Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PROMA INVEST, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
468 439 € 360 266 € 366 235 € 707 867 € 1 250 788 € 508 980 € 813 817 € 1 324 733 € 378 956 € 321 631 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
453 200€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
459 725€ 314 842€ 354 985€ 706 884€ 1 249 374€ 497 780€ 802 817€ 866 770€ 378 772€ 321 289€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
933€ 11 200€ 11 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 781€ 45 424€ 11 250€ 983€ 1 414€ 4 763€ 184€ 342€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
437 018 € 347 885 € 356 818 € 657 989 € 1 046 304 € 470 155 € 671 925 € 1 250 369 € 365 286 € 306 312 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
432 258€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
26 176€ 18 382€ 13 198€ 13 330€ 26 242€ 17 375€ 20 999€ 17 197€ 16 524€ 15 562€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
159 597€ 120 455€ 143 533€ 423 500€ 812 852€ 241 429€ 452 443€ 637 986€ 210 981€ 162 968€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
241 130 € 196 664 € 184 445 € 204 224 € 187 702 € 184 328 € 174 490 € 137 707 € 117 659 € 108 877 €
16
E.1.
Mzdové náklady
170 086€ 140 961€ 131 456€ 146 354€ 134 236€ 132 023€ 125 620€ 98 618€ 84 389€ 78 005€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
58 763€ 48 330€ 45 604€ 50 937€ 46 895€ 46 244€ 43 021€ 34 574€ 29 371€ 27 413€
19
E.4.
Sociálne náklady
12 281€ 7 373€ 7 385€ 6 933€ 6 571€ 6 061€ 5 849€ 4 515€ 3 899€ 3 459€
20
F.
Dane a poplatky
1 699€ 1 514€ 2 562€ 1 947€ 2 319€ 1 136€ 2 476€ 2 710€ 1 970€ 2 566€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 546€ 8 027€ 10 164€ 12 103€ 14 983€ 15 018€ 19 378€ 19 284€ 15 077€ 14 494€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 546€ 8 027€ 10 164€ 12 103€ 14 983€ 15 018€ 19 378€ 19 284€ 15 077€ 14 494€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 081€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
540€ 540€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 870€ 2 843€ 2 916€ 2 885€ 2 206€ 1 788€ 2 139€ 2 687€ 2 535€ 1 845€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
31 421 € 12 381 € 9 417 € 49 878 € 204 484 € 38 825 € 141 892 € 74 364 € 13 670 € 15 319 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
273 952 € 176 005 € 198 254 € 270 054 € 410 280 € 238 976 € 329 375 € 232 529 € 151 267 € 142 759 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
329 € 108 € 2 € 7 € 150 756 € 85 007 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
90 749€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
60 000 € 85 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
60 000€ 85 000€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
277 € 108 € 2 € 7 € 4 € 7 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
277€ 108€ 2€ 7€ 4€ 7€
42
XII.
Kurzové zisky
52€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
785 € 301 € 309 € 276 € 387 € 308 € 199 € 405 € 91 753 € 2 928 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
90 749€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
117 € 70 € 12 € 170 € 672 € 1 369 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
117€ 70€ 12€ 170€ 672€ 1 369€
52
O.
Kurzové straty
452€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
333€ 301€ 309€ 276€ 270€ 238€ 187€ 235€ 332€ 1 559€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-456 € -193 € -309 € -276 € -387 € -308 € -197 € -398 € 59 003 € 82 079 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
30 965 € 12 188 € 9 108 € 49 602 € 204 097 € 38 517 € 141 695 € 73 966 € 72 673 € 97 398 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
7 663 € 3 332 € 830 € 12 779 € 43 819 € 8 113 € 33 369 € 18 896 € 3 152 € 537 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
7 663€ 3 332€ 830€ 12 779€ 43 819€ 8 113€ 33 369€ 18 896€ 3 152€ 537€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
23 302 € 8 856 € 8 278 € 36 823 € 160 278 € 30 404 € 108 326 € 55 070 € 69 521 € 96 861 €