Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
54 921 129€ 67 669 987€ 87 061 036€ 66 623 055€ 67 644 696€ 52 851 908€ 50 216 515€ 85 073 288€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
58 727 750 € 67 885 779 € 88 409 769 € 69 345 734 € 69 161 312 € 53 770 062 € 50 488 177 € 86 366 217 € 50 066 284 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
56 791€ 340€ 176 936€ 704 539€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
17 017 396€ 20 771 192€ 22 696 818€ 21 878 415€ 20 133 526€ 18 576 897€ 16 922 453€ 19 186 796€ 18 769 349€
05
III.
Tržby z predaja služieb
37 903 733€ 46 898 795€ 63 757 447€ 44 744 301€ 47 334 233€ 33 570 472€ 33 294 062€ 65 399 747€ 29 138 363€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 604 976€ -1 720 654€ 936 690€ 1 821 656€ 708 582€ 324 725€ -436 984€ 690 295€ -75 117€
07
V.
Aktivácia
16 384€ 33 072€ 37 280€ 107 429€ 64 233€ 40 624€ 54 893€ 65 909€ 191 531€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
101 019€ 389 319€ 336 252€ 76 361€ 164 973€ 266 733€ 77 223€ 337 862€ 1 155 122€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 084 242€ 1 514 055€ 588 491€ 717 232€ 578 829€ 286 072€ 576 530€ 685 608€ 887 036€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
55 958 243 € 59 283 505 € 77 555 951 € 61 324 579 € 61 790 024 € 46 402 142 € 44 370 652 € 79 763 960 € 47 907 612 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
56 447€ 340€ 162 067€ 618 194€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
16 347 930€ 19 441 406€ 19 213 020€ 18 385 167€ 17 748 959€ 14 813 100€ 15 582 606€ 29 068 337€ 15 409 852€
13
C.
Opravné položky k zásobám
4 785€ -82 646€ 50 045€ -91 312€ 115 163€ 81 744€ 78 822€ -148 097€ 98 683€
14
D.
Služby
25 622 983€ 28 042 810€ 40 708 395€ 31 380 985€ 30 308 958€ 19 417 504€ 20 207 185€ 36 751 451€ 21 585 391€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
10 903 082 € 11 105 119 € 11 977 810 € 10 653 721 € 10 221 094 € 8 982 063 € 8 936 183 € 9 006 352 € 8 230 124 €
16
E.1.
Mzdové náklady
7 735 198€ 7 933 211€ 8 550 944€ 7 640 032€ 7 321 385€ 6 437 685€ 6 442 425€ 6 436 923€ 5 873 814€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
3 600€ 3 600€ 3 600€ 3 128€ 2 877€ 6 373€ 6 373€ 20 773€ 45 073€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 803 119€ 2 867 174€ 3 099 799€ 2 757 822€ 2 633 425€ 2 339 694€ 2 275 339€ 2 322 493€ 2 117 872€
19
E.4.
Sociálne náklady
361 165€ 301 134€ 323 467€ 252 739€ 263 407€ 198 311€ 212 046€ 226 163€ 193 365€
20
F.
Dane a poplatky
218 944€ 216 026€ 168 425€ 166 523€ 164 626€ 153 142€ 180 043€ 162 931€ 162 255€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 001 106€ 2 303 535€ 2 107 788€ 2 081 248€ 1 879 039€ 1 257 441€ 707 905€ 975 673€ 901 410€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 001 106€ 2 303 535€ 2 107 788€ 2 081 248€ 1 879 039€ 1 257 441€ 707 905€ 975 673€ 901 410€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
204 584€ 557 887€ 569 990€ 216 973€ 255 823€ 383 719€ 160 958€ 428 542€ 1 214 417€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-168€ 166 795€ 876€ -6 269€ -53 242€ -676 079€ 747 420€ -6 422€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
654 829€ -2 300 464€ 2 537 236€ -1 469 942€ 940 564€ 748 477€ -806 971€ 2 771 351€ 311 902€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 769 507 € 8 602 274 € 10 853 818 € 8 021 155 € 7 371 288 € 7 367 920 € 6 117 525 € 6 602 257 € 2 158 672 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
14 566 791 € 18 580 835 € 27 457 119 € 18 876 961 € 20 082 363 € 18 286 715 € 13 965 811 € 19 671 056 € 10 930 200 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 073 295 € 738 073 € 148 385 € 50 544 € 23 731 € 10 084 € 21 833 € 40 978 € 161 005 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
161€ 480€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
1 000 000 € 464 678 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
1 000 000€ 464 678€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 965 € 354 € 536 € 702 € 1 132 € 2 075 € 5 659 € 4 899 € 24 445 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
325€ 675€ 1 016€ 1 266€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2 965€ 354€ 536€ 702€ 807€ 1 400€ 4 643€ 3 633€ 24 445€
42
XII.
Kurzové zisky
70 329€ 273 034€ 38 099€ 49 842€ 22 599€ 7 848€ 15 694€ 35 664€ 136 560€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€ 7€ 109 750€ 415€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
186 932 € 403 123 € 186 160 € 199 606 € 168 423 € 504 421 € 156 731 € 273 158 € 325 242 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
80 494€ 480€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
37 716 € 43 839 € 55 358 € 45 087 € 39 518 € 50 524 € 65 878 € 105 010 € 54 505 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
37 716€ 43 839€ 55 358€ 45 087€ 39 518€ 50 524€ 65 878€ 105 010€ 54 505€
52
O.
Kurzové straty
95 905€ 306 881€ 60 728€ 61 285€ 23 107€ 13 393€ 7 433€ 44 041€ 193 835€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
53 311€ 52 403€ 70 074€ 93 234€ 105 798€ 360 010€ 82 940€ 124 107€ 76 902€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
886 363 € 334 950 € -37 775 € -149 062 € -144 692 € -494 337 € -134 898 € -232 180 € -164 237 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 655 870 € 8 937 224 € 10 816 043 € 7 872 093 € 7 226 596 € 6 873 583 € 5 982 627 € 6 370 077 € 1 994 435 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
587 919 € 2 019 978 € 2 420 351 € 1 828 712 € 1 734 554 € 1 456 201 € 1 193 154 € 1 175 884 € 189 517 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
648 143€ 1 379 162€ 2 909 420€ 1 337 870€ 1 701 928€ 1 434 478€ 1 136 788€ 1 613 874€ 1 544€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-60 224€ 640 816€ -489 069€ 490 842€ 32 626€ 21 723€ 56 366€ -437 990€ 187 973€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 067 951 € 6 917 246 € 8 395 692 € 6 043 381 € 5 492 042 € 5 417 382 € 4 789 473 € 5 194 193 € 1 804 918 €