Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
15 895 634€ 19 479 673€ 16 962 269€ 16 042 962€ 14 099 088€ 11 566 792€ 9 680 644€ 9 138 254€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
16 212 406 € 19 778 168 € 17 256 506 € 16 724 676 € 14 666 050 € 12 105 997 € 9 962 122 € 9 491 465 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
15 043 958€ 18 444 091€ 16 273 725€ 15 406 913€ 13 512 101€ 10 751 315€ 9 188 813€ 8 553 758€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
776 173€ 903 138€ 688 544€ 636 049€ 586 987€ 815 477€ 491 832€ 584 496€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
27 332€ 36 043€ 11 285€ 13 250€ 10 267€ 38 787€ 5 371€ 39 844€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
75 500€ 132 442€ 104 833€ 79 492€ 154 833€ 124 706€ 26 000€ 22 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
289 443€ 262 454€ 178 119€ 588 972€ 401 862€ 375 712€ 250 106€ 291 367€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
15 859 305 € 19 382 048 € 16 943 288 € 16 342 228 € 14 265 784 € 11 703 166 € 9 680 839 € 9 260 674 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
13 788 077€ 16 613 310€ 14 875 170€ 14 412 590€ 12 586 021€ 10 020 832€ 8 520 741€ 7 936 548€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
160 250€ 199 143€ 155 379€ 124 829€ 122 376€ 114 932€ 112 718€ 119 757€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
848 436€ 1 410 310€ 983 996€ 1 027 834€ 869 840€ 939 422€ 535 834€ 700 611€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
688 851 € 707 342 € 582 226 € 498 319 € 404 260 € 374 885 € 313 570 € 307 958 €
16
E.1.
Mzdové náklady
498 871€ 502 406€ 416 654€ 352 338€ 292 319€ 263 722€ 219 346€ 215 430€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
167 039€ 177 861€ 142 337€ 124 716€ 93 414€ 93 934€ 78 453€ 76 593€
19
E.4.
Sociálne náklady
22 941€ 27 075€ 23 235€ 21 265€ 18 527€ 17 229€ 15 771€ 15 935€
20
F.
Dane a poplatky
43 101€ 36 057€ 29 035€ 24 779€ 35 954€ 30 525€ 33 804€ 30 050€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
228 566€ 246 586€ 180 845€ 154 298€ 137 035€ 130 949€ 118 182€ 115 062€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
228 566€ 246 586€ 180 845€ 154 298€ 137 035€ 130 949€ 118 182€ 115 062€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
47 275€ 109 085€ 90 005€ 66 216€ 92 580€ 77 625€ 21 515€ 14 899€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-36€ 11 770€ 931€ 931€ 1 063€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
54 785€ 48 445€ 45 701€ 32 432€ 17 718€ 12 933€ 24 475€ 35 789€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
353 101 € 396 120 € 313 218 € 382 448 € 400 266 € 402 831 € 281 283 € 230 791 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 050 700 € 1 160 509 € 959 009 € 490 959 € 531 118 € 530 393 € 516 723 € 421 182 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
15 € 13 € 144 € 8 € 5 € 9 € 31 € 22 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 € 2 € 6 € 4 € 2 € 5 € 3 € 3 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3€ 2€ 6€ 4€ 2€ 5€ 3€ 3€
42
XII.
Kurzové zisky
5€ 10€ 1€ 1€ 1€ 2€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
7€ 1€ 137€ 3€ 3€ 3€ 26€ 19€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
83 330 € 84 566 € 85 996 € 66 870 € 72 017 € 86 765 € 83 309 € 88 867 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
62 335 € 62 420 € 63 110 € 40 858 € 39 981 € 52 076 € 49 620 € 50 591 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
62 335€ 62 420€ 63 110€ 40 858€ 39 981€ 52 076€ 49 620€ 50 591€
52
O.
Kurzové straty
53€ 2€ 31€ 25€ 35€ 99€ 7€ 9€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
20 942€ 22 144€ 22 855€ 25 987€ 32 001€ 34 590€ 33 682€ 38 267€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-83 315 € -84 553 € -85 852 € -66 862 € -72 012 € -86 756 € -83 278 € -88 845 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
269 786 € 311 567 € 227 366 € 315 586 € 328 254 € 316 075 € 198 005 € 141 946 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
57 811 € 68 705 € 46 103 € 76 044 € 79 331 € 72 076 € 34 454 € 22 051 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
43 265€ 51 125€ 43 223€ 62 008€ 71 730€ 67 522€ 37 665€ 25 473€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
14 546€ 17 580€ 2 880€ 14 036€ 7 601€ 4 554€ -3 211€ -3 422€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
211 975 € 242 862 € 181 263 € 239 542 € 248 923 € 243 999 € 163 551 € 119 895 €