Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.05.2014
31.12.2014
01.05.2013
30.04.2014
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
24 686 245 € 23 980 550 € 24 135 158 € 21 122 577 € 20 324 503 € 16 172 268 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
12 322 401 € 12 324 228 € 9 593 473 € 9 682 628 € 10 890 872 € 8 218 158 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
207 264 € 121 385 € 153 281 € 95 895 € 34 477 € 35 968 €
005
A.I.2
Software
99 157 € 119 026 € 153 281 € 18 634 € 29 034 € 35 968 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
108 107 € 2 359 € 0 € 77 261 € 5 443 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
12 115 137 € 12 202 843 € 9 440 192 € 9 586 733 € 10 856 395 € 8 182 190 €
012
A.II.1
Pozemky
83 460 € 83 460 € 83 460 € 83 460 € 73 223 € 49 135 €
013
A.II.2
Stavby
6 014 047 € 6 335 579 € 3 923 073 € 4 158 258 € 4 297 905 € 3 463 352 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 995 562 € 5 680 417 € 4 637 182 € 5 293 626 € 5 980 700 € 3 813 466 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
22 067 € 8 620 € 511 476 € 21 688 € 440 166 € 170 502 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0 € 94 766 € 285 000 € 29 700 € 64 400 € 685 734 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
12 311 220 € 11 617 686 € 14 509 608 € 11 419 472 € 9 408 484 € 7 934 648 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
4 178 793 € 3 614 894 € 3 149 352 € 3 041 681 € 2 923 396 € 2 225 949 €
035
B.I.1
Materiál
1 664 282 € 1 230 630 € 1 164 054 € 1 167 634 € 1 200 410 € 1 070 409 €
037
B.I.3
Výrobky
2 514 511 € 2 384 264 € 1 984 624 € 1 874 047 € 1 720 586 € 1 153 140 €
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0 € 0 € 674 € 0 € 2 400 € 2 400 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
5 382 274 € 6 695 677 € 7 492 822 € 7 165 779 € 5 126 829 € 4 982 762 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
5 241 323 € 6 231 048 € 7 391 997 € 6 992 456 € 4 932 797 € 4 835 698 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
2 190 358 € 2 442 316 € 4 158 715 € 4 343 977 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
3 050 965 € 3 788 732 € 3 233 282 € 2 648 479 € 4 932 797 € 4 835 698 €
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
140 951 € 464 494 € 100 805 € 173 323 € 194 032 € 140 342 €
065
B.III.9
Iné pohľadávky
0 € 135 € 20 € 0 € 6 722 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
2 750 153 € 1 307 115 € 3 867 434 € 1 212 012 € 1 358 259 € 725 937 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 457 € 3 091 € 1 380 € 2 690 € 7 962 € 1 830 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 747 696 € 1 304 024 € 3 866 054 € 1 209 322 € 1 350 297 € 724 107 €
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
52 624 € 38 636 € 32 077 € 20 477 € 25 147 € 19 462 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
5 420 € 235 € 316 € 576 € 570 € 1 218 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
47 204 € 38 401 € 31 761 € 19 901 € 24 577 € 18 244 €
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
24 686 245 € 23 980 550 € 24 135 158 € 21 122 577 € 20 324 503 € 16 172 268 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
21 894 704 € 19 555 849 € 17 435 153 € 12 316 485 € 10 739 394 € 9 531 764 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
205 802 € 205 802 € 205 802 € 205 802 € 205 802 € 205 802 €
082
A.I.1
Základné imanie
205 802 € 205 802 € 205 802 € 205 802 € 205 802 € 205 802 €
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
102 901 € 102 901 € 102 901 € 102 901 € 102 901 € 102 901 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
102 901 € 102 901 € 102 901 € 102 901 € 102 901 € 102 901 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
12 128 478 € 10 118 668 € 7 007 782 € 2 500 000 € 5 281 080 € 3 941 981 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
12 128 478 € 10 118 668 € 7 007 782 € 2 500 000 € 5 281 080 € 3 941 981 €
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
9 457 523 € 9 128 478 € 10 118 668 € 9 507 782 € 5 149 611 € 5 281 080 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 791 541 € 4 424 701 € 6 700 005 € 8 806 092 € 9 585 109 € 6 640 504 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
281 573 € 269 850 € 292 499 € 262 920 € 201 020 € 183 284 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
10 034 € 14 180 € 10 279 € 11 066 € 11 722 € 9 818 €
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0 € 0 € 0 € 0 € 29 991 € 21 681 €
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
271 539 € 255 670 € 282 220 € 251 854 € 159 307 € 151 785 €
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
25 000 € 599 499 € 2 145 910 € 3 943 427 € 5 350 650 € 3 327 349 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
1 580 279 € 1 479 530 € 2 100 714 € 2 292 683 € 1 873 221 € 1 636 130 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
1 207 667 € 1 165 134 € 1 602 719 € 713 480 € 1 298 571 € 986 301 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
270 498 € 440 652 € 304 285 € 166 232 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
937 169 € 724 482 € 1 298 434 € 547 248 € 1 298 571 € 986 301 €
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
171 610 € 168 806 € 181 606 € 156 649 € 98 238 € 90 541 €
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
112 434 € 110 598 € 116 553 € 99 942 € 62 549 € 57 998 €
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
67 473 € 25 004 € 189 119 € 1 284 137 € 378 023 € 481 800 €
135
B.IV.10.
Iné záväzky
21 095 € 9 988 € 10 717 € 38 475 € 35 840 € 19 490 €
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
330 190 € 455 036 € 363 365 € 274 839 € 176 679 € 321 537 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
22 880 € 71 134 € 77 608 € 54 329 € 34 067 € 52 704 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
307 310 € 383 902 € 285 757 € 220 510 € 142 612 € 268 833 €
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
574 499 € 1 620 786 € 1 797 517 € 2 032 223 € 1 983 539 € 1 172 204 €