Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 020 754 000 € 1 018 334 000 € 1 578 716 000 € 1 619 964 000 € 1 580 696 000 € 944 006 000 € 967 487 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
58 411 000 € 71 746 000 € 94 913 000 € 92 288 000 € 77 795 000 € 99 886 000 € 90 807 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
17 000 € 106 000 € 432 000 € 648 000 €
005
A.I.2
Software
17 000€ 106 000€ 432 000€ 648 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
58 394 000 € 71 640 000 € 94 481 000 € 91 640 000 € 77 795 000 € 99 886 000 € 90 807 000 €
013
A.II.2
Stavby
41 140 000€ 43 844 000€ 42 851 000€ 38 819 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
15 204 000€ 24 344 000€ 50 605 000€ 43 983 000€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
764 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 286 000€ 3 452 000€ 1 025 000€ 8 838 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
962 343 000 € 946 588 000 € 1 483 803 000 € 1 527 676 000 € 1 502 901 000 € 844 120 000 € 876 680 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
164 647 000 € 253 026 000 € 298 720 000 € 295 363 000 € 110 358 000 € 220 227 000 € 192 149 000 €
032
B.I.1
Materiál
152 149 000€ 241 943 000€ 293 809 000€ 285 496 000€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
12 498 000€ 11 083 000€ 4 911 000€ 9 867 000€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
3 613 000 € 6 464 000 € 4 236 000 € 6 261 000 € 3 343 000 € 5 211 000 € 6 688 000 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
1 367 000€ 2 916 000€ 3 843 000€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
3 613 000€ 6 464 000€ 4 236 000€ 6 261 000€ 1 976 000€ 2 295 000€ 2 845 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
114 494 000 € 168 760 000 € 203 240 000 € 438 145 000 € 495 343 000 € 226 686 000 € 276 745 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
90 815 000€ 132 130 000€ 164 561 000€ 398 455 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
18 549 000€ 20 718 000€ 26 864 000€ 12 942 000€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
5 130 000€ 15 912 000€ 11 815 000€ 26 748 000€ 495 343 000€ 226 686 000€ 276 745 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
679 589 000 € 518 338 000 € 977 607 000 € 787 907 000 € 893 857 000 € 391 996 000 € 401 098 000 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
679 589 000€ 518 338 000€ 977 607 000€ 787 907 000€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 020 753 000 € 1 018 334 000 € 1 578 716 000 € 1 619 964 000 € 1 580 696 000 € 944 006 000 € 967 487 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
871 642 000 € 819 344 000 € 756 859 000 € 1 272 535 000 € 794 588 000 € 629 716 000 € 511 668 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
43 098 000 € 43 098 000 € 43 098 000 € 43 098 000 € 43 098 000 € 43 098 000 € 43 098 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
43 098 000€ 43 098 000€ 43 098 000€ 43 098 000€ 43 098 000€ 43 098 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
4 310 000 € 4 310 000 € 4 310 000 € 4 310 000 € 4 310 000 € 4 310 000 € 3 738 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
4 310 000€ 4 310 000€ 4 310 000€ 4 310 000€ 4 310 000€ 4 310 000€ 3 738 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
824 234 000 € 771 936 000 € 709 451 000 € 1 225 127 000 € 747 180 000 € 582 308 000 € 464 832 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
824 234 000€ 771 936 000€ 709 451 000€ 1 225 127 000€ 747 180 000€ 582 308 000€ 464 832 000€
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
149 111 000 € 198 990 000 € 821 857 000 € 347 429 000 € 786 108 000 € 314 290 000 € 455 819 000 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
149 111 000 € 198 990 000 € 821 857 000 € 347 429 000 € 509 722 000 € 314 290 000 € 397 428 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
136 218 000€ 183 359 000€ 207 058 000€ 316 158 000€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 595 188 000€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
0€ 3 145 000€ 13 721 000€ 506 000€ 27 427 000€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
12 893 000€ 15 631 000€ 19 611 000€ 28 126 000€ 496 001 000€ 313 784 000€ 370 001 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
276 356 000 € 0 € 58 391 000 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery