Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TIMADA s.r.o.

2020 2019 2018 2017
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
147 875 € 233 954 € 295 505 € 275 792 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
71 684 € 74 946 € 19 373 € 19 373 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
71 684 € 74 946 € 19 373 € 19 373 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
15 318€ 18 580€ 12 734€ 12 734€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
56 366€ 56 366€ 6 639€ 6 639€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
76 191 € 159 008 € 276 132 € 256 419 €
015
B.I.
Zásoby
102 818€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
75 000 € 99 510 € 121 211 € 25 278 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
75 000€ 88 791€ 102 960€ 25 278€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
10 719€ 18 251€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
1 191 € 59 498 € 154 921 € 128 323 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
1 191€ 59 498€ 154 921€ 128 323€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
147 875 € 233 954 € 295 505 € 275 792 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
1 228 € 5 466 € 2 704 € -253 743 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 640€ 6 640€ 6 640€ 5 000€
029
A.II.
Kapitálové fondy
266 000€ 258 000€ 258 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
1 509€ 1 509€ 1 508€ 1 509€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-260 683€ -263 444€ -298 860€ -360 316€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-12 238 € 2 761 € 35 416 € 100 064 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
146 647 € 228 488 € 292 801 € 529 535 €
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
401€ 5 405€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
146 347 € 217 472 € 286 996 € 529 535 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
164 006€ 240 064€ 31 735€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 146€ 1 554€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 379€ 1 283€ 158€ 17 242€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
144 968€ 52 183€ 45 628€ 479 004€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
300€ 300€ 400€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
10 315€