Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
12 163 235 € 11 388 784 € 10 016 528 € 11 445 637 € 8 874 033 € 4 008 869 € 6 921 226 € 7 120 507 € 3 315 217 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10 047 658 € 9 176 235 € 8 113 134 € 10 494 526 € 8 050 588 € 4 100 413 € 6 739 146 € 6 156 665 € 2 928 048 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
2 115 577 € 2 212 549 € 1 903 394 € 951 111 € 823 445 € -91 544 € 182 080 € 963 842 € 387 169 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
188 035 652 € 192 882 431 € 206 352 665 € 167 102 934 € 155 964 595 € 136 258 303 € 119 607 836 € 105 089 091 € 100 904 558 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
186 703 489 € 194 892 474 € 205 109 065 € 167 235 796 € 153 458 900 € 135 292 558 € 118 819 317 € 104 275 847 € 99 815 332 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 332 163 € -2 010 043 € 1 243 600 € -132 862 € 2 505 695 € 965 745 € 788 519 € 813 244 € 1 089 226 €
07
II.3
Aktivácia
0 € 0 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
154 865 059 € 152 494 272 € 155 321 632 € 130 041 394 € 118 083 478 € 103 088 705 € 96 945 436 € 86 855 085 € 80 742 922 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
114 141 837 € 115 639 376 € 124 553 818 € 98 922 534 € 89 818 551 € 79 757 223 € 77 334 832 € 68 814 498 € 62 710 841 €
10
B.2
Služby
39 391 540 € 35 806 272 € 30 845 104 € 31 096 199 € 27 880 009 € 23 331 482 € 19 610 604 € 18 040 587 € 18 032 081 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
35 286 170 € 42 600 708 € 52 934 427 € 38 012 651 € 38 704 562 € 33 078 054 € 22 844 480 € 19 197 848 € 20 548 805 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
27 241 926 € 24 818 693 € 24 531 534 € 20 787 101 € 20 277 732 € 18 755 363 € 16 153 555 € 15 078 367 € 14 754 587 €
13
C.1
Mzdové náklady
19 583 235 € 18 007 495 € 17 900 155 € 15 149 635 € 14 753 689 € 13 607 373 € 11 760 580 € 10 950 248 € 10 848 689 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0 € 0 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
7 012 103 € 6 246 989 € 6 082 191 € 5 170 581 € 5 035 724 € 4 690 855 € 4 013 733 € 3 744 854 € 3 588 525 €
16
C.4
Sociálne náklady
646 588 € 564 209 € 549 188 € 466 885 € 488 319 € 457 135 € 379 242 € 383 265 € 317 373 €
17
D
Dane a poplatky
21 980 € 21 977 € 22 763 € 17 738 € 17 964 € 18 664 € 17 916 € 15 508 € 15 967 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 867 593 € 7 668 954 € 7 341 720 € 6 763 151 € 6 021 838 € 5 885 453 € 5 433 700 € 5 561 332 € 5 291 807 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 955 258 € 3 395 385 € 4 330 076 € 3 829 933 € 2 241 008 € 334 490 € 225 762 € 379 207 € 365 635 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 671 860 € 3 343 303 € 4 174 614 € 3 702 012 € 2 135 947 € 387 441 € 201 512 € 265 976 € 418 488 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0 € 0 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
598 647 € 335 695 € 628 289 € 703 713 € 1 412 002 € 624 030 € 824 425 € 917 552 € 352 440 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
405 843 € 309 749 € 560 166 € -234 211 € 1 688 462 € 469 466 € 423 808 € 9 863 € 479 540 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0 €
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0 €
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
630 873 € 10 169 112 € 21 261 995 € 11 510 506 € 12 215 629 € 8 520 187 € 1 664 176 € -436 439 € 306 491 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0 € 0 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0 € 0 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 € 0 €
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0 € 0 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0 € 0 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0 € 0 €
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0 € 0 €
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
573 688 € 411 341 € 157 247 € 736 832 € 394 012 € 24 205 € 606 980 € 667 404 € 1 150 664 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
294 741 € 1 020 440 € 248 374 € 92 726 € 107 432 € 752 035 € 203 338 € 590 571 € 423 693 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0 € 0 €
38
X.
Výnosové úroky
747 € 1 017 € 841 € 1 118 € 636 € 394 € 3 990 € 30 152 € 11 233 €
39
N
Nákladové úroky
14 272 € 4 489 € 3 870 € 12 338 € 15 319 € 13 011 € 39 120 € 37 352 € 0 €
40
XI.
Kurzové zisky
743 333 € 1 155 379 € 992 603 € 1 431 790 € 587 455 € 657 400 € 749 072 € 539 479 € 687 314 €
41
O
Kurzové straty
1 089 367 € 1 076 442 € 1 470 532 € 1 705 411 € 726 119 € 745 389 € 874 867 € 825 556 € 833 092 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0 € 0 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
17 331 € 16 408 € 16 367 € 14 696 € 13 541 € 14 476 € 14 677 € 13 628 € 13 639 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0 €
45
R
Prevod finančných nákladov
0 €
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-97 943 € -550 042 € -588 452 € 344 569 € 119 692 € -842 912 € 228 040 € -230 072 € 578 787 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
532 930 € 9 619 070 € 20 673 543 € 11 855 075 € 12 335 321 € 7 677 275 € 1 892 216 € -666 511 € 885 278 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-1 844 324 € 2 043 489 € 6 689 150 € 2 625 510 € 2 734 733 € 1 847 716 € 171 509 € -39 969 € 227 853 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
-1 701 582 € 2 115 321 € 6 325 164 € 2 963 082 € 3 373 757 € 2 120 566 € 453 198 € 94 459 € 469 300 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-142 742 € -71 832 € 363 986 € -337 572 € -639 024 € -272 850 € -281 689 € -134 428 € -241 447 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 377 254 € 7 575 581 € 13 984 393 € 9 229 565 € 9 600 588 € 5 829 559 € 1 720 707 € -626 542 € 657 425 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0 €
53
T
Mimoriadne náklady
0 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0 €
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
532 930 € 9 619 070 € 20 673 543 € 11 855 075 € 12 335 321 € 7 677 275 € 1 892 216 € -666 511 € 885 278 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 € 0 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 377 254 € 7 575 581 € 13 984 393 € 9 229 565 € 9 600 588 € 5 829 559 € 1 720 707 € -626 542 € 657 425 €