Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 932 867€ 1 168 450€ 629 263€ 242 123€ 722 299€ 241 633€ 267 297€ 265 046€ 504 343€ 299 570€ 411 154€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 639 633 € 1 954 893 € 1 394 288 € 893 827 € 1 418 048 € 886 188 € 659 533 € 502 530 € 783 110 € 592 664 € 886 012 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 277 237€ 740 081€ 334 333€ 60 676€ 257 944€ 55 202€ 73 837€ 57 569€ 234 754€ 95 391€ 59 712€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
655 630€ 427 879€ 294 929€ 181 447€ 295 308€ 186 431€ 193 400€ 207 476€ 269 129€ 202 937€ 169 885€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
65€ 490€ 30€ 169 047€ 70 178€ 60€ 20€ 451€ 1 233€ 181 535€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
706 701€ 786 443€ 764 996€ 651 704€ 695 749€ 574 377€ 392 236€ 237 465€ 278 776€ 293 103€ 474 880€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 706 351 € 1 911 124 € 1 417 609 € 1 103 570 € 1 655 882 € 1 229 560 € 980 746 € 1 132 655 € 1 172 618 € 1 031 871 € 1 293 588 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 075 680€ 593 378€ 267 537€ 40 256€ 198 617€ 34 926€ 51 228€ 42 891€ 165 219€ 73 369€ 45 986€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
178 533€ 191 164€ 89 359€ 87 431€ 95 127€ 75 584€ 97 293€ 78 496€ 71 318€ 72 060€ 84 586€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ 0€
14
D.
Služby
307 776€ 181 014€ 127 666€ 135 034€ 327 592€ 185 851€ 105 060€ 114 473€ 127 620€ 62 324€ 144 262€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
792 672 € 639 337 € 629 765 € 566 866 € 556 041 € 481 537 € 429 473 € 484 666 € 463 721 € 476 888 € 488 295 €
16
E.1.
Mzdové náklady
538 077€ 435 781€ 403 276€ 390 842€ 376 010€ 322 888€ 278 385€ 268 276€ 279 748€ 274 701€ 273 452€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 35 850€ 30 323€ 102 745€ 58 418€ 73 921€ 76 934€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
190 628€ 155 763€ 150 309€ 139 792€ 134 827€ 114 659€ 99 132€ 95 230€ 99 512€ 103 086€ 109 426€
19
E.4.
Sociálne náklady
63 967€ 47 793€ 40 330€ 36 232€ 45 204€ 43 990€ 21 633€ 18 415€ 26 043€ 25 180€ 28 483€
20
F.
Dane a poplatky
46 215€ 33 445€ 37 973€ 32 885€ 38 757€ 32 752€ 33 779€ 87 343€ 87 188€ 91 234€ 88 919€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
261 619€ 238 950€ 212 834€ 208 232€ 225 778€ 215 981€ 218 397€ 225 046€ 225 193€ 225 710€ 179 926€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
261 619€ 238 950€ 212 834€ 208 232€ 225 778€ 215 981€ 218 397€ 225 046€ 225 193€ 225 710€ 237 702€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€ -57 776€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€ 0€ 81 890€ 144 764€ 239 176€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
135€ 0€ 0€ 332€ 11 105€ 10 845€ 8 585€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
43 721€ 33 836€ 52 475€ 32 866€ 132 080€ 58 165€ 45 184€ 88 635€ 21 514€ 21 701€ 22 438€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-66 718 € 43 769 € -23 321 € -209 743 € -237 834 € -343 372 € -321 213 € -630 125 € -389 508 € -439 207 € -407 576 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
370 878 € 202 404 € 144 700 € -20 598 € -68 084 € -54 728 € 13 656 € 29 185 € 139 726 € 90 575 € -45 237 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 € 2 € 11 694 € 1 € 9 € 10 € 22 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 € 0 € 1 € 9 € 10 € 22 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 0€ 0€ 1€ 9€ 10€ 22€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2€ 2€ 11 694€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
73 517 € 33 255 € 76 496 € 45 129 € 65 448 € 29 376 € 41 911 € 38 521 € 58 293 € 94 820 € 100 465 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
66 293 € 27 495 € 71 264 € 42 074 € 41 713 € 24 763 € 39 192 € 33 348 € 52 413 € 90 220 € 95 622 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
66 293€ 27 495€ 71 264€ 42 074€ 41 713€ 24 763€ 39 192€ 33 348€ 52 413€ 90 220€ 95 622€
52
O.
Kurzové straty
3€ 11€ 0€ 33€ 71€ 38€ 17€ 40€ 23€ 11€ 27€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 221€ 5 749€ 5 232€ 3 022€ 23 664€ 4 575€ 2 702€ 5 133€ 5 857€ 4 589€ 4 816€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-73 515 € -33 253 € -64 802 € -45 129 € -65 448 € -29 376 € -41 911 € -38 520 € -58 284 € -94 810 € -100 443 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-140 233 € 10 516 € -88 123 € -254 872 € -303 282 € -372 748 € -363 124 € -668 645 € -447 792 € -534 017 € -508 019 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
16 103 € 10 730 € 20 282 € 36 407 € 599 € 25 700 € 28 736 € 2 880 € 2 882 € 2 881 € 4 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
0€ 0€ 0€ 2 880€ 2 880€ 2 882€ 2 881€ 4€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
16 103€ 10 730€ 20 282€ 36 407€ 599€ 25 700€ 25 856€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-156 336 € -214 € -108 405 € -291 279 € -303 881 € -398 448 € -391 860 € -671 525 € -450 674 € -536 898 € -508 023 €