Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KIMEX Group s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 688 040€ 2 560 054€ 2 283 579€ 2 975 267€ 3 167 735€ 2 779 105€ 2 396 965€ 2 034 167€ 1 767 859€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 795 362 € 2 770 285 € 2 992 105 € 3 260 787 € 3 434 034 € 3 017 549 € 2 678 548 € 2 323 686 € 1 956 968 € 1 704 362 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
13 457€ 12 538€ 13 314€ 15 732€ 12 190€ 9 504€ 10 093€ 6 788€ 5 794€ 5 349€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
3 333€ 5 667€ 2 500€ 7 361€ 5 042€ 7 851€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 671 250€ 2 541 849€ 2 267 765€ 2 959 534€ 3 155 545€ 2 769 601€ 2 386 872€ 2 020 018€ 1 757 023€ 1 490 578€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
10 658€ 7 555€ -802€ 3 475€ 3 046€ -22 264€ -1 789€ 306€ 404€
07
V.
Aktivácia
784€ 728€ 5 742€ 200€ 24 218€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 929 886€ 1 923€ 454 531€ 55 261€ 145 898€ 123 061€ 189 931€ 220 642€ 114 970€ 130 570€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
165 994€ 200 025€ 249 055€ 226 785€ 117 155€ 115 383€ 89 698€ 70 666€ 73 833€ 69 610€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
10 184 293 € 2 543 792 € 2 896 718 € 3 327 281 € 2 964 100 € 2 501 251 € 2 141 214 € 1 779 394 € 2 056 401 € 1 747 448 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 766€ 2 860€ 10 194€ 11 771€ 9 120€ 8 634€ 5 716€ 5 130€ 4 206€ 3 914€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
814 249€ 411 133€ 428 178€ 605 460€ 554 944€ 460 352€ 410 029€ 309 583€ 291 550€ 282 896€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
4 606 087€ 887 211€ 697 357€ 888 915€ 652 222€ 563 787€ 491 021€ 491 972€ 551 145€ 574 594€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 945 498 € 902 767 € 1 018 967 € 1 346 819 € 1 282 690 € 1 081 000 € 857 852 € 665 077 € 614 095 € 540 876 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 378 287€ 614 074€ 751 016€ 1 011 736€ 929 514€ 792 202€ 627 351€ 487 652€ 450 706€ 397 593€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
45 000€ 33 913€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
476 039€ 219 244€ 237 981€ 322 015€ 306 211€ 259 331€ 203 989€ 155 892€ 143 298€ 127 806€
19
E.4.
Sociálne náklady
46 172€ 35 536€ 29 970€ 13 068€ 46 965€ 29 467€ 26 512€ 21 533€ 20 091€ 15 477€
20
F.
Dane a poplatky
20 783€ 19 682€ 19 222€ 19 851€ 17 223€ 20 082€ 18 504€ 17 721€ 18 480€ 16 179€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
269 159€ 249 860€ 235 012€ 276 123€ 297 174€ 288 991€ 269 229€ 187 621€ 264 524€ 239 789€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
262 732€ 243 433€ 260 721€ 263 269€ 284 320€ 276 137€ 243 520€ 187 621€ 264 524€ 239 789€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 427€ 6 427€ -25 709€ 12 854€ 12 854€ 12 854€ 25 709€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
845 777€ 256€ 392 273€ 85 592€ 80 636€ 32 662€ 64 254€ 83 107€ 294 960€ 71 392€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
547 518€ 4 727€ -1 348€ 2 272€ 736€ 406€ 360€ 226€ 962€ 3 285€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
132 456€ 65 296€ 96 863€ 90 478€ 69 355€ 45 337€ 24 249€ 18 957€ 16 479€ 14 523€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-4 388 931 € 226 493 € 95 387 € -66 494 € 469 934 € 516 298 € 537 334 € 544 292 € -99 433 € -43 086 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-2 723 620 € 1 267 133 € 1 152 790 € 1 472 595 € 1 954 695 € 1 746 332 € 1 492 153 € 1 225 693 € 921 264 € 642 778 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
89 318 448 € 49 932 € 29 289 € 19 675 € 34 246 € 38 888 € 999 926 € 702 542 € 289 139 € 1 804 838 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
89 045 580€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
14 735 € 950 644 € 655 873 € 247 701 € 1 770 032 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
14 735€ 950 644€ 655 873€ 247 701€ 1 770 032€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
242 697 € 49 920 € 29 285 € 19 641 € 34 141 € 38 875 € 49 220 € 46 662 € 41 413 € 34 801 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
242 697€ 49 920€ 29 285€ 19 641€ 34 141€ 38 875€ 49 220€ 46 662€ 41 413€ 34 801€
42
XII.
Kurzové zisky
15 436€ 9€ 8€ 3€ 13€ 2€ 7€ 25€ 5€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3€ 4€ 26€ 102€ 60€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
63 904 891 € 162 149 € 102 759 € 76 706 € 50 596 € 31 753 € 35 298 € 65 635 € 77 017 € 78 396 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
63 784 620€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
66 060 € 129 796 € 71 209 € 45 383 € 31 567 € 13 595 € 20 451 € 34 403 € 57 443 € 74 170 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
66 060€ 129 796€ 71 209€ 45 383€ 31 567€ 13 595€ 20 451€ 34 403€ 57 443€ 74 170€
52
O.
Kurzové straty
6 347€ 2€ 96€ 94€ 751€ 187€ 195€ 49€ 158€ 111€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
47 864€ 32 351€ 31 454€ 31 229€ 18 278€ 17 971€ 14 652€ 31 183€ 19 416€ 4 115€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
25 413 557 € -112 217 € -73 470 € -57 031 € -16 350 € 7 135 € 964 628 € 636 907 € 212 122 € 1 726 442 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
21 024 626 € 114 276 € 21 917 € -123 525 € 453 584 € 523 433 € 1 501 962 € 1 181 199 € 112 689 € 1 683 356 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
24 749 € 99 366 € 20 443 € 21 079 € 135 908 € 124 408 € 138 644 € 130 334 € 4 369 € -564 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
12 299€ 91 407€ 6 510€ 133 407€ 124 698€ 138 540€ 132 485€ 5 954€ 1 208€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
12 450€ 7 959€ 13 933€ 21 079€ 2 501€ -290€ 104€ -2 151€ -1 585€ -1 772€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
20 999 877 € 14 910 € 1 474 € -144 604 € 317 676 € 399 025 € 1 363 318 € 1 050 865 € 108 320 € 1 683 920 €