Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dan - Slovakia Agrar, a.s.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
52 142 775€ 41 386 827€ 32 509 335€ 31 251 463€ 35 009 014€ 28 997 408€ 30 250 449€ 25 922 504€ 23 771 929€ 29 425 255€ 32 552 832€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
68 639 861 € 54 372 355 € 41 107 245 € 43 721 382 € 42 977 409 € 36 447 539 € 38 118 729 € 32 342 677 € 28 815 044 € 35 167 009 € 36 882 078 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
13 778€ 9 757€ 8 811€ 8 080€ 10 368€ 1 742€ 6 927€ 5 875€ 357 422€ 6 499€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
48 262 809€ 38 426 420€ 29 753 861€ 29 347 297€ 33 310 495€ 26 408 902€ 28 566 790€ 23 931 357€ 21 693 388€ 24 536 232€ 27 944 661€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 866 188€ 2 950 650€ 2 746 664€ 1 896 086€ 1 688 150€ 2 588 506€ 1 681 917€ 1 984 221€ 2 072 666€ 1 588 207€ 1 225 518€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
2 193 615€ -679 553€ -2 433 354€ 2 847 628€ -1 122 783€ 198 376€ 242 407€ 861 412€ 393 516€ 1 674 338€ 6 221€
07
V.
Aktivácia
2 234 514€ 1 885 118€ 2 497 248€ 2 490 947€ 1 801 956€ 2 307 809€ 1 995 181€ 1 527 507€ 1 716 171€ 1 976 045€ 2 504 123€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
7 016 273€ 5 949 994€ 4 753 535€ 3 324 345€ 3 327 223€ 2 257 370€ 2 564 089€ 1 982 954€ 1 578 346€ 2 943 395€ 3 376 153€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 052 684€ 5 829 969€ 3 780 480€ 3 806 999€ 3 962 000€ 2 686 576€ 3 066 603€ 2 048 299€ 1 355 082€ 2 091 370€ 1 818 903€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
54 879 888 € 46 121 697 € 38 117 305 € 37 431 465 € 32 409 728 € 30 437 612 € 28 096 422 € 25 979 526 € 26 360 760 € 29 162 059 € 30 697 602 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
13 776€ 9 765€ 8 707€ 8 204€ 10 366€ 1 988€ 8 758€ 6 421€ 273 698€ 7 388€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
29 419 897€ 23 762 994€ 18 021 869€ 18 381 272€ 14 780 140€ 14 261 507€ 13 141 094€ 12 782 567€ 13 957 466€ 15 565 691€ 16 904 396€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-18 430€ -14 410€ -410€ 41 103€ -377€ 5 219€ 0€ 0€
14
D.
Služby
7 660 660€ 6 318 988€ 5 328 871€ 5 737 139€ 5 653 695€ 5 037 320€ 4 759 759€ 4 128 573€ 3 798 417€ 3 790 769€ 3 499 242€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 830 320 € 3 682 840 € 3 529 307 € 3 548 826 € 3 173 650 € 3 061 888 € 2 577 849 € 2 293 834 € 2 256 417 € 2 718 206 € 2 568 229 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 714 693€ 2 609 399€ 2 448 953€ 2 497 826€ 2 231 976€ 2 182 851€ 1 828 109€ 1 633 535€ 1 601 808€ 1 921 642€ 1 838 306€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
895 377€ 914 599€ 866 227€ 885 944€ 794 015€ 767 378€ 643 313€ 576 936€ 563 337€ 682 421€ 644 750€
19
E.4.
Sociálne náklady
220 250€ 158 842€ 214 127€ 165 056€ 147 659€ 111 659€ 106 427€ 83 363€ 91 272€ 114 143€ 85 173€
20
F.
Dane a poplatky
350 947€ 303 747€ 275 957€ 284 091€ 304 704€ 288 022€ 266 417€ 249 198€ 238 345€ 267 713€ 278 317€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 228 016€ 5 688 716€ 5 598 786€ 5 245 145€ 4 745 664€ 4 644 018€ 4 012 341€ 3 660 663€ 3 603 882€ 3 537 830€ 3 827 250€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 228 016€ 5 688 716€ 5 598 786€ 5 245 145€ 4 745 664€ 4 644 018€ 4 012 341€ 3 660 663€ 3 603 882€ 3 537 830€ 3 827 250€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 369 236€ 5 498 530€ 4 449 530€ 3 564 080€ 3 119 545€ 2 539 470€ 2 696 366€ 2 252 272€ 1 945 298€ 2 516 502€ 3 131 218€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-28 941€ 17 561€ 11 259€ 107€ 1 017€ 3 360€ 3 126€ 0€ 895€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 054 407€ 852 966€ 893 429€ 621 605€ 622 234€ 599 151€ 637 248€ 600 535€ 554 514€ 490 755€ 481 562€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
13 759 973 € 8 250 658 € 2 989 940 € 6 289 917 € 10 567 681 € 6 009 927 € 10 022 307 € 6 363 151 € 2 454 284 € 6 004 950 € 6 184 476 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
19 495 001 € 12 515 055 € 9 214 193 € 12 422 320 € 15 244 362 € 12 199 547 € 14 585 196 € 11 391 526 € 8 119 312 € 10 502 086 € 11 275 996 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
273 568 € 32 618 € 97 € 324 € 64 € 3 294 € 4 308 € 20 240 € 25 873 € 2 328 € 10 975 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 366 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 366€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
273 550 € 32 616 € 2 403 € 19 555 € 25 458 € 1 946 € 10 927 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
2 403€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
273 550€ 32 616€ 19 555€ 25 458€ 1 946€ 10 927€
42
XII.
Kurzové zisky
18€ 2€ 97€ 324€ 64€ 3 294€ 1 905€ 685€ 415€ 16€ 48€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 420 385 € 1 146 061 € 965 742 € 970 957 € 1 002 995 € 1 231 598 € 1 046 037 € 1 068 828 € 1 103 999 € 1 256 094 € 1 710 803 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 366€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 318 258 € 1 012 429 € 889 903 € 881 130 € 914 041 € 980 625 € 988 049 € 971 683 € 1 005 167 € 1 145 748 € 1 176 651 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
90 000€ 24 452€ 3 983€ 15 803€ 47 222€ 84 386€ 113 807€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 228 258€ 987 977€ 885 920€ 865 327€ 866 819€ 896 239€ 874 242€ 971 683€ 1 005 167€ 1 145 748€ 1 176 651€
52
O.
Kurzové straty
9 285€ 5 044€ 5 987€ 5 298€ 5 874€ 7 310€ 15 019€ 11 460€ 10 429€ 7 750€ 9 351€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
92 842€ 128 588€ 69 852€ 84 529€ 83 080€ 243 663€ 42 969€ 85 685€ 88 403€ 102 230€ 524 801€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 146 817 € -1 113 443 € -965 645 € -970 633 € -1 002 931 € -1 228 304 € -1 041 729 € -1 048 588 € -1 078 126 € -1 253 766 € -1 699 828 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
11 613 156 € 7 137 215 € 2 024 295 € 5 319 284 € 9 564 750 € 4 781 623 € 8 980 578 € 5 314 563 € 1 376 158 € 4 751 184 € 4 484 648 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 465 438 € 1 472 634 € 473 813 € 1 200 510 € 2 033 208 € 1 023 970 € 1 915 062 € 1 132 677 € 316 762 € 1 073 001 € 1 002 801 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 329 521€ 1 430 114€ 412 195€ 1 071 564€ 1 803 299€ 739 548€ 1 699 022€ 976 469€ 234 318€ 1 031 360€ 1 037 855€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
135 917€ 42 520€ 61 618€ 128 946€ 229 909€ 284 422€ 216 040€ 156 208€ 82 444€ 41 641€ -35 054€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
9 147 718 € 5 664 581 € 1 550 482 € 4 118 774 € 7 531 542 € 3 757 653 € 7 065 516 € 4 181 886 € 1 059 396 € 3 678 183 € 3 481 847 €