Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
95 939 999€ 91 466 540€ 68 804 065€ 74 297 763€ 87 218 263€ 100 050 024€ 102 941 826€ 101 008 298€ 101 898 356€ 105 118 017€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
94 355 862 € 93 506 464 € 70 627 679 € 75 351 350 € 87 996 985 € 98 267 966 € 103 561 509 € 101 560 182 € 102 128 942 € 106 823 068 € 101 137 380 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
637 729€ 552 744€ 440 924€ 2 226 955€ 3 107 678€ 3 667 429€ 3 942 784€ 3 918 771€ 4 924 524€ 4 788 461€ 4 706 145€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
81 899 927€ 74 652 017€ 53 703 032€ 59 821 544€ 69 376 070€ 79 518 612€ 78 777 317€ 75 986 513€ 78 729 901€ 86 980 196€ 82 623 401€
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 019 887€ 3 803 274€ 2 879 379€ 3 045 094€ 3 503 795€ 3 640 102€ 4 330 871€ 3 550 140€ 3 095 620€ 2 800 873€ 2 853 263€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-2 158 222€ 1 804 316€ 657 171€ -519 295€ 556 316€ -2 080 315€ 299 064€ 291 887€ 17 292€ 1 392 270€ -1 237 451€
07
V.
Aktivácia
131 096€ 96 280€ 15 702€ 46 646€ 68 084€ 69 624€ 15 866€ 39 041€ 18 947€ 20 711€ 43 138€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
9 385 527€ 12 470 615€ 11 791 420€ 9 808 938€ 11 253 099€ 13 241 815€ 16 029 483€ 17 568 272€ 15 180 446€ 10 652 003€ 11 894 444€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
439 918€ 127 218€ 1 140 051€ 921 468€ 131 943€ 210 699€ 166 124€ 205 558€ 162 212€ 188 554€ 254 440€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
93 000 358 € 89 725 440 € 69 147 017 € 74 092 813 € 87 003 740 € 94 350 971 € 101 050 324 € 99 922 928 € 98 616 648 € 101 704 744 € 96 827 014 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
876 980€ 660 564€ 609 928€ 2 089 124€ 2 717 369€ 3 158 417€ 3 382 053€ 3 203 259€ 4 071 320€ 3 804 054€ 4 016 221€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
55 303 927€ 53 337 631€ 36 671 159€ 37 845 997€ 47 264 321€ 50 215 907€ 54 114 465€ 53 203 347€ 54 257 099€ 60 589 101€ 55 808 808€
13
C.
Opravné položky k zásobám
48 149€ -49 023€ 4 218€ 52 751€ -183 732€ -45 755€ -56 290€ 31 482€ -225 626€ 18 476€ 17 047€
14
D.
Služby
5 486 568€ 3 514 160€ 1 733 907€ 3 599 096€ 3 370 039€ 4 890 977€ 4 918 210€ 4 705 358€ 4 672 104€ 5 248 216€ 3 780 853€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
20 732 652 € 18 453 865 € 17 043 284 € 19 724 657 € 20 562 808 € 21 298 067 € 20 913 407 € 19 391 886 € 18 944 151 € 19 875 892 € 19 985 698 €
16
E.1.
Mzdové náklady
14 461 816€ 12 823 626€ 11 569 592€ 13 813 820€ 14 207 811€ 15 088 574€ 14 870 402€ 13 804 693€ 13 452 200€ 14 311 556€ 13 882 104€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
5 104 062€ 4 495 762€ 4 038 023€ 4 897 027€ 5 032 283€ 5 394 097€ 5 237 348€ 4 763 981€ 4 726 030€ 4 870 539€ 4 712 007€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 166 774€ 1 134 477€ 1 435 669€ 1 013 810€ 1 322 714€ 815 396€ 805 657€ 823 212€ 765 921€ 693 797€ 1 391 587€
20
F.
Dane a poplatky
48 920€ 48 621€ 49 245€ 49 734€ 61 381€ 55 781€ 47 973€ 42 418€ 46 069€ 47 543€ 47 620€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
918 852€ 921 293€ 971 393€ 1 110 391€ 1 238 751€ 1 373 030€ 1 548 312€ 1 560 102€ 1 534 473€ 1 370 672€ 1 252 711€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
918 852€ 921 293€ 971 393€ 1 110 391€ 1 238 751€ 1 373 030€ 1 548 312€ 1 560 102€ 1 475 742€ 1 370 672€ 1 252 711€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
58 731€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 402 647€ 12 527 002€ 11 841 582€ 9 350 727€ 11 777 325€ 13 204 355€ 15 934 507€ 17 524 046€ 15 079 672€ 10 548 588€ 11 727 968€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-28 399€ 28 399€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
181 663€ 311 327€ 250 700€ 241 937€ 195 478€ 200 192€ 247 687€ 261 030€ 237 386€ 202 202€ 190 088€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 355 504 € 3 781 024 € 1 480 662 € 1 258 537 € 993 245 € 3 916 995 € 2 511 185 € 1 637 254 € 3 512 294 € 5 118 324 € 4 310 366 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
22 814 793 € 23 445 299 € 18 676 996 € 21 033 976 € 23 443 946 € 26 595 906 € 25 007 464 € 22 642 906 € 24 011 387 € 26 322 664 € 25 365 567 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
11 505 € 9 211 € 5 634 € 12 982 € 4 046 € 5 804 € 16 471 € 3 962 € 4 016 € 3 868 € 5 425 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 872 € 2 104 € 1 502 € 1 998 € 2 465 € 4 877 € 5 107 € 3 908 € 3 455 € 3 770 € 3 589 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 872€ 2 104€ 1 502€ 1 998€ 2 465€ 4 877€ 5 107€ 3 908€ 3 455€ 3 770€ 3 589€
42
XII.
Kurzové zisky
9 633€ 7 107€ 4 132€ 10 984€ 1 581€ 927€ 11 364€ 54€ 561€ 98€ 1 836€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
18 588 € 26 012 € 22 926 € 34 829 € 37 822 € 44 666 € 57 064 € 45 378 € 40 184 € 38 766 € 40 733 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
802€ 10 134€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
24 € 52 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
24€ 52€
52
O.
Kurzové straty
4 016€ 8 126€ 6 055€ 13 784€ 13 608€ 19 834€ 20 248€ 22 162€ 16 081€ 14 292€ 17 718€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
14 572€ 17 886€ 16 871€ 20 219€ 24 214€ 24 832€ 26 682€ 23 216€ 24 103€ 24 474€ 22 963€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-7 083 € -16 801 € -17 292 € -21 847 € -33 776 € -38 862 € -40 593 € -41 416 € -36 168 € -34 898 € -35 308 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 348 421 € 3 764 223 € 1 463 370 € 1 236 690 € 959 469 € 3 878 133 € 2 470 592 € 1 595 838 € 3 476 126 € 5 083 426 € 4 275 058 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
335 007 € 865 385 € 354 499 € 308 931 € 257 371 € 857 871 € 557 597 € 385 749 € 805 521 € 1 311 214 € 1 208 467 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
388 246€ 921 404€ 386 925€ 358 077€ 271 120€ 851 858€ 567 928€ 399 719€ 736 109€ 1 314 579€ 1 229 069€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-53 239€ -56 019€ -32 426€ -49 146€ -13 749€ 6 013€ -10 331€ -13 970€ 69 412€ -3 365€ -20 602€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 013 414 € 2 898 838 € 1 108 871 € 927 759 € 702 098 € 3 020 262 € 1 912 995 € 1 210 089 € 2 670 605 € 3 772 212 € 3 066 591 €