Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
9 300 701€ 7 721 700€ 6 705 399€ 7 240 696€ 6 836 464€ 5 753 128€ 4 496 622€ 3 425 372€ 1 847 483€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
9 354 062 € 7 767 458 € 6 778 284 € 7 322 490 € 6 885 958 € 5 832 879 € 4 509 221 € 3 451 465 € 1 871 096 € 1 488 112 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
9 300 701€ 7 721 700€ 6 705 398€ 7 240 696€ 6 836 464€ 5 753 128€ 4 496 623€ 3 425 372€ 1 847 484€ 1 451 619€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
53 361€ 45 758€ 72 886€ 81 794€ 48 494€ 79 751€ 12 598€ 26 093€ 23 612€ 36 493€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
8 778 710 € 7 592 517 € 6 645 605 € 7 183 152 € 6 736 717 € 5 699 837 € 4 456 592 € 3 420 045 € 1 859 020 € 1 478 488 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
80 227€ 107 339€ 69 277€ 81 985€ 70 679€ 70 497€ 80 916€ 55 255€ 37 210€ 32 393€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
8 156 509€ 6 910 102€ 6 003 352€ 6 512 566€ 6 220 101€ 5 322 875€ 4 101 565€ 3 212 595€ 1 741 978€ 1 393 861€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
405 010 € 420 667 € 433 670 € 445 614 € 348 759 € 263 931 € 187 355 € 142 751 € 68 120 € 39 458 €
16
E.1.
Mzdové náklady
289 874€ 302 138€ 309 739€ 317 925€ 249 022€ 189 337€ 135 629€ 100 277€ 47 829€ 27 850€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
101 272€ 105 332€ 108 166€ 111 288€ 84 698€ 61 567€ 42 261€ 34 628€ 16 401€ 9 375€
19
E.4.
Sociálne náklady
13 864€ 13 197€ 15 765€ 16 401€ 15 039€ 13 027€ 9 465€ 7 846€ 3 890€ 2 233€
20
F.
Dane a poplatky
1 043€ 1 301€ 1 154€ 1 168€ 909€ 749€ 849€ 671€ 653€ 809€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22 259€ 34 589€ 30 999€ 27 488€ 13 403€ 125€ 152€ 3 124€ 3 127€ 3 128€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
22 259€ 34 589€ 30 999€ 27 488€ 13 403€ 125€ 152€ 3 124€ 3 127€ 3 128€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
56 321€ 53 885€ 58 343€ -11 643€ 19 016€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
57 341€ 64 634€ 48 810€ 125 974€ 63 850€ 41 660€ 85 755€ 5 649€ 7 932€ 8 839€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
575 352 € 174 941 € 132 679 € 139 338 € 149 241 € 133 042 € 52 629 € 31 420 € 12 076 € 9 624 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 063 965 € 704 259 € 632 769 € 646 145 € 545 684 € 359 756 € 314 142 € 157 522 € 68 296 € 25 365 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 660 € 1 € 56 € 1 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
1 660 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
1 660€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 3 € 1 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 3€ 1€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
53€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 730 € 4 022 € 4 086 € 3 770 € 3 071 € 2 865 € 2 772 € 1 986 € 1 679 € 2 021 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
44€ 149€ 78€ 27€ 6€ 11€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 686€ 3 873€ 4 008€ 3 743€ 3 065€ 2 854€ 2 772€ 1 986€ 1 679€ 2 021€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 070 € -4 022 € -4 086 € -3 770 € -3 071 € -2 865 € -2 771 € -1 930 € -1 678 € -2 019 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
573 282 € 170 919 € 128 593 € 135 568 € 146 170 € 130 177 € 49 858 € 29 490 € 10 398 € 7 605 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
120 640 € 35 294 € 27 135 € 29 144 € 30 914 € 27 368 € 10 552 € 6 401 € 2 168 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
120 640€ 35 294€ 27 135€ 29 144€ 30 914€ 27 368€ 10 552€ 6 401€ 2 168€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
452 642 € 135 625 € 101 458 € 106 424 € 115 256 € 102 809 € 39 306 € 23 089 € 8 230 € 7 605 €