Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ON Semiconductor Slovakia, a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
15 341 790 € 13 954 264 € 13 174 919 € 11 920 744 € 11 093 043 € 10 670 993 € 13 085 962 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
10 572 236 € 10 797 754 € 10 434 025 € 9 477 614 € 7 562 218 € 7 794 054 € 9 548 495 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
4 943 € 7 638 € 4 149 € 6 667 € 9 186 € 11 704 € 14 352 €
005
A.I.2
Software
4 943 € 7 638 € 4 149 € 6 667 € 9 186 € 11 704 € 14 352 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
4 426 943 € 4 560 092 € 4 542 468 € 4 480 011 € 4 487 981 € 5 426 343 € 7 958 078 €
012
A.II.1
Pozemky
569 333 € 569 333 € 569 333 € 665 133 € 667 526 € 1 122 350 € 2 768 960 €
013
A.II.2
Stavby
3 369 006 € 3 146 778 € 3 032 914 € 2 771 236 € 2 782 842 € 2 785 865 € 2 955 338 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
484 021 € 829 786 € 871 293 € 876 688 € 995 239 € 1 443 224 € 1 864 018 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 583 € 14 195 € 68 928 € 166 954 € 42 374 € 74 904 € 369 762 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
6 140 350 € 6 230 024 € 5 887 408 € 4 990 936 € 3 065 051 € 2 356 007 € 1 576 065 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
6 140 350 € 6 230 024 € 4 990 936 € 3 065 051 € 2 356 007 € 1 576 065 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
5 887 408 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 682 121 € 3 064 292 € 2 719 402 € 2 435 980 € 3 516 793 € 2 864 462 € 3 518 498 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 080 232 € 1 904 588 € 1 574 264 € 957 116 € 1 256 968 € 1 125 037 € 1 810 716 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 893 063 € 1 745 871 € 1 434 061 € 879 840 € 1 235 686 € 1 104 514 € 1 741 283 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
125 169 € 114 244 € 76 304 € 59 446 € 2 040 € 51 054 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
62 000 € 44 473 € 63 899 € 17 830 € 19 242 € 20 523 € 18 379 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 601 889 € 1 159 704 € 1 145 138 € 1 478 864 € 2 259 825 € 1 739 425 € 1 707 782 €
056
B.IV.1
Peniaze
7 010 € 5 007 € 5 714 € 17 270 € 15 654 € 14 467 € 5 075 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 594 879 € 1 154 697 € 1 139 424 € 1 461 594 € 2 244 171 € 1 724 958 € 1 702 707 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
87 433 € 92 218 € 21 492 € 7 150 € 14 032 € 12 477 € 18 969 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
87 433 € 92 218 € 21 492 € 7 150 € 14 032 € 12 477 € 18 969 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
15 341 790 € 13 954 264 € 13 174 919 € 11 920 744 € 11 093 043 € 10 670 993 € 13 085 962 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
12 657 268 € 11 658 460 € 10 705 412 € 10 100 771 € 9 244 858 € 8 867 175 € 11 203 897 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
39 569 800 € 39 569 800 € 39 569 800 € 39 569 800 € 39 569 800 € 39 569 800 € 39 569 800 €
069
A.I.1
Základné imanie
39 569 800 € 39 569 800 € 39 569 800 € 39 569 800 € 39 569 800 € 39 569 800 € 39 569 800 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
193 418 € 193 418 € 193 418 € 193 418 € 193 418 € 193 418 € 193 418 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
193 418 € 193 418 € 193 418 € 193 418 € 193 418 € 193 418 € 193 418 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 209 532 € 1 114 227 € 1 053 763 € 968 171 € 930 403 € 930 403 € 930 403 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 209 532 € 1 114 227 € 1 053 763 € 968 171 € 930 403 € 930 403 € 930 403 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0 € 0 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-29 314 290 € -30 172 034 € -30 716 209 € -31 486 531 € -31 826 445 € -29 524 985 € -26 783 391 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
13 090 905 € 12 233 161 € 11 688 985 € 10 918 663 € 10 578 749 € 10 578 749 € 10 578 749 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-42 405 195 € -42 405 195 € -42 405 194 € -42 405 194 € -42 405 194 € -40 103 734 € -37 362 140 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
998 808 € 953 049 € 604 640 € 855 913 € 377 682 € -2 301 461 € -2 706 333 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 669 207 € 2 273 481 € 2 436 312 € 1 774 122 € 1 789 302 € 1 803 762 € 1 882 009 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 154 294 € 1 013 260 € 1 367 810 € 941 131 € 856 013 € 837 236 € 848 452 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
321 599 € 369 634 € 268 181 € 195 621 € 310 777 € 225 810 € 201 511 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
36 673 € 47 296 € 211 440 € 324 934 € 232 720 € 161 315 € 606 309 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
796 022 € 596 330 € 888 189 € 420 576 € 312 516 € 450 111 € 40 632 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
0 € 7 696 € 7 155 € 13 589 € 7 030 € 2 606 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0 € 0 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
7 696 € 7 155 € 13 589 € 7 030 € 2 606 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 440 141 € 1 195 851 € 1 037 394 € 804 070 € 905 223 € 930 222 € 1 019 600 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
426 768 € 321 323 € 274 213 € 117 042 € 235 033 € 237 744 € 316 849 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
22 686 € 19 728 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
513 099 € 451 088 € 386 218 € 360 224 € 354 101 € 290 714 € 279 472 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
386 360 € 328 350 € 286 838 € 252 935 € 242 082 € 213 386 € 180 162 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
113 914 € 95 090 € 90 125 € 73 869 € 74 007 € 165 692 € 223 389 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
74 772 € 56 674 € 23 953 € 15 332 € 21 036 € 33 698 € 13 957 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
74 772 € 56 674 € 23 953 € 15 332 € 21 036 € 33 698 € 13 957 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
15 315 € 22 323 € 33 195 € 45 851 € 58 883 € 56 € 56 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
11 451 € 20 300 € 32 965 € 45 406 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
15 315 € 10 872 € 12 895 € 12 886 € 13 477 € 56 € 56 €