Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FIRO-tour, s.r.o. v konkurze

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.03.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
677€ 673 521€ 14 117 032€ 16 556 055€ 14 705 784€ 11 353 047€ 14 558 770€ 16 122 769€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
38 641 € 833 216 € 14 116 199 € 16 555 043 € 14 702 500 € 11 352 345 € 14 557 723 € 16 098 031 € 13 684 643 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
527€ 471 526€ 13 729 265€ 16 390 949€ 14 595 351€ 11 252 185€ 14 373 689€ 15 961 988€ 13 578 270€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
38 077€ 160 167€ 1 000€ 10 000€ 5 056€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
37€ 201 523€ 386 934€ 163 094€ 107 149€ 100 160€ 174 034€ 136 043€ 101 317€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
120 645 € 3 187 239 € 14 057 526 € 16 496 108 € 14 592 267 € 11 274 646 € 14 490 158 € 16 012 540 € 13 616 557 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
162€ 100 619€ 45 896€ 63 045€ 39 555€ 58 268€ 70 553€ 79 227€ 66 433€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
15 917€ 850 351€ 12 892 363€ 15 537 227€ 13 691 171€ 10 590 852€ 13 652 911€ 15 306 300€ 12 524 199€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
63 846 € 386 718 € 576 747 € 485 972 € 453 668 € 392 572 € 398 338 € 389 328 € 470 089 €
16
E.1.
Mzdové náklady
47 117€ 287 889€ 417 524€ 347 527€ 323 695€ 280 397€ 284 241€ 277 169€ 336 617€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
16 584€ 95 806€ 142 686€ 121 700€ 113 926€ 97 420€ 99 149€ 97 785€ 118 380€
19
E.4.
Sociálne náklady
145€ 3 023€ 16 537€ 16 745€ 16 047€ 14 755€ 14 948€ 14 374€ 15 092€
20
F.
Dane a poplatky
1 539€ 1 452€ 1 397€ 1 147€ 1 232€ 1 129€ 1 868€ 1 795€ 967€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
757€ 87 643€ 53 013€ 51 990€ 54 513€ 45 170€ 100 621€ 93 823€ 96 336€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
757€ 87 643€ 53 013€ 51 990€ 54 513€ 45 170€ 100 621€ 93 823€ 96 336€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
37 747€ 85 954€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
519 867€ 40 000€ 40 000€ 11 300€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
677€ 1 154 635€ 488 110€ 316 727€ 312 128€ 186 655€ 265 867€ 142 067€ 447 233€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-82 004 € -2 354 023 € 58 673 € 58 935 € 110 233 € 77 699 € 67 565 € 85 491 € 68 086 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-15 552 € -479 444 € 791 006 € 790 677 € 864 625 € 603 065 € 650 225 € 576 461 € 987 638 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
113 € 472 € 833 € 1 013 € 3 284 € 702 € 1 047 € 24 738 € 41 002 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
7 € 7 € 57 € 42 € 78 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
7€ 7€ 57€ 42€ 78€
42
XII.
Kurzové zisky
113€ 472€ 833€ 957€ 2 593€ 172€ 332€ 23 923€ 40 319€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
56€ 684€ 523€ 658€ 773€ 605€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
33 771 € 31 140 € 37 247 € 33 895 € 27 399 € 27 549 € 22 200 € 76 881 € 35 247 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
14 429 € 21 730 € 13 407 € 8 427 € 4 700 € 4 483 € 2 840 € 2 602 € 168 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
14 429€ 21 730€ 13 407€ 8 427€ 4 700€ 4 483€ 2 840€ 2 602€ 168€
52
O.
Kurzové straty
28€ 316€ 4 772€ 2 796€ 7 490€ 10 280€ 7 106€ 60 550€ 23 072€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
19 314€ 9 094€ 19 068€ 22 672€ 15 209€ 12 786€ 12 254€ 13 729€ 12 007€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-33 658 € -30 668 € -36 414 € -32 882 € -24 115 € -26 847 € -21 153 € -52 143 € 5 755 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-115 662 € -2 384 691 € 22 259 € 26 053 € 86 118 € 50 852 € 46 412 € 33 348 € 73 841 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 744 € -343 € 8 367 € 10 547 € 22 876 € 15 892 € 12 619 € 10 964 € 17 903 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
12 651€ 10 726€ 18 977€ 17 829€ 18 691€ 10 595€ 20 410€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
2 744€ -343€ -4 284€ -179€ 3 899€ -1 937€ -6 072€ 369€ -2 507€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-118 406 € -2 384 348 € 13 892 € 15 506 € 63 242 € 34 960 € 33 793 € 22 384 € 55 938 €