Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COBA Automotive, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.07.2022
30.06.2023
01.07.2021
30.06.2022
01.07.2020
30.06.2021
01.07.2019
30.06.2020
01.07.2018
30.06.2019
01.07.2017
30.06.2018
01.07.2016
30.06.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.07.2014
30.06.2015
01.07.2013
30.06.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
24 298 133€ 18 448 938€ 21 634 341€ 18 799 612€ 24 217 576€ 27 385 355€ 26 710 202€ 24 147 196€ 21 485 944€ 19 415 910€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
24 532 561 € 19 266 210 € 22 418 897 € 20 165 494 € 24 867 311 € 28 670 317 € 26 963 753 € 27 231 254 € 22 346 173 € 19 686 052 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
6 108 479€ 4 015 581€ 3 998 459€ 2 896 400€ 4 386 109€ 4 528 771€ 3 521 240€ 3 064 055€ 3 139 448€ 2 473 330€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
17 937 188€ 14 133 573€ 17 454 175€ 15 660 880€ 19 496 667€ 22 473 391€ 22 798 554€ 20 679 003€ 18 047 396€ 16 716 041€
05
III.
Tržby z predaja služieb
252 466€ 299 783€ 181 707€ 242 332€ 334 800€ 383 193€ 390 408€ 404 138€ 299 100€ 226 539€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-20 001€ 188 060€ 75 540€ -64 899€ 50 025€ -34 907€ -113 022€ 148 884€ 110 239€ 190 679€
07
V.
Aktivácia
143 927€ 182 931€ 238 525€ 217 116€ 206 970€ 243 493€ 104 425€ 208 063€ 124 439€ 20 411€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
30 949€ 103 178€ 133 628€ 319 404€ 333 521€ 928 508€ 191 199€ 2 690 604€ 571 362€ 23 153€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
79 553€ 343 104€ 336 863€ 894 261€ 59 219€ 147 868€ 70 949€ 36 507€ 54 189€ 35 899€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
22 939 253 € 19 503 057 € 19 628 332 € 19 028 926 € 22 782 128 € 24 838 819 € 22 375 904 € 23 100 558 € 19 074 809 € 16 215 304 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 491 621€ 3 611 680€ 3 627 913€ 2 595 784€ 3 755 789€ 3 982 201€ 3 020 491€ 2 682 271€ 2 708 760€ 2 038 076€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
7 973 695€ 6 748 790€ 6 799 212€ 6 128 821€ 8 147 625€ 9 281 537€ 8 967 041€ 8 450 043€ 7 758 329€ 7 439 746€
13
C.
Opravné položky k zásobám
12 136€ 62 356€ -28 733€ 18 563€ -690€ -10 489€ 30 858€ 4 514€ -6 440€
14
D.
Služby
2 658 902€ 2 520 694€ 2 512 898€ 3 174 149€ 2 934 394€ 2 999 751€ 3 011 823€ 3 002 296€ 2 564 170€ 2 189 239€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
5 921 327 € 5 462 079 € 5 540 446 € 5 745 136 € 6 102 874 € 6 508 208 € 5 967 287 € 5 463 353 € 4 589 508 € 3 857 055 €
16
E.1.
Mzdové náklady
4 012 312€ 3 711 817€ 3 844 293€ 3 929 319€ 4 207 210€ 4 469 545€ 4 094 532€ 3 778 075€ 3 248 927€ 2 731 394€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 571 665€ 1 456 573€ 1 467 707€ 1 506 463€ 1 632 268€ 1 681 375€ 1 536 050€ 1 383 355€ 1 150 468€ 988 664€
19
E.4.
Sociálne náklady
337 350€ 293 689€ 228 446€ 309 354€ 263 396€ 357 288€ 336 705€ 301 923€ 190 113€ 136 997€
20
F.
Dane a poplatky
10 121€ 11 600€ 11 335€ 12 320€ 12 169€ 14 963€ 19 938€ 15 357€ 13 320€ 13 704€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
699 123€ 834 166€ 940 163€ 1 001 831€ 1 055 647€ 1 064 104€ 1 001 500€ 827 068€ 659 541€ 602 327€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
699 123€ 857 066€ 917 263€ 1 001 831€ 1 055 647€ 1 064 104€ 1 012 500€ 816 068€ 820 741€ 602 327€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-22 900€ 22 900€ -11 000€ 11 000€ -161 200€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 453€ 53 742€ 88 609€ 248 632€ 620 151€ 789 739€ 174 039€ 2 445 307€ 621 292€ 1 533€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
3 414€ -2 533€ -12 810€ -33 754€ -7 251€ 48 308€ -16 135€ 11 327€ 10 234€ 4 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
163 461€ 200 483€ 149 299€ 137 444€ 161 420€ 160 497€ 199 062€ 199 022€ 156 095€ 69 624€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 593 308 € -236 847 € 2 790 565 € 1 136 568 € 2 085 183 € 3 831 498 € 4 587 849 € 4 130 696 € 3 271 364 € 3 470 748 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
8 285 705 € 5 876 408 € 9 037 116 € 7 034 512 € 9 637 453 € 11 340 941 € 11 671 392 € 10 365 019 € 8 695 803 € 7 959 939 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
10 833 € 12 516 € 9 427 € 23 132 € 13 756 € 12 507 € 74 714 € 70 086 € 66 313 € 7 706 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 147 € 271 € 87 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 147€ 271€ 87€
42
XII.
Kurzové zisky
10 833€ 12 516€ 9 427€ 23 038€ 13 721€ 16 108€ 39 102€ 60 420€ 10 712€ 7 391€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
-3 659€ 35 478€ 8 031€ 55 267€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
94€ 35€ 58€ 134€ 488€ 63€ 228€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
57 204 € 47 409 € 53 576 € 68 918 € 53 188 € 43 067 € 192 261 € 196 236 € 66 925 € 48 224 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 087 € 184 € 19 € 1 607 € 4 029 € 6 515 € 8 965 € 12 110 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 087€ 184€ 19€ 1 607€ 4 029€ 6 515€ 8 965€ 12 110€
52
O.
Kurzové straty
24 500€ 12 898€ 21 515€ 34 317€ 21 585€ 13 503€ 25 774€ 25 910€ 32 668€ 29 248€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
-4 478€ 129 659€ 133 752€ 234€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
31 617€ 34 327€ 32 061€ 34 601€ 31 584€ 32 435€ 32 799€ 30 059€ 25 058€ 6 866€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-46 371 € -34 893 € -44 149 € -45 786 € -39 432 € -30 560 € -117 547 € -126 150 € -612 € -40 518 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 546 937 € -271 740 € 2 746 416 € 1 090 782 € 2 045 751 € 3 800 938 € 4 470 302 € 4 004 546 € 3 270 752 € 3 430 230 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
291 199 € -3 581 € 585 589 € 245 152 € 540 338 € 920 875 € 1 160 879 € 986 789 € 738 725 € 811 547 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
313 755€ 534 540€ 180 475€ 540 338€ 920 875€ 1 160 879€ 986 789€ 738 725€ 811 547€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-22 556€ -3 581€ 51 049€ 64 677€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 255 738 € -268 159 € 2 160 827 € 845 630 € 1 505 413 € 2 880 063 € 3 309 423 € 3 017 757 € 2 532 027 € 2 618 683 €