Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Letisko Košice - Airport Košice, a.s.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
15 984 901€ 18 525 350€ 4 955 005€ 3 537 380€ 12 544 155€ 11 625 753€ 9 902 736€ 8 320 672€ 8 192 772€ 9 148 317€ 7 405 671€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
17 370 080 € 20 103 220 € 9 007 385 € 5 470 225 € 14 047 516 € 13 345 853 € 11 401 873 € 9 121 438 € 9 625 512 € 9 048 089 € 7 301 047 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
6 499 613€ 11 107 820€ 1 841 641€ 877 313€ 3 581 968€ 3 156 201€ 2 540 227€ 1 951 754€ 1 865 592€ 1 703 716€ 1 527 359€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 995€ 5 325€ 5 475€ 3 120€
05
III.
Tržby z predaja služieb
9 485 288€ 7 417 529€ 3 113 364€ 2 660 067€ 8 962 187€ 8 467 557€ 7 357 184€ 6 363 443€ 6 324 060€ 5 451 225€ 4 969 171€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 583€ 9 083€ 1 250€ 13 866€ 5 000€ 3 440€ 3 322€ 6 792€ 7 107€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 382 596€ 1 577 871€ 4 043 297€ 1 931 595€ 1 489 495€ 1 715 100€ 1 499 137€ 797 326€ 1 429 418€ 1 886 356€ 797 410€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
15 578 224 € 17 649 732 € 7 908 809 € 6 621 830 € 10 681 624 € 10 068 424 € 9 045 861 € 7 202 546 € 7 081 841 € 7 155 604 € 6 135 197 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 116 577€ 8 268 336€ 1 244 744€ 720 936€ 2 726 084€ 2 599 518€ 2 203 594€ 1 643 790€ 1 519 538€ 1 342 632€ 1 148 400€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 258 989€ 1 529 326€ 807 784€ 833 830€ 986 914€ 1 083 720€ 925 748€ 708 324€ 691 598€ 630 423€ 611 764€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
2 593 253€ 2 173 000€ 1 352 636€ 1 209 604€ 1 984 220€ 1 961 213€ 1 982 162€ 1 156 452€ 1 056 785€ 1 125 838€ 662 141€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
5 102 976 € 4 350 351 € 3 347 430 € 2 632 290 € 3 812 109 € 3 362 060 € 2 942 270 € 2 742 076 € 2 805 330 € 2 664 436 € 2 608 052 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 452 411€ 2 909 290€ 2 226 243€ 1 597 003€ 2 519 051€ 2 257 691€ 2 016 179€ 1 866 447€ 1 786 642€ 1 733 237€ 1 691 881€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
80 861€ 80 861€ 80 861€ 74 886€ 62 936€ 62 936€ 72 806€ 80 861€ 80 861€ 80 861€ 80 861€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 241 086€ 1 056 412€ 847 440€ 721 599€ 910 709€ 807 989€ 717 063€ 658 847€ 689 371€ 660 954€ 636 085€
19
E.4.
Sociálne náklady
328 618€ 303 788€ 192 886€ 238 802€ 319 413€ 233 444€ 136 222€ 135 921€ 248 456€ 189 384€ 199 225€
20
F.
Dane a poplatky
169 613€ 158 951€ 160 688€ 159 485€ 111 382€ 114 013€ 110 741€ 109 576€ 108 477€ 111 131€ 120 915€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 125 401€ 1 058 117€ 891 020€ 855 572€ 946 931€ 835 553€ 757 708€ 745 096€ 809 469€ 834 215€ 889 780€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 742 241€ 1 681 481€ 1 593 930€ 1 602 556€ 1 729 509€ 1 706 427€ 1 653 317€ 1 715 040€ 1 898 515€ 2 096 261€ 2 159 159€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-616 840€ -623 364€ -702 910€ -746 984€ -782 578€ -870 874€ -895 609€ -969 944€ -1 089 046€ -1 262 046€ -1 269 379€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
683€ 3 172€ 20 083€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
65 831€ -36 030€ 531€ 96 028€ 4 679€ 768€ 30 591€ 2 244€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
145 584€ 147 681€ 103 976€ 114 085€ 108 622€ 111 579€ 93 047€ 97 232€ 85 228€ 426 846€ 94 145€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 791 856 € 2 453 488 € 1 098 576 € -1 151 605 € 3 365 892 € 3 277 429 € 2 356 012 € 1 918 892 € 2 543 671 € 1 892 485 € 1 165 850 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
7 016 082 € 6 554 687 € 1 549 841 € 773 010 € 6 846 937 € 5 981 302 € 4 791 232 € 4 812 106 € 4 924 851 € 4 056 048 € 4 074 225 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
14 628 € 5 € 242 € 8 873 € 17 264 € 22 554 € 29 183 € 64 212 € 100 228 € 104 624 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
14 580 € 5 € 242 € 8 870 € 17 153 € 19 621 € 27 852 € 59 502 € 94 961 € 104 472 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
14 580€ 5€ 242€ 8 870€ 17 153€ 19 621€ 27 852€ 59 502€ 94 961€ 104 472€
42
XII.
Kurzové zisky
48€ 3€ 111€ 2 933€ 1 331€ 4 710€ 5 267€ 152€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
19 658 € 33 478 € 18 448 € 16 750 € 12 228 € 14 054 € 10 071 € 9 567 € 12 889 € 10 257 € 13 671 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1€
52
O.
Kurzové straty
3 051€ 1 695€ 490€ 668€ 1 559€ 3 761€ 305€ 281€ 1 316€ 1 250€ 2 700€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
16 607€ 31 783€ 17 958€ 16 082€ 10 669€ 10 292€ 9 766€ 9 286€ 11 573€ 9 007€ 10 971€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-5 030 € -33 473 € -18 206 € -16 750 € -3 355 € 3 210 € 12 483 € 19 616 € 51 323 € 89 971 € 90 953 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 786 826 € 2 420 015 € 1 080 370 € -1 168 355 € 3 362 537 € 3 280 639 € 2 368 495 € 1 938 508 € 2 594 994 € 1 982 456 € 1 256 803 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
282 210 € 393 607 € 753 954 € -243 634 € 709 534 € 704 171 € 445 663 € 460 061 € 594 301 € 428 544 € 476 812 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
74 162€ 189 442€ 384 924€ 286 865€ 37 236€ 5 232€ 202 099€ 160 418€ 46 076€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
208 048€ 204 165€ 753 954€ -243 634€ 324 610€ 417 306€ 408 427€ 454 829€ 392 202€ 268 126€ 430 736€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 504 616 € 2 026 408 € 326 416 € -924 721 € 2 653 003 € 2 576 468 € 1 922 832 € 1 478 447 € 2 000 693 € 1 553 912 € 779 991 €