Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 10K/3/2020
  • Spisová značka 10K/3/2020
  • Prvý a posledný záznam 23.10.2020 - 24.3.2021

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
24.3.2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Jana Košová Žilina Žilinský
4.3.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
4.3.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
20.1.2021
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Žilina Žilinský
17.12.2020
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Žilina Žilinský
23.11.2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Žilina Žilinský
23.11.2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Žilina Žilinský
23.11.2020
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Žilina Žilinský
18.11.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
9.11.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský