 €
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
129 108 € 20 514 € 21 541 €
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
14 544 € 18 180 €
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+ 348))
129 108 € 40 970 € 3 361 €
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
-35 000 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
693 € 8 895 € 57 517 €
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
598 € 866 € 15 755 €
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
95 € 8 029 € 41 762 €
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
10 € 1 704 € 2 480 €
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
10 € 1 704 € 2 480 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
129 811 € 33 048 € 102 103 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
-55 036 € -9 593 € 2 004 €
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
1 660 € 1 659 € 1 659 €
063
 
Základné imanie
(411))
1 660 € 1 659 € 1 659 €
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
345 € 72 654 €
070
 
Fondy tvorené zo zisku
(423))
345 € 72 654 €
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
-11 253 €
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
-45 443 € -11 598 € -72 309 €
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
184 846 € 42 641 € 100 099 €
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
1 544 € 1 238 € 865 €
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
1 544 € 1 238 € 865 €
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
834 € 2 472 € 15 465 €
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
834 € 845 € 812 €
082
 
Záväzky z nájmu
(474 AÚ))
1 627 € 14 653 €
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
182 468 € 38 931 € 83 769 €
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
318 € 35 838 € 1 729 €
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
566 € 1 667 € 1 477 €
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
352 € 604 € 571 €
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
878 € 822 € 189 €
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
180 354 € 79 803 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
129 811 € 33 048 € 102 103 €