Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COBA Automotive, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.07.2022
30.06.2023
01.07.2021
30.06.2022
01.07.2020
30.06.2021
01.07.2019
30.06.2020
01.07.2018
30.06.2019
01.07.2017
30.06.2018
01.07.2016
30.06.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.07.2014
30.06.2015
01.07.2013
30.06.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
10 050 210 € 8 812 769 € 9 973 227 € 9 491 871 € 11 796 336 € 13 358 709 € 13 465 522 € 12 440 223 € 13 371 774 € 10 957 800 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 651 453 € 1 969 140 € 2 362 050 € 2 753 299 € 3 204 064 € 3 722 350 € 3 808 091 € 3 565 423 € 4 920 601 € 4 538 974 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
24 325 € 43 222 € 69 255 € 98 493 € 99 347 € 85 077 € 62 582 € 56 830 € 48 974 € 41 041 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
24 325€ 42 805€ 68 338€ 80 576€ 88 280€ 40 927€ 45 716€ 51 871€ 47 874€ 29 322€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
11 719€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
417€ 917€ 1 417€ 1 917€ 2 102€ 4 959€ 1 100€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
16 500€ 4 500€ 44 150€ 14 764€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
4 650€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 627 128 € 1 925 918 € 2 292 795 € 2 654 806 € 3 104 717 € 3 637 273 € 3 745 509 € 3 508 593 € 4 871 627 € 4 497 933 €
012
A.II.1
Pozemky
17 150€ 17 150€ 19 016€ 18 415€ 18 415€ 116 411€ 491 957€
013
A.II.2
Stavby
138 051€ 144 001€ 149 266€ 9 902€ 1 724 536€ 1 287 883€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 406 769€ 1 657 242€ 2 060 695€ 2 404 635€ 2 806 977€ 3 216 066€ 3 556 951€ 2 813 071€ 2 367 044€ 1 868 470€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
14 265€ 144 628€ 153 244€ 149 406€ 15 390€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
50 893€ 107 525€ 63 818€ 63 982€ 126 081€ 229 760€ 156 794€ 673 312€ 663 636€ 769 189€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
13 244€ 42 041€ 16 374€ 22 210€ 80 434€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
8 336 214 € 6 764 920 € 7 533 181 € 6 671 987 € 8 520 650 € 9 560 906 € 9 598 379 € 8 817 918 € 8 413 220 € 6 388 921 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 201 755 € 2 004 870 € 1 960 955 € 1 408 472 € 1 441 607 € 1 674 936 € 2 387 461 € 1 889 682 € 1 641 284 € 1 373 063 €
035
B.I.1
Materiál
945 126€ 835 366€ 956 757€ 605 495€ 654 477€ 738 856€ 1 171 100€ 799 213€ 747 979€ 565 939€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
47 508€ 51 791€ 61 228€ 35 471€ 41 172€ 3 704€ 1 878€ 1 048€ 1 132€ 1 679€
037
B.I.3
Výrobky
695 711€ 727 446€ 538 405€ 494 139€ 570 593€ 553 373€ 811 579€ 847 712€ 692 443€ 564 742€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
434 323€ 390 267€ 404 565€ 273 367€ 175 365€ 379 003€ 402 904€ 241 709€ 199 730€ 240 703€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
79 087€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
313 707 € 291 151 € 287 570 € 338 620 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
313 707€ 291 151€ 287 570€ 338 620€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
5 269 053 € 4 178 961 € 3 800 470 € 2 357 061 € 5 764 238 € 5 820 228 € 5 865 813 € 4 857 848 € 5 154 543 € 4 262 326 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
4 795 871 € 3 505 203 € 3 441 422 € 1 723 768 € 5 296 638 € 5 521 383 € 5 327 635 € 4 332 025 € 4 952 920 € 4 097 226 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
227 735€ 244 036€ 208 614€ 114 382€ 482 495€ 880 502€ 1 040 158€ 226 805€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 568 136€ 3 261 167€ 3 232 808€ 1 609 386€ 4 814 143€ 4 640 881€ 4 287 477€ 4 105 220€ 4 952 920€ 4 097 226€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
440 460€ 647 739€ 354 713€ 627 156€ 465 311€ 274 431€ 531 771€ 520 351€ 201 114€ 158 978€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
32 722€ 26 019€ 4 335€ 6 137€ 2 289€ 24 414€ 6 407€ 5 472€ 509€ 6 122€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
551 699 € 289 938 € 1 484 186 € 2 567 834 € 1 314 805 € 2 065 742 € 1 345 105 € 2 070 388 € 1 617 393 € 753 532 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 449€ 2 259€ 3 044€ 1 188€ 2 428€ 3 384€ 3 870€ 1 954€ 1 332€ 986€
073
B.V.2.
Účty v bankách
550 250€ 287 679€ 1 481 142€ 2 566 646€ 1 312 377€ 2 062 358€ 1 341 235€ 2 068 434€ 1 616 061€ 752 546€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
62 543 € 78 709 € 77 996 € 66 585 € 71 622 € 75 453 € 59 052 € 56 882 € 37 953 € 29 905 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 803€ 8 826€ 2 043€ 3 885€ 5 459€ 8 761€ 1 970€ 4 197€ 3 624€ 4 435€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
59 740€ 69 834€ 75 867€ 52 980€ 46 978€ 66 692€ 49 182€ 31 772€ 34 329€ 25 285€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
49€ 86€ 9 720€ 19 185€ 7 900€ 20 913€ 185€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
10 050 210 € 8 812 769 € 9 973 227 € 9 491 871 € 11 796 336 € 13 358 709 € 13 465 522 € 12 440 223 € 13 371 774 € 10 957 800 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
6 501 781 € 5 246 043 € 6 514 201 € 6 853 374 € 8 104 447 € 9 849 034 € 9 468 970 € 8 759 548 € 9 998 790 € 8 266 763 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
324 073 € 324 073 € 324 072 € 324 072 € 324 072 € 324 072 € 324 072 € 324 072 € 324 072 € 324 072 €
082
A.I.1
Základné imanie
324 073€ 324 073€ 324 072€ 324 072€ 324 072€ 324 072€ 324 072€ 324 072€ 324 072€ 324 072€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
52 661 € 52 661 € 52 661 € 52 661 € 52 661 € 52 661 € 52 661 € 52 661 € 52 661 € 52 661 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
52 661€ 52 661€ 52 661€ 52 661€ 52 661€ 52 661€ 52 661€ 52 661€ 52 661€ 52 661€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
4 869 309 € 5 137 468 € 3 976 641 € 5 631 011 € 6 222 301 € 6 592 238 € 5 782 814 € 5 365 058 € 7 090 030 € 5 271 347 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 869 309€ 5 137 468€ 3 976 641€ 5 648 663€ 6 239 953€ 6 609 890€ 5 800 466€ 5 382 710€ 7 107 682€ 5 288 999€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-17 652€ -17 652€ -17 652€ -17 652€ -17 652€ -17 652€ -17 652€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 255 738 € -268 159 € 2 160 827 € 845 630 € 1 505 413 € 2 880 063 € 3 309 423 € 3 017 757 € 2 532 027 € 2 618 683 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 539 873 € 3 566 208 € 3 452 749 € 2 620 698 € 3 643 066 € 3 424 566 € 3 421 313 € 3 364 285 € 3 172 190 € 2 522 890 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
29 656 € 26 171 € 23 764 € 10 163 € 8 107 € 6 810 € 12 213 € 23 493 € 26 266 € 16 250 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
29 656€ 26 171€ 23 764€ 10 163€ 8 107€ 6 810€ 12 213€ 23 493€ 26 266€ 16 250€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
179 934 € 175 762 € 177 076 € 199 851 € 205 178 € 207 839 € 177 716 € 105 555 € 13 800 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
179 934€ 175 762€ 177 076€ 199 851€ 205 178€ 207 839€ 177 716€ 105 555€ 13 800€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
3 231€ 39 471€ 75 711€ 111 951€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 219 377 € 2 360 558 € 2 007 721 € 970 119 € 1 724 480 € 1 894 895 € 2 783 678 € 2 713 010 € 2 783 782 € 2 122 036 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 276 112 € 1 131 004 € 1 185 480 € 532 757 € 1 278 407 € 1 322 169 € 1 973 328 € 1 813 906 € 1 901 932 € 1 177 031 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
795 262€ 671 742€ 469 245€ 260 695€ 430 021€ 899 553€ 1 231 536€ 977 972€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
480 850€ 459 262€ 716 235€ 272 062€ 848 386€ 422 616€ 741 792€ 835 934€ 1 901 932€ 1 177 031€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
250 000€ 750 000€ 1 676€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
275 134€ 248 101€ 242 326€ 241 982€ 231 294€ 310 283€ 263 393€ 246 469€ 336 127€ 284 875€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
188 744€ 178 960€ 172 595€ 155 490€ 171 048€ 207 214€ 181 920€ 171 438€ 235 931€ 199 054€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
215 711€ 48 524€ 395 422€ 39 758€ 40 012€ 53 315€ 208 782€ 286 070€ 67 590€ 456 900€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
49 109€ 88 246€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
13 676€ 3 969€ 11 898€ 132€ 3 719€ 1 914€ 107 146€ 106 881€ 242 202€ 2 500€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 110 906 € 1 003 717 € 1 244 188 € 1 440 565 € 1 705 301 € 1 311 791 € 408 235 € 446 516 € 236 391 € 236 413 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
184 483€ 149 207€ 215 645€ 202 294€ 162 229€ 160 007€ 154 466€ 165 954€ 168 871€ 148 533€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
926 423€ 854 510€ 1 028 543€ 1 238 271€ 1 543 072€ 1 151 784€ 253 769€ 280 562€ 67 520€ 87 880€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 231€ 36 240€ 36 240€ 36 240€ 36 240€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
8 556 € 518 € 6 277 € 17 799 € 48 823 € 85 109 € 575 239 € 316 390 € 200 794 € 168 147 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
8 556€ 518€ 110€ 575 239€ 316 390€ 200 794€ 168 147€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
6 167€ 17 799€ 48 823€ 85 109€