Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Materská škola, Hurbanova 142/46, Stará Turá [zrušená]

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
30.04.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
43 931 € 142 943 € 128 579 € 136 499 € 128 017 € 135 477 € 147 151 € 112 743 € 119 712 € 126 450 € 128 899 €
02
501
Spotreba materiálu
22 334 € 93 590 € 80 588 € 82 099 € 73 286 € 74 267 € 83 731 € 59 074 € 61 838 € 68 966 € 76 788 €
03
502
Spotreba energie
21 597 € 49 353 € 47 961 € 54 400 € 54 717 € 61 211 € 63 420 € 53 669 € 57 841 € 56 968 € 52 104 €
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
30 € 0 € 15 € 0 € 0 € 0 € 33 € 516 € 7 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
7 392 € 30 357 € 26 808 € 31 593 € 29 798 € 28 460 € 23 169 € 15 073 € 23 429 € 37 638 € 15 335 €
07
511
Opravy a udržiavanie
417 € 9 319 € 4 110 € 7 330 € 7 978 € 8 101 € 11 949 € 7 088 € 12 760 € 32 030 € 4 379 €
08
512
Cestovné
100 € 390 € 567 € 1 670 € 485 € 652 € 576 € 407 € 317 € 493 € 211 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
0 € 0 € 44 € 29 € 0 € 326 € 0 € 0 € 0 €
10
518
Ostatné služby
6 876 € 20 649 € 22 131 € 22 592 € 21 290 € 19 678 € 10 644 € 7 252 € 10 352 € 5 115 € 10 745 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
184 038 € 575 857 € 552 191 € 522 410 € 474 201 € 437 908 € 388 588 € 358 748 € 351 171 € 337 767 € 314 657 €
12
521
Mzdové náklady
130 332 € 408 068 € 389 589 € 371 738 € 332 728 € 310 843 € 272 531 € 253 975 € 247 162 € 240 158 € 220 203 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
45 118 € 71 301 € 133 107 € 125 956 € 117 270 € 108 133 € 94 375 € 88 316 € 84 823 € 81 532 € 79 335 €
14
525
Ostatné sociálne poistenie
2 216 € 78 243 € 6 809 € 7 074 € 4 911 € 4 604 € 4 581 € 4 254 € 4 113 € 3 989 € 2 908 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
6 373 € 18 244 € 22 686 € 17 642 € 19 293 € 14 328 € 17 100 € 12 201 € 13 755 € 11 202 € 12 211 €
16
528
Ostatné sociálne náklady
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 € 1 318 € 886 € 0 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
633 € 633 € 735 € 639 € 698 € 639 € 636 € 589 € 578 € 0 € 2 910 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
633 € 633 € 735 € 639 € 698 € 639 € 636 € 589 € 578 € 0 € 2 910 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
106 € 76 € 0 € 0 € 226 € 674 € 560 € 299 € 176 €
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 € 0 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
106 € 76 € 0 € 0 € 226 € 674 € 560 € 296 € 176 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
10 619 € 32 208 € 51 635 € 58 092 € 47 694 € 50 439 € 47 670 € 38 565 € 40 088 € 39 503 € 37 148 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 619 € 30 875 € 48 337 € 58 092 € 47 694 € 26 393 € 20 633 € 20 787 € 22 439 € 22 560 € 24 316 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
1 333 € 3 298 € 0 € 0 € 24 046 € 27 038 € 17 778 € 17 649 € 16 943 € 12 832 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 333 € 3 298 € 0 € 0 € 24 046 € 27 038 € 17 778 € 17 649 € 16 943 € 12 832 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
970 € 1 608 € 1 640 € 1 873 € 1 126 € 1 309 € 636 € 675 € 615 € 470 € 605 €
47
568
Ostatné finančné náklady
970 € 1 608 € 1 640 € 1 873 € 1 126 € 1 309 € 636 € 675 € 615 € 470 € 605 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
26 579 € 55 167 € 42 510 € 37 953 € 41 063 € 43 787 € 30 658 € 27 978 € 25 570 € 21 858 € 31 303 €
62
588
Náklady z odvodu príjmov
26 579 € 54 227 € 42 044 € 37 681 € 40 734 € 39 668 € 28 618 € 27 200 € 25 570 € 21 858 € 31 303 €
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
940 € 467 € 272 € 329 € 4 119 € 2 040 € 778 € 0 € 0 € 0 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
274 162 € 838 773 € 804 204 € 789 135 € 722 597 € 698 020 € 638 734 € 555 045 € 561 723 € 563 985 € 531 033 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
31 271 € 98 679 € 85 108 € 89 165 € 89 171 € 85 933 € 78 708 € 69 189 € 66 079 € 64 147 € 69 421 €
67
602
Tržby z predaja služieb
31 271 € 98 679 € 85 108 € 89 165 € 89 171 € 85 933 € 78 708 € 69 189 € 66 079 € 64 147 € 69 421 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
2 221 € 10 269 € 6 623 € 3 465 € 5 248 € 4 879 € 598 € 4 349 € 3 864 € 469 € 4 658 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 221 € 10 269 € 6 623 € 3 465 € 5 248 € 4 879 € 598 € 4 349 € 3 864 € 469 € 4 658 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
3 298 € 0 € 0 € 24 046 € 27 038 € 17 778 € 17 649 € 16 943 € 13 689 € 12 252 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
3 298 € 0 € 0 € 24 046 € 27 038 € 17 778 € 17 649 € 16 943 € 13 689 € 12 252 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 298 € 0 € 0 € 24 046 € 27 038 € 17 778 € 17 649 € 16 943 € 13 689 € 12 252 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
2 € 1 € 1 € 1 € 4 € 4 € 5 € 8 € 12 €
102
662
Úroky
2 € 1 € 1 € 1 € 4 € 4 € 5 € 8 € 12 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
203 133 € 729 019 € 715 311 € 696 285 € 628 541 € 583 460 € 527 000 € 473 762 € 471 328 € 483 764 € 434 267 €
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
189 504 € 685 663 € 647 991 € 620 209 € 565 335 € 521 001 € 495 135 € 430 954 € 435 849 € 451 011 € 406 995 €
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
9 279 € 26 850 € 44 312 € 54 067 € 43 669 € 24 377 € 20 633 € 20 503 € 22 043 € 22 217 € 23 972 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
3 011 € 12 361 € 18 983 € 17 984 € 14 387 € 29 070 € 11 232 € 22 020 € 13 039 € 10 193 € 2 957 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 285 € 397 € 0 € 0 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
119 € 0 € 0 € 1 125 € 6 995 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 340 € 4 025 € 4 025 € 4 025 € 4 025 € 2 016 € 0 € 0 € 0 € 343 € 343 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
236 625 € 841 265 € 807 044 € 788 916 € 747 006 € 701 311 € 624 087 € 564 953 € 558 219 € 562 077 € 520 610 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-37 537 € 2 492 € 2 839 € -219 € 24 409 € 3 291 € -14 647 € 9 908 € -3 504 € -1 908 € -10 423 €
136
591
Splatná daň z príjmov
0 € 0 € 0 € 0 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-37 537 € 2 492 € 2 839 € -219 € 24 409 € 3 291 € -14 647 € 9 907 € -3 505 € -1 909 € -10 424 €