Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
8 712€ 3 334€ 49 569€ 1 299€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 712€ 848€ 2 659€ 26 945€ 802€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € -848 € 675 € 22 624 € 497 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
12 398 886 € 12 621 410 € 13 969 435 € 13 765 575 € 13 044 010 € 11 023 332 € 10 948 035 € 10 403 636 € 8 808 067 € 6 096 212 € 4 683 493 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
12 407 256€ 12 535 477€ 13 798 085€ 13 489 634€ 13 054 870€ 11 017 093€ 10 996 653€ 10 219 862€ 8 701 697€ 5 997 392€ 4 720 479€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-21 433€ -130 904€ 113 050€ 275 941€ -10 860€ 3 118€ -97 547€ 183 774€ 45 712€ 98 820€ -80 173€
07
II.3
Aktivácia
13 063€ 216 837€ 58 300€ 3 121€ 48 929€ 60 658€ 43 187€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
9 691 565 € 10 086 903 € 11 149 211 € 11 391 930 € 10 753 449 € 8 897 228 € 8 907 023 € 8 455 058 € 6 929 314 € 4 331 046 € 3 205 253 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 453 852€ 8 831 296€ 9 255 734€ 9 098 073€ 8 632 812€ 7 363 106€ 8 003 957€ 7 791 044€ 6 093 528€ 3 842 246€ 2 424 934€
10
B.2
Služby
1 237 713€ 1 255 607€ 1 893 477€ 2 272 803€ 2 120 637€ 1 534 122€ 903 066€ 664 014€ 835 786€ 488 800€ 780 319€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 707 321 € 2 534 507 € 2 820 224 € 2 372 797 € 2 290 561 € 2 126 779 € 2 063 636 € 1 949 075 € 1 878 753 € 1 765 166 € 1 478 240 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 163 660 € 2 146 135 € 2 114 051 € 1 924 345 € 1 749 935 € 1 631 153 € 1 605 783 € 1 432 117 € 1 325 705 € 1 151 720 € 1 032 736 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 570 457€ 1 557 942€ 1 551 307€ 1 413 557€ 1 251 064€ 1 169 115€ 1 159 456€ 1 019 017€ 947 489€ 826 276€ 734 490€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
546 157€ 531 238€ 519 572€ 464 924€ 447 267€ 417 240€ 406 627€ 366 660€ 337 770€ 288 185€ 258 625€
16
C.4
Sociálne náklady
47 046€ 56 955€ 43 172€ 45 864€ 51 604€ 44 798€ 39 700€ 46 440€ 40 446€ 37 259€ 39 621€
17
D
Dane a poplatky
14 308€ 18 639€ 14 729€ 15 747€ 13 907€ 15 235€ 14 351€ 11 494€ 8 506€ 8 372€ 8 246€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
520 600€ 547 936€ 537 900€ 386 207€ 392 246€ 341 948€ 332 922€ 369 268€ 435 122€ 451 810€ 481 172€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
116 690€ 339 858€ 280 863€ 184 525€ 397 847€ 280 197€ 154 132€ 56 999€ 44 650€ 46 563€ 43 426€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
59 548€ 280 863€ 155 628€ 385 780€ 275 745€ 130 206€ 47 280€ 4 157€ 19 199€ 15 382€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
4 298€ 5 925€ 855€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 406€ 5 537€ 8 425€ 113 637€ 25 410€ 28 843€ 18 135€ 19 185€ 7 280€ 30 773€ 53 586€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
35 095€ 32 205€ 61 828€ 116 188€ 62 011€ 71 616€ 78 141€ 9 543€ 37 477€ 56 517€ 159 653€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
89 456 € 69 514 € 99 286 € 72 844 € 109 939 € 100 122 € 74 500 € 69 697 € 119 716 € 154 884 € -121 937 €
38
X.
Výnosové úroky
8€ 21€ 26€ 21€ 30€ 24€ 26€ 55€ 73€
39
N
Nákladové úroky
26 931€ 31 979€ 34 960€ 25 372€ 26 699€ 22 221€ 25 894€ 36 206€ 44 665€ 53 156€ 75 389€
41
O
Kurzové straty
48€ 489€ 6€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 995€ 5 412€ 2 871€ 3 624€ 9 236€ 1 563€ 3 041€ 3 125€ 2 978€ 3 569€ 893€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-30 926 € -37 391 € -37 823 € -28 975 € -35 957 € -23 763 € -29 394 € -39 307 € -47 617 € -56 676 € -76 209 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
58 530 € 32 123 € 61 463 € 43 869 € 73 982 € 76 359 € 45 106 € 30 390 € 72 099 € 98 208 € -198 146 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
15 979 € 9 934 € 13 908 € 19 249 € 18 876 € 21 975 € 6 € 13 159 € 15 777 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
16 034€ 9 779€ 12 210€ 19 249€ 18 876€ 21 975€ 6€ 13 159€ 15 777€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-55€ 155€ 1 698€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
42 551 € 22 189 € 47 555 € 24 620 € 55 106 € 54 384 € 45 100 € 17 231 € 56 322 € 98 208 € -198 146 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
7 767€ 4 985€ 1 715€ 1 947€
53
T
Mimoriadne náklady
251€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
7 767 € 4 985 € 1 715 € 1 696 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
7 767 € 4 985 € 1 715 € 1 696 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
58 530 € 32 123 € 61 463 € 43 869 € 73 982 € 76 359 € 52 873 € 35 375 € 73 814 € 99 904 € -198 146 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
42 551 € 22 189 € 47 555 € 24 620 € 55 106 € 54 384 € 52 867 € 22 216 € 58 037 € 99 904 € -198 146 €