Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze

 • Názov Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze
 • IČO 36297526
 • DIČ 2021296046
 • Sídlo , 913 26 Motešice
 • Dátum vzniku 1. augusta 1997, Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 10040/R
 • Základné imanie Podľa ORSR: 1 797 338 €
 • Historický názov Žrebčín Motešice, a.s.
  (platné do 12. júna 2009 )
  Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze
  (platné do 26. júla 2005 )
  Žrebčín Motešice, a.s.
  (platné do 29. júla 2003 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie
Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Artur Hübner Člen predstavenstva Haburská 17, 821 01 Bratislava 28. februára 2002
Soňa Tomčíková Člen predstavenstva Kvetná 28, 821 08 Bratislava 28. mája 2007
 • Konanie menom spoločnosti [od 5. júla 2006] V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, každý samostatne. Podpisovanie menom spoločnosti sa uskutočňuje tak, že člen predstavenstva pripojí svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Jozef Čambál Dozorná rada Ružová 1749/12, 900 28 Ivanka pri Dunaji 27. februára 2002
Dr. Slavomír Magál Dozorná rada Pezinská 901/5, 900 25 Chorvátsky Grob 27. februára 2002
Ján Svoboda Dozorná rada Svätuša 329, 941 48 Podhájska 27. februára 2002
Predmety podnikania
Názov Vznik
produkcia a predaj plemenných chovných a úžitkových zvierat 1.8.1997
poľnohospodárska výroba v rastlinnej a živočíšnej výrobe 1.8.1997
udržiavanie genofondu u nás chovaných plemien koní 1.8.1997
šľachtenie a riadenie šľachtiteľských programov v šľachtiteľskom chove koní 1.8.1997
vedenie plemenných koní, plemenárskej, zootechnickej dokumentácie, vydávanie osvedčení o pôvode a označovanie kon 1.8.1997
činnosť poskytovania služieb v oblasti chovu koní 1.8.1997
poradenská činnosť v oblasti chovu koní 1.8.1997
vedenie plemenných koní, plemenárskej, zootechnickej dokumentácie, vydávanie osvedčení o pôvode a označovanie koní 1.8.1997
zabezpečovanie štátnej starostlivosti v zemskom chove koní 1.8.1997
zabezpečovanie skúšok výkonnostných skúšok žrebcov 1.8.1997
vedenie centrálnej evidencie žrebcov, riadenie a organizovanie kontroly úžitkovosti a dedičnosti chovu koní 1.8.1997
sprostredkovanie predaja a nákupu koní 1.8.1997
organizovanie prehliadok a výstav koní 1.8.1997
zabezpečovanie odchovu plemenných žrebcov 1.8.1997
zabezpečovanie vykonávania inseminácie chovu koní 1.8.1997
prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu 24.8.1999
prenájom strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom 24.8.1999
sprostredkovateľská činnosť 24.8.1999
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností 24.8.1999
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností 24.8.1999
reklamná činnosť 24.8.1999
výčap - predaj piva, vína, destilátov a nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu 24.8.1999
podnikateľské poradenstvo /s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov/ 24.8.1999
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 112/97, NZ 108/97 zo dňa 12.03.1997 a zakladateľskou listinou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov. Spoločnosť vznikla v súlade s privatizačným projektom transformáciou zrušeného subjektu Žrebčín "Motešice" štátny podnik, ktorého je právnym nástupcom.
2. Valné zhromaždenie dňa 24.11.1998 rozhodlo o zmene stanov /notárska zápisnica N 1185/98, NZ 1180/98 zo dňa 24.11.1998/.
3. Zosúladenie zápisu podľa z. č. 127/1999 Z.z. a podľa čl. III bod 4. stanov a.s..
4. Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 1K 178/01 zo dňa 8.7.2003 vyhlásil na majetok dlžníka Žrebčín Motešice, a.s., Motešice, IČO 36 297 526 konkurz.
Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Radovan Groman, Nám. Martina Benku 2, 811 07 Bratislava 1.
5. Uznesením Najvyššieho súdu SR č.k. 3 Obo 213/03-109 zo dňa 27.10.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.1.2004, bolo zrušené uznesenie č.k. 1K 178/01-54 zo dňa 8.7.2003, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok Žrebčín Motešice, a.s. a ustanovený správca konkurznej podstaty JUDr. Radovan Groman.
6. Uznesením č.k.28/K8/2009-242 zo dňa 02.09.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.09.2009 Okresný súd Trenčín zbavil JUDr. Róberta Faturu funkcie správcu konkurznej podstaty a ustanovil nového správcu konkurznej podstaty Slovenskú správcovskú a reštrukturalizačnú, k.s..
História zmien a podania