Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 152 763 000€ 3 247 193 000€ 3 168 162 000€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 877 197 000€ 2 857 385 000€ 2 646 210 000€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
275 566 000 € 389 808 000 € 521 952 000 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 440 039 000 € 1 759 551 000 € 2 377 590 000 € 2 766 869 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 440 039 000€ 1 759 551 000€ 2 377 590 000€ 2 766 869 000€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 343 658 000 € 1 635 993 000 € 2 283 930 000 € 2 611 107 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 336 292 000€ 1 626 219 000€ 2 272 980 000€ 2 602 376 000€
10
B.2
Služby
7 366 000€ 9 774 000€ 10 950 000€ 8 731 000€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
96 381 000 € 123 558 000 € 93 660 000 € 155 762 000 € 275 566 000 € 389 808 000 € 521 952 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
33 987 000 € 43 112 000 € 43 572 000 € 32 103 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
33 987 000€ 43 112 000€ 43 572 000€ 32 103 000€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
25 887 000€ 44 219 000€ 57 890 000€ 28 160 000€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
62 418 000€ 97 310 000€ 158 718 000€ 73 807 000€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
30 686 000€ 44 497 000€ 52 803 000€ 53 334 000€ 71 060 000€ 248 742 000€ 255 790 000€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
68 240 000 € 89 040 000 € 98 113 000 € 115 972 000 € 204 506 000 € 141 066 000 € 266 162 000 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
6 320 000 € 5 637 000 € 2 020 000 € 8 595 000 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
6 320 000€ 5 637 000€ 2 020 000€ 8 595 000€
38
X.
Výnosové úroky
6 000€ 130 000€ 77 000€ 2 000€
39
N
Nákladové úroky
3 000€ 0€ 1 000€
40
XI.
Kurzové zisky
1 885 000€ 4 989 000€ 11 088 000€ 5 862 000€
41
O
Kurzové straty
5 707 000€ 6 928 000€ 4 909 000€ 11 290 000€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 1 189 000€ 1 397 000€ 43 283 000€ 89 997 000€ 26 394 000€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 808 000€ 14 839 000€ 6 580 000€ 2 941 000€ 43 905 000€ 84 859 000€ 20 739 000€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 308 000 € -9 822 000 € 3 093 000 € 227 000 € -622 000 € 5 138 000 € 5 655 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
66 932 000 € 79 218 000 € 101 206 000 € 116 199 000 € 203 884 000 € 146 204 000 € 271 817 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
14 634 000 € 16 733 000 € 21 694 000 € 26 343 000 € 39 012 000 € 28 156 000 € 34 899 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
11 784 000€ 18 961 000€ 19 669 000€ 29 300 000€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
2 850 000€ -2 228 000€ 2 025 000€ -2 957 000€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
52 298 000 € 62 485 000 € 79 512 000 € 89 856 000 € 164 872 000 € 118 048 000 € 236 918 000 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
66 932 000 € 79 218 000 € 101 206 000 € 116 199 000 € 203 884 000 € 146 204 000 € 271 817 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
52 298 000 € 62 485 000 € 79 512 000 € 89 856 000 € 164 872 000 € 118 048 000 € 236 918 000 €