Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2012 2011 2010
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
1 935€ 25 565€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
1 935€ 25 565€
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
1 935€ 25 565€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
129 801€ 29 409€ 79 058€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
129 108€ 20 514€ 21 541€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
14 544€ 18 180€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+ 348))
129 108€ 40 970€ 3 361€
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
-35 000€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
693€ 8 895€ 57 517€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
598€ 866€ 15 755€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
95€ 8 029€ 41 762€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
10€ 1 704€ 2 480€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
10€ 1 704€ 2 480€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
129 811€ 33 048€ 102 103€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
-55 036€ -9 593€ 2 004€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
1 660€ 1 659€ 1 659€
063
 
Základné imanie
(411))
1 660€ 1 659€ 1 659€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
345€ 72 654€
070
 
Fondy tvorené zo zisku
(423))
345€ 72 654€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
-11 253€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
-45 443€ -11 598€ -72 309€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
184 846€ 42 641€ 100 099€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
1 544€ 1 238€ 865€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
1 544€ 1 238€ 865€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
834€ 2 472€ 15 465€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
834€ 845€ 812€
082
 
Záväzky z nájmu
(474 AÚ))
1 627€ 14 653€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
182 468€ 38 931€ 83 769€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
318€ 35 838€ 1 729€
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
566€ 1 667€ 1 477€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
352€ 604€ 571€
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
878€ 822€ 189€
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
180 354€ 79 803€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
129 811€ 33 048€ 102 103€