Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

2017 2016 2015 2014
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
260 226 € 18 898 €
02
502
Spotreba energie
2 767 € 260 €
04
511
Opravy a udržiavanie
37 506 € 9 144 €
06
513
Náklady na reprezentáciu
18 168 € 8 977 €
07
518
Ostatné služby
612 765 € 115 858 € 20 757 € 523 €
08
521
Mzdové náklady
156 036 € 18 900 €
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
58 149 € 2 532 €
14
532
Daň z nehnuteľností
217 €
15
538
Ostatné dane a poplatky
2 223 € 861 €
17
542
Ostatné pokuty a penále
10 075 €
21
546
Dary
46 686 € 20 669 €
24
549
Iné ostatné náklady
23 762 € 9 320 € 312 € 380 €
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
42 420 € 5 199 €
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0 € 14 957 €
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
200 000 €
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 471 000 € 225 575 € 21 069 € 903 €
Výnosy
53
644
Úroky
61 € 50 € 0 € 0 €
55
646
Prijaté dary
26 518 € 37 441 € 19 995 € 0 €
58
649
Iné ostatné výnosy
137 €
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0 € 13 500 €
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
2 000 € 12 638 € 3 060 € 0 €
70
664
Prijaté členské príspevky
11 590 € 3 191 € 18 397 € 1 260 €
73
691
Dotácie
833 947 € 2 277 170 €
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
874 253 € 2 343 990 € 41 452 € 1 260 €
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-596 747 € 2 118 415 € 20 383 € 357 €
76
591
Daň z príjmov
0 € 20 €
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
-596 747 € 2 118 406 € 20 383 € 357 €