Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.05.2014
31.12.2014
01.05.2013
30.04.2014
01.05.2012
30.04.2013
01.05.2011
30.04.2012
01.05.2010
30.04.2011
01.05.2009
30.04.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
82 075€ 74 049€ 77 694€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
81 265€ 72 422€ 75 577€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
810 € 1 627 € 2 117 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
36 980 919 € 38 739 576 € 38 935 308 € 37 862 738 € 35 093 767 € 20 803 917 € 26 577 647 € 20 655 242 € 19 753 136 € 15 151 739 € 12 139 506 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
37 573 262€ 38 609 329€ 38 535 668€ 37 752 161€ 34 940 306€ 20 236 471€ 26 474 862€ 20 514 479€ 19 510 099€ 14 978 166€ 12 089 812€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-592 343€ 130 247€ 399 640€ 110 577€ 153 461€ 567 446€ 102 785€ 140 763€ 243 037€ 173 573€ 49 694€
07
II.3
Aktivácia
0€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
19 184 284 € 20 909 632 € 21 769 091 € 20 465 887 € 18 949 242 € 12 191 668 € 16 627 724 € 13 324 165 € 13 875 504 € 10 426 977 € 8 194 816 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
10 896 523€ 12 057 426€ 12 771 165€ 12 107 156€ 11 600 451€ 7 554 554€ 10 470 977€ 8 781 137€ 9 010 554€ 6 585 828€ 5 065 189€
10
B.2
Služby
8 285 299€ 8 852 206€ 8 997 926€ 8 378 921€ 7 348 791€ 4 637 114€ 6 156 747€ 4 543 028€ 4 864 950€ 3 841 149€ 3 129 627€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
17 796 635 € 17 829 944 € 17 166 217 € 17 396 851 € 16 144 525 € 8 612 249 € 9 949 923 € 7 331 077 € 5 878 442 € 4 726 389 € 3 946 807 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
4 773 859 € 4 142 516 € 3 522 731 € 3 015 234 € 2 637 884 € 1 507 927 € 1 909 299 € 1 442 351 € 1 221 087 € 1 029 319 € 860 685 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 251 526€ 2 823 453€ 2 398 216€ 2 064 109€ 1 813 983€ 1 036 693€ 1 310 249€ 991 304€ 845 503€ 719 600€ 627 641€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 241 848€ 1 078 616€ 909 742€ 753 914€ 648 724€ 377 237€ 477 312€ 356 672€ 288 958€ 253 320€ 195 326€
16
C.4
Sociálne náklady
280 485€ 240 447€ 214 773€ 197 211€ 175 177€ 93 997€ 121 738€ 94 375€ 86 626€ 56 399€ 37 718€
17
D
Dane a poplatky
14 467€ 11 919€ 10 064€ 7 768€ 8 149€ 5 353€ 7 505€ 7 503€ 5 746€ 3 061€ 2 588€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 262 994€ 2 185 648€ 1 889 481€ 1 842 139€ 1 785 046€ 1 023 795€ 1 149 701€ 959 556€ 985 479€ 881 780€ 779 712€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
260 068€ 414 518€ 698 534€ 823 694€ 800 247€ 907 112€ 1 041 602€ 710 332€ 614 603€ 324 253€ 342 529€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
58 138€ 161 092€ 439 747€ 570 566€ 642 103€ 781 856€ 944 882€ 667 537€ 524 377€ 272 698€ 338 263€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 621€ 1 508€ 5 480€ 246€ 120€ 535€ 4 626€ 484€ 2 373€ -887€ 4 670€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
169 959€ 212 453€ 142 628€ 171 724€ 206 898€ 165 073€ 237 365€ 140 187€ 116 040€ 86 355€ 78 970€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
69 927€ 69 668€ 57 810€ 37 169€ 32 033€ 9 898€ 124 744€ 22 309€ 100 913€ 24 251€ 25 758€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€ 0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€ 0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
11 045 656 € 11 884 564 € 12 082 066 € 12 919 147 € 12 046 335 € 6 355 070 € 7 088 133 € 5 081 856 € 3 769 110 € 2 926 775 € 2 356 630 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 33 165€ 21 978€ 29 829€ 54 685€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 4 260€ 12 494€ 22 577€ 23 478€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
43€ 0€ 240€ 422€ 1 699€ 1 349€ 301€ 911€ 2 134€ 4 514€ 301€
39
N
Nákladové úroky
4 072€ 23 661€ 58 843€ 97 908€ 141 883€ 94 204€ 123 249€ 138 877€ 149 165€ 104 258€ 101 358€
40
XI.
Kurzové zisky
97 292€ 267 168€ 82 260€ 357 040€ 484 935€ 327 743€ 20 769€ 125 957€ 185 080€ 51 408€ 34 291€
41
O
Kurzové straty
65 978€ 145 450€ 537 663€ 212 248€ 133 848€ 36 421€ 126 573€ 102 050€ 21 596€ 131 108€ 91 860€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 953€ 4 810€ 5 201€ 5 091€ 4 823€ 4 796€ 5 909€ 6 689€ 6 823€ 189 739€ 4 915€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€ 0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€ 0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
23 332 € 93 247 € -519 207 € 42 215 € 206 080 € 193 671 € -234 661 € -91 843 € 19 114 € -361 931 € -132 334 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
11 068 988 € 11 977 811 € 11 562 859 € 12 961 362 € 12 252 415 € 6 548 741 € 6 853 472 € 4 990 013 € 3 788 224 € 2 564 844 € 2 224 296 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 330 005 € 2 520 288 € 2 434 381 € 2 842 694 € 2 744 633 € 1 399 130 € 1 572 392 € 1 048 032 € 722 301 € 490 709 € 425 558 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 462 955€ 2 504 419€ 2 460 931€ 2 812 328€ 2 652 086€ 1 391 608€ 1 604 915€ 1 001 500€ 748 350€ 443 389€ 388 766€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-132 950€ 15 869€ -26 550€ 30 366€ 92 547€ 7 522€ -32 523€ 46 532€ -26 049€ 47 320€ 36 792€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
8 738 983 € 9 457 523 € 9 128 478 € 10 118 668 € 9 507 782 € 5 149 611 € 5 281 080 € 3 941 981 € 3 065 923 € 2 074 135 € 1 798 738 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€ 0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€ 0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€ 0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€ 0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
11 068 988 € 11 977 811 € 11 562 859 € 12 961 362 € 12 252 415 € 6 548 741 € 6 853 472 € 4 990 013 € 3 788 224 € 2 564 844 € 2 224 296 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
8 738 983 € 9 457 523 € 9 128 478 € 10 118 668 € 9 507 782 € 5 149 611 € 5 281 080 € 3 941 981 € 3 065 923 € 2 074 135 € 1 798 738 €