Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
12 518 981€ 12 966 805€ 14 267 443€ 14 063 758€ 13 054 870€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
12 518 982 € 12 966 805 € 14 267 435 € 14 063 737 € 13 467 267 € 11 335 706 € 11 177 638 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
8 712€ 3 334€ 49 569€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
10 677 159€ 11 082 081€ 11 953 644€ 11 405 624€ 11 200 497€ 9 395 233€ 9 600 210€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 730 097€ 1 453 396€ 1 844 441€ 2 084 010€ 1 854 373€ 1 621 860€ 1 396 444€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-21 433€ -130 904€ 113 050€ 275 941€ -10 860€ 3 118€ -97 547€
07
V.
Aktivácia
13 063€ 216 837€ 58 300€ 3 121€ 48 929€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
116 690€ 339 858€ 280 863€ 184 525€ 397 847€ 280 197€ 154 132€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 406€ 5 537€ 8 425€ 113 637€ 25 410€ 28 843€ 25 901€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
12 429 526 € 12 897 291 € 14 168 149 € 13 990 893 € 13 357 328 € 11 235 584 € 11 095 371 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 712€ 848€ 2 659€ 26 945€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 453 852€ 8 831 296€ 9 255 734€ 9 098 073€ 8 632 812€ 7 363 106€ 8 003 957€
13
C.
Opravné položky k zásobám
21 054€
14
D.
Služby
1 237 713€ 1 255 607€ 1 893 477€ 2 272 803€ 2 120 637€ 1 534 122€ 903 066€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
2 163 660 € 2 146 135 € 2 114 051 € 1 924 345 € 1 749 935 € 1 631 153 € 1 605 783 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 570 457€ 1 557 942€ 1 551 307€ 1 413 557€ 1 251 064€ 1 169 115€ 1 159 456€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
546 157€ 531 238€ 519 572€ 464 924€ 447 267€ 417 240€ 406 627€
19
E.4.
Sociálne náklady
47 046€ 56 955€ 43 172€ 45 864€ 51 604€ 44 798€ 39 700€
20
F.
Dane a poplatky
14 308€ 18 639€ 14 729€ 15 747€ 13 907€ 15 235€ 14 351€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
520 600€ 547 936€ 537 900€ 386 207€ 392 246€ 341 948€ 332 922€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
520 600€ 547 936€ 537 900€ 386 207€ 392 246€ 341 948€ 332 922€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
59 548€ 280 863€ 155 628€ 385 780€ 275 745€ 130 206€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
4 298€ 5 925€ 855€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
35 095€ 32 205€ 61 828€ 116 188€ 62 011€ 71 616€ 78 141€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
89 456 € 69 514 € 99 286 € 72 844 € 109 939 € 100 122 € 82 267 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
2 707 321 € 2 534 507 € 2 820 224 € 2 372 797 € 2 290 561 € 2 126 779 € 2 063 637 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
8 € 21 € 26 € 21 € 30 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
8 € 21 € 26 € 21 € 30 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
8€ 21€ 26€ 21€ 30€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
30 926 € 37 391 € 37 831 € 28 996 € 35 983 € 23 784 € 29 424 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
26 931 € 31 979 € 34 960 € 25 372 € 26 699 € 22 221 € 25 894 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
26 931€ 31 979€ 34 960€ 25 372€ 26 699€ 22 221€ 25 894€
52
O.
Kurzové straty
48€ 489€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 995€ 5 412€ 2 871€ 3 624€ 9 236€ 1 563€ 3 041€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-30 926 € -37 391 € -37 823 € -28 975 € -35 957 € -23 763 € -29 394 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
58 530 € 32 123 € 61 463 € 43 869 € 73 982 € 76 359 € 52 873 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
15 979 € 9 934 € 13 908 € 19 249 € 18 876 € 21 975 € 6 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
16 034€ 9 779€ 12 210€ 19 249€ 18 876€ 21 975€ 6€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-55€ 155€ 1 698€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
42 551 € 22 189 € 47 555 € 24 620 € 55 106 € 54 384 € 52 867 €