Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko

2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
90 567€ 260 226€ 18 898€
02
502
Spotreba energie
13 951€ 2 767€ 260€
04
511
Opravy a udržiavanie
8 367€ 37 506€ 9 144€
06
513
Náklady na reprezentáciu
18 226€ 18 168€ 8 977€
07
518
Ostatné služby
327 881€ 612 765€ 115 858€ 20 757€ 523€
08
521
Mzdové náklady
88 200€ 156 036€ 18 900€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
30 868€ 58 149€ 2 532€
14
532
Daň z nehnuteľností
217€ 217€
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 100€ 2 223€ 861€
17
542
Ostatné pokuty a penále
99€ 10 075€
21
546
Dary
1 716€ 46 686€ 20 669€
24
549
Iné ostatné náklady
13 986€ 23 762€ 9 320€ 312€ 380€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
63 557€ 42 420€ 5 199€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 14 957€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
222 453€ 200 000€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
881 188€ 1 471 000€ 225 575€ 21 069€ 903€
Výnosy
53
644
Úroky
0€ 61€ 50€ 0€ 0€
55
646
Prijaté dary
8 202€ 26 518€ 37 441€ 19 995€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
398€ 137€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 13 500€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
3 000€ 2 000€ 12 638€ 3 060€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
12 830€ 11 590€ 3 191€ 18 397€ 1 260€
73
691
Dotácie
833 947€ 833 947€ 2 277 170€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
858 377€ 874 253€ 2 343 990€ 41 452€ 1 260€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-22 811€ -596 747€ 2 118 415€ 20 383€ 357€
76
591
Daň z príjmov
0€ 20€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
-22 811€ -596 747€ 2 118 406€ 20 383€ 357€