Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KONDELA s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
38 840 739€ 43 473 460€ 52 160 714€ 43 509 925€ 35 256 816€ 31 745 672€ 27 598 130€ 22 786 939€ 18 467 460€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
40 171 987 € 43 821 913 € 52 655 215 € 43 907 423 € 35 432 853 € 31 808 980 € 27 690 967 € 23 124 675 € 18 553 457 € 16 355 482 € 13 508 330 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
37 815 174€ 42 406 389€ 51 434 938€ 42 743 780€ 34 716 643€ 31 230 084€ 26 985 866€ 22 398 875€ 18 062 589€ 15 988 924€ 12 912 407€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 025 565€ 1 067 071€ 725 776€ 766 145€ 540 173€ 515 588€ 612 264€ 388 064€ 404 871€ 327 793€ 352 600€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 011 795€ 88 368€ 19 633€ 49 499€ 59 892€ 10 753€ 18 241€ 280 000€ 31 750€ 4 250€ 182 098€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
319 453€ 260 085€ 474 868€ 347 999€ 116 145€ 52 555€ 74 596€ 57 736€ 54 247€ 34 515€ 61 225€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
38 587 698 € 42 837 510 € 47 969 132 € 39 352 888 € 33 248 133 € 30 665 008 € 26 981 280 € 22 753 742 € 18 540 032 € 16 256 943 € 13 399 876 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
22 160 788€ 24 504 796€ 28 698 515€ 23 655 404€ 19 296 518€ 17 231 476€ 15 605 231€ 12 829 570€ 10 606 771€ 9 605 105€ 7 774 706€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
2 290 570€ 2 529 334€ 2 372 710€ 1 917 241€ 1 726 060€ 1 607 831€ 1 352 808€ 980 514€ 702 262€ 737 404€ 701 641€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-37 202€ -99 833€ 199 900€ 18 527€ 15 887€ 28 468€ 29 261€ 8 143€ 15 939€ -15 015€ 18 195€
14
D.
Služby
7 035 029€ 8 223 981€ 9 336 108€ 7 644 792€ 5 758 990€ 7 115 994€ 6 118 714€ 5 543 614€ 4 416 229€ 3 442 160€ 2 525 301€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 928 698 € 5 448 587 € 5 745 626 € 4 514 962 € 4 379 245 € 3 633 678 € 3 073 454 € 2 483 868 € 2 179 843 € 2 000 550 € 1 827 891 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 372 988€ 3 763 625€ 4 020 750€ 3 169 230€ 3 045 441€ 2 540 523€ 2 155 560€ 1 750 685€ 1 530 014€ 1 406 405€ 1 279 446€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 221 960€ 1 358 884€ 1 448 182€ 1 092 971€ 1 097 820€ 900 221€ 752 748€ 609 866€ 547 742€ 502 657€ 456 927€
19
E.4.
Sociálne náklady
333 750€ 326 078€ 276 694€ 252 761€ 235 984€ 192 934€ 165 146€ 123 317€ 102 087€ 91 488€ 91 518€
20
F.
Dane a poplatky
171 951€ 388 468€ 99 594€ 92 774€ 94 087€ 85 347€ 73 247€ 59 311€ 46 595€ 42 848€ 49 886€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 215 268€ 1 306 250€ 1 195 134€ 1 061 927€ 1 040 057€ 773 320€ 575 854€ 459 763€ 372 037€ 314 263€ 193 121€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 215 268€ 1 306 250€ 1 195 134€ 1 061 927€ 1 040 057€ 773 320€ 575 854€ 459 763€ 372 037€ 314 263€ 193 121€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
56 104€ 3 575€ 31 766€ 50 690€ 5 023€ 14 290€ 237 436€ 36 895€ 23 526€ 197 637€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
4 935€ 5 363€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
766 492€ 532 352€ 321 545€ 415 495€ 886 599€ 183 871€ 138 421€ 151 523€ 163 461€ 101 167€ 106 135€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 584 289 € 984 403 € 4 686 083 € 4 554 535 € 2 184 720 € 1 143 972 € 709 687 € 370 933 € 13 425 € 98 539 € 108 454 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
7 391 554 € 8 315 182 € 11 553 481 € 10 273 961 € 8 459 361 € 5 761 903 € 4 492 116 € 3 425 098 € 2 726 259 € 2 547 063 € 2 245 164 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
127 543 € 279 484 € 221 947 € 279 652 € 106 655 € 170 436 € 190 401 € 151 407 € 123 795 € 24 204 € 31 925 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
857 € 3 € 2 € 619 € 181 € 34 € 14 491 € 20 374 € 6 € 1 056 € 1 717 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
14 488€ 20 142€ 1 056€ 1 717€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
857€ 3€ 2€ 619€ 181€ 34€ 3€ 232€ 6€
42
XII.
Kurzové zisky
126 530€ 279 138€ 221 122€ 278 956€ 106 408€ 170 402€ 175 910€ 130 888€ 123 789€ 23 148€ 30 187€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
156€ 343€ 823€ 77€ 66€ 145€ 21€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
997 907 € 860 630 € 1 088 884 € 649 684 € 417 778 € 380 819 € 339 831 € 178 930 € 113 894 € 89 765 € 124 635 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
657 917 € 363 470 € 125 278 € 66 177 € 86 174 € 78 109 € 41 809 € 32 908 € 14 574 € 19 623 € 44 475 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
657 917€ 363 470€ 125 278€ 66 177€ 86 174€ 78 109€ 41 809€ 32 908€ 14 574€ 19 623€ 44 475€
52
O.
Kurzové straty
241 584€ 383 688€ 701 862€ 352 241€ 231 258€ 220 412€ 225 995€ 99 059€ 69 888€ 43 013€ 54 975€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
98 406€ 113 472€ 261 744€ 231 266€ 100 346€ 82 298€ 72 027€ 46 963€ 29 432€ 27 129€ 25 185€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-870 364 € -581 146 € -866 937 € -370 032 € -311 123 € -210 383 € -149 430 € -27 523 € 9 901 € -65 561 € -92 710 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
713 925 € 403 257 € 3 819 146 € 4 184 503 € 1 873 597 € 933 589 € 560 257 € 343 410 € 23 326 € 32 978 € 15 744 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
232 933 € 148 140 € 834 006 € 910 621 € 557 034 € 222 985 € 130 670 € 65 488 € 20 783 € 10 513 € 15 142 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
239 978€ 148 166€ 876 963€ 916 430€ 562 873€ 225 514€ 132 258€ 106 563€ 46 326€ 10 988€ 10 014€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-7 045€ -26€ -42 957€ -5 809€ -5 839€ -2 529€ -1 588€ -41 075€ -25 543€ -475€ 5 128€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
480 992 € 255 117 € 2 985 140 € 3 273 882 € 1 316 563 € 710 604 € 429 587 € 277 922 € 2 543 € 22 465 € 602 €